แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง หน่วยที่ 5 ม.5

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน้าที่พลเมือง หน่วยที่ 5 ม.5

Description:
ความมีวินัยในตนเอง

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/11/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
หากพบเห็นเพื่อนนักเรียนร่วมชั้นรวมกลุ่มกันสูบบุหรี่ในโรงเรียน นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด แจ้งครูที่ปรึกษาให้ทราบ วางเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น เข้าไปว่ากล่าวตักเตือน ถ่ายรูปเก็บไว้ แล้วนำไปโพสบน Facebook กลุ่ม.
ของขวัญพลาดหวังในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพราะมีคะแนนสอบน้อยกว่าผู้สมัครคนอื่น ของขวัญควรจัดการกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างไร จึงจะเป็นผลดีต่อตนเองมากที่สุด ขอตรวจสอบผลคะแนนจากหน่วยงานที่จัดสอบ ทำใจยอมรับ และเตรียมพร้อมเพื่อสอบอีกครั้ง ในปีถัดไป ยื่นคำร้องขอเป็นนักศึกษาในกรณีพิเศษต่อสภามหาวิทยาลัย เขียนกระทู้ระบายความเสียใจลงในเว็บไซต์ชื่อดัง ของประเทศ .
บุคคลใดแสดงออกถึงความมีวินัย และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติมากที่สุด แก้วแต่งตัวถูกระเบียบมาโรงเรียนทุกวัน จันทร์เพ็ญเก็บหนังสือที่นำออกมาอ่านไว้ที่เดิม ชีต้าร์ช่วยครูลบกระดานดำทุกครั้งหลังหมดคาบเรียน พิมพ์ดาวปิดไฟและพัดลมในห้องเรียนช่วงพักกลางวัน.
วินขับรถยนต์เฉี่ยวหมอก ทำให้หมอกได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย วินควรปฏิบัติอย่างไร ขับรถยนต์กลับบ้าน โทรศัพท์แจ้งบริษัทประกันภัย จอดรถ แล้วบอกให้หมอกเดินให้ระวัง ลงจากรถแล้วพาหมอกไปโรงพยาบาล.
บุคคลใดควรถือเป็นแบบอย่างด้านความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไผ่ส่งรายงานตามกำหนดทุกครั้ง ออยได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ขนมปังแข่งขันประกวดร้องเพลงในงานวิชาการ หมอกนำภาพธรรมชาติที่ถ่ายไว้ไปทำโปสการ์ดจำหน่าย.
“เผยเด็กไทยโกงข้อสอบมากขึ้น” ข้อความนี้มีเป้าหมายให้เกิดการปฏิบัติอย่างไร รักษาวินัยในการสอบ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบ ยกเลิกวิธีการวัดผลด้วยการสอบ เพิ่มความเข้มงวดในการคุมสอบ.
รายงานหัวข้อ การตักบาตรข้าวต้มลูกโยน ในจังหวัดสระบุรี ควรหาข้อมูลด้วยวิธีใดจึงจะทำให้รายงานมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด สืบค้นผ่านเว็บไซต์ google สืบค้นจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน สืบค้นจากหนังสือในห้องสมุด สืบค้นจากหนังสือในห้องสมุด เว็บไซต์ และสัมภาษณ์คนในชุมชน.
แดนไทรู้สึกกลัวการสอบตกวิชาคณิตศาสตร์ แดนไท ควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์ ขอเพื่อนลอกข้อสอบ ไม่เข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ แอบจดสูตรคณิตศาสตร์เข้าห้องสอบ ตั้งใจเรียน และทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ .
หากต้องการฟังทัศนะว่า ระหว่างความรู้กับประสบการณ์สิ่งใดมีความสำคัญมากกว่า ควรเข้าร่วมกิจกรรมใด นิทรรศการความรู้การเข้าสู่ AEC สัมมนาในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โต้วาทีในญัตติ ความรู้หรือจะสู้ประสบการณ์ การอภิปรายในประเด็น คนไทยได้ประสบการณ์ใดจากอดีต .
“เตือนสติตนเองไว้ว่า วินัยในตนเองต้องเกิดจากสำนึก ในตนเอง มิอาจเกิดได้ด้วยข้อกำหนด ข้อบังคับจากภายนอก ขอตั้งปณิธานไว้ว่า ฉันจะ....................มากขึ้น และก็มากขึ้น” ข้อความในช่องว่างควรเป็นข้อใด ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ใช้พลังงานทดแทน ปฏิบัติตามกฎหมาย มีวินัยและรับผิดชอบในตนเอง .
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.