แบบทดสอบ เรื่อง ภาคใต้

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบ เรื่อง ภาคใต้

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/01/2014

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ป่าไม้ชนิดใดมีเฉพาะในภาคใต้ ป่าดิบเขา ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าเบญจพรรณ.
ประชากรเชื้อชาติใดไม่ได้อยู่ในภาคใต้ ชาวเล ส่วย ซาไก เซมัง.
นางสาวแอนนาเตรียมตัวเดินทางไปพักผ่อนที่อุทยานแห่งชาติที่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูลและได้ทราบข้อมูลมาว่า สามารถไปได้เฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่มีลมมรสุมเท่านั้น นักเรียนคิดว่าช่วงใดเหมาะสมที่สุด มกราคม – พฤษภาคม มีนาคม – กรกฎาคม มิถุนายน – กันยายน ตุลาคม – กุมภาพันธ์.
.แร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ซึ่งพบมากในภาคใต้คือข้อใด ดีบุก เหล็ก ฟลูออไรด์ ยิบซัม.
.”ใต้สุดเมืองสยาม เมืองงามชายแดน” เป็นคำขวัญของจังหวัดใด กระบี่ ปัตตานี ระนอง ยะลา.
.”บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด”เป็นคำขวัญของจังหวัดใด กระบี่ ปัตตานี ระนอง ยะลา.
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศในภาคใต้มีระดับสม่ำเสมอตลอดปีคือข้อใด ที่ตั้งตามละติจูด ความสูงของพื้นที่ ทะเลที่ขนาบทั้ง 2 ด้าน ทิศทางลมประจำที่พัดผ่าน.
ข้อใด ไม่ใช่ ปัจจัยหลักภูมิศาสตร์ที่ทำให้เกษตรกรในภาคใต้ของไทยมีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้และประมง มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้ง 2 ด้าน มีที่ราบชายฝั่งทะเลอันอุดมสมบูรณ์ มีภูมิประเทศเป็นที่สูงและภูเขาน้ำไม่ขัง มีภูมิอากาศร้อนฝนตกชุกเกือบตลอดปี.
ถ้านักเรียนไปท่องเที่ยวภาคใต้ และได้พบต้นโกงกาง แสม ลำพู แสดงว่าป่าบริเวณนั้นเป็นป่าชนิดใด ป่าดงดืบ ป่าเบญจพรรณ ป่าชายเลน ป่าแดง.
ปัญหาสำคัญที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่แถบจังหวัดชายแดนในภาคใต้คือข้อใด ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ขบวนการโจรก่อการร้าย การลักลอบขนส่งสินค้าหนีภาษี การขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะ.
ทิวเขาข้อใดไม่ใช่ทิวเขาของภาคใต้ ทิวเขาตะนาวศรี ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราช ทิวเขาสันกาลาคีรี.
ภัยธรรมชาติที่เรียกว่า”ธรณีพิบัติ” ที่เกิดในภาคใต้ คือภัยชนิดใด สึนามิ น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม ความแห้งแล้ง.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.