5. ch

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5. ch

Description:
5.7 Bílkoviny

Author:
AVATAR

Creation Date:
14/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
1091. Proteiny: jsou složeny pouze z heterocyklických sloučenin jsou hlavní zásobní látkou rostlin jsou složeny z aminokyselinových zbytků jsou všechny nerozpustné ve vodě.
1092. Stavebními jednotkami bílkovin jsou: α-aminokyseliny pouze 3-aminokyseliny pouze 1-aminokyseliny pouze γ-aminokyseliny.
1093. Stavebními jednotkami bílkovin jsou: pouze γ-aminokyseliny pouze 1-aminokarboxylové kyseliny 2-aminokarboxylové kyseliny pouze β-aminokyseliny.
1094. Dipeptid s tímto vzorcem se nazývá: glycylfenylalanin alanylfenylalanin fenylalanylglycin biuret.
1095. Dipeptid s tímto vzorcem se nazývá: glycylvalin glycylalanin biuret alanylglycin.
1096. Označte správnou sekvenci atomů v základním peptidovém řetězci: -N-C-C-N-C-C-N-C- -N-C-N-C- -N-C-O-C-N-C-O- -S-S-C-S-S-C-.
1097. Peptidová vazba je typická pro: polysacharidy lipidy terpeny bílkoviny.
1098. Všechny proteiny obsahují: kyslík dusík brom hořčík.
1099. Všechny proteiny obsahují: draslík chlor vodík uhlík.
1100. Bílkoviny: mají sekundární strukturu ve formě β-skládaného listu nebo α-helixu jsou složeny z L-aminokyselin jsou složeny z D-aminokyselin jsou všechny dobře rozpustné ve vodě.
1101. Primární strukturou bílkovin rozumíme: uspořádání β-skládaného listu uspořádání α-helixu posloupnost nukleosidů v polypeptidovém řetězci posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci.
1102. Sekundární strukturou bílkovin rozumíme: uspořádání polypeptidového řetězce do podoby α- helixu či β-skládaného listu posloupnost aminokyselin v peptidovém řetězci celkové prostorové uspořádání polypeptidového řetězce vzájemnou orientací podjednotek v molekule oligomerního proteinu.
1103. Terciární strukturou bílkovin rozumíme: vzájemnou orientaci podjednotek v molekule oligomerního proteinu plošné uspořádání polypeptidového řetězce (β-skládaný list) posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci prostorové uspořádání celého polypeptidového řetězce.
1104. Které vazby se mohou vyskytovat v terciární struktuře bílkovin? iontové vazby pouze peptidové vazby van der Waalsovy síly vodíkové vazby.
1105. Kvartérní strukturou bílkovin rozumíme: formu β-skládaného listu nebo α-helixu posloupnost aminokyselin v peptidovém řetězci prostorové uspořádání celého polypeptidového řetězce vzájemnou orientaci podjednotek v molekule oligomerního proteinu.
1106. Součástí molekuly chlorofylu a hemoglobinu je heterocyklický uhlovodík: purin pyrimidin pyrrol pyridin.
1107. Nebílkovinnou složku glykoproteinu tvoří: vitaminy sacharidy lipidy nukleové kyseliny.
1108. Globulární bílkoviny: jsou složeny z D-aminokyselin mají víceméně kompaktní, kulovitý tvar jsou většinou rozpustné ve vodě nebo v roztocích solí jsou většinou nerozpustné ve vodě nebo v roztocích sol.
1109. Mezi globulární bílkoviny řadíme: kolagen fibrinogen keratin albumin.
1110. Denaturací bílkoviny se neporuší její: terciární struktura kvartérní struktura sekundární struktura primární struktura.
1111. Denaturace je proces, při kterém se: mění primární struktura bílkovinné molekuly nemění primární struktura bílkovinné molekuly mění konformace bílkovinné molekuly nemění konformace bílkovinné molekuly.
1112. Albuminy jsou bílkoviny: kůže a šlach buněčnách jader nehtů a peří mléka a krevního séra.
1113. Fibrilární bílkoviny: jsou rozpustné ve vodě nebo v roztocích solí mají vláknitou strukturu jsou nerozpustné ve vodě jsou složeny z D-aminokyselin.
1114. Mezi fibrilární bílkoviny řadíme: albumin kolagen fibrinogen keratin.
1115. Kolagen se nachází především v: kůži a šlachách krvi a moči přírodním hedvábí mléce.
1116. Fibroin se nachází: v přírodním hedvábí v mléce v krvi ve vaječném bílku.
1117. Keratin patří mezi: lipoproteiny globulární bílkoviny fibilární bílkoviny glykoproteiny.
1118. Z následujících bílkovin nemá fibrilární strukturu: albumin kolagen keratin fibroin.
1119. Biuretovou reakcí lze v biologickém materiálu prokázat přítomnost: bílkovin redukujících sacharidů peptidové vazby ketonů.
1120. Biuret vzniká: ze dvou molekul monosacharidů ze dvou molekul terpenů ze dvou molekul močoviny ze dvou molekul kyseliny močové.
Report abuse Terms of use