5. ch

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5. ch

Description:
5.9 Nukleové Kys

Author:
AVATAR

Creation Date:
14/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
1160. Nukleotidy v RNA jsou složeny z: dusíkaté báze, cukru a fosfátu fosfátu a cukru dusíkaté báze a cukru dusíkaté báze a fosfátu.
1161. Nukleosid je tvořen: jen purinovou nebo pyrimidinovou bází pouze purinovou nebo pyrimidinovou bází a cukernou složkou purinovou nebo pyrimidinovou bází a kyselinou fosforečnou purinovou nebo pyrimidinovou bází, sacharidem a kyselinou fosforečnou.
1162. Mezi monosacharidy, které jsou součástí nukleových kyselin, patří: 2-deoxy -D-ribosa D-ribosa D-ribulosa L-ribosa.
1163. Základní monosacharidovou složkou RNA je: L-ribosa D-glukosa D-ribulosa D-ribosa.
1164. Které pyrimidinové báze jsou součástí nukleových kyselin? cytosin uracil guanin thymin.
1165.Které purinové báze jsou součástí nukleových kyselin? adenin cytosin thymin guanin.
1166. Adenosin se skládá: z adeninu, ribosy a kyseliny fosforečné pouze z adeninu a ribosy pouze z ribosy a kyseliny fosforečné pouze z adeninu a kyseliny fosforečné.
1167. Sekundární struktura DNA je tvořena: jednoduchou šroubovicí pořadím nukleotidů dvojitou šroubovicí jednoduchou i dvojitou šroubovicí.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.