Test Makedonski jazik- gramatika

INFORMATION
Title of test:
Test Makedonski jazik- gramatika

Description:
Gramatika-fonetika

Author:


Creation Date:

Category: others

Number of questions: 17

Rating:

Share:
Last comments:
No comment about this test.
Do you want to comment the test?
Sign in daypo to comment the test.
Content:
Makedonskata azbuka se vika: kirilica latinica glagolica.
Glagolicata ja napisale bracata Kiril i Metodi,a vo kirilica ja uprostile nivnite ucenici: Naum i Kliment Ohridski Naum i Petre Kliment i Petre.
Kolku glasa ima makedonskata kirilica: 31 22 30.
Sekoj glas se belezi so: bukva nota crtez.
Kako se vika azbukata na latinicata? abeceda cededace beceda.
Kako se vikaat najmalite govorni celini? slog zbor recenica.
Sekoj slog treba da ima po: edna samoglaska dve samoglaski tri i povece samoglaski.
Brojot na slogovite , zavisi od brojot na samoglaskite: da ne.
Pronajdi gi samoglaskite! a,o,e,i,u a,o,e,m,u u,e,i,u,o,s.
Samoglaski se delat na: zvucni i bezvucni muzikalni melodiski.
Podeli go tocno zborot VRV na slogovi: vrv v-rv v-r-v.
Zborot na slogovite se delat pomedju: dve soglaski dve samoglaski.
Naglasuvanje e : akcent zvuk eho.
Akcentot vo trislogoviot i poveceslozniot zbor padja na: tretiot slog od krajot na zborot na samoglaskata na posledniot slog na samoglaskata na vtoriot slog od krajot na zborot na samoglaskata.
Na koja samoglaska ce padne akcentot vo zborot JAZIK: a i.
Pronajdi go primerot so koj tocno e podelen zborot KOMPJUTER na slogovi: kom-pju-ter komp-jut-er kom-pjut-er.
Vo zborot KOMPJUTER akcentot padja vrz samoglaskata: o u e.