Test Makedonski jazik VIII odd test

INFORMATION
Title of test:
Test Makedonski jazik VIII odd test

Description:
makedonski jazik

Author:


Creation Date:

Category: literature

Number of questions: 10

Rating:

Share:
Last comments:
No comment about this test.
Do you want to comment the test?
Sign in daypo to comment the test.
Content:
Koga bilo prvoto zasedanie na ASNOM? 7 juni 1945 2 avgust 1945 5 maj 1945.
Shto e akcent nauka za glasovite naglasuvanje na eden slog od zborot nauka za zborot.
fonetikata e nauka za : glasovite zborovite prasanjata.
Kade bila napisana pesnata T’ga za jug od Kostantin Miladinov stalingrad petrovgrad moskva.
Koga zapocnuva istorijta na Makedonskiot film so brakata Milton i Janaki manaki 1905 1906 1945.
Koj datum se smeta za rodenden na filmot 28.11.1895 17.07.1895 28.12.1895.
Koj bil prviot ozvucen film stradanjata na Jovanka Orleanka Dzez pejac alo alo.
Sto e morfologija nauka za zborot nauka za pesni nauka za tanci i ora.
koj od slednive zborovi e pravilno naglasen perenje’ ora’nje vi’kanje.
koga bil ozakonet makedonskiot pravopis 7 juni 1945 21 avgust 1946 18 maj 1945.