Makedonski jazik viii odd test

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Makedonski jazik viii odd test

Description:
makedonski jazik

Author:
jimmy 69

Creation Date:
16/10/2011

Category:
Literature
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Koga bilo prvoto zasedanie na ASNOM? 7 juni 1945 2 avgust 1945 5 maj 1945.
Shto e akcent nauka za glasovite naglasuvanje na eden slog od zborot nauka za zborot.
fonetikata e nauka za : glasovite zborovite prasanjata.
Kade bila napisana pesnata T’ga za jug od Kostantin Miladinov stalingrad petrovgrad moskva.
Koga zapocnuva istorijta na Makedonskiot film so brakata Milton i Janaki manaki 1905 1906 1945.
Koj datum se smeta za rodenden na filmot 28.11.1895 17.07.1895 28.12.1895.
Koj bil prviot ozvucen film stradanjata na Jovanka Orleanka Dzez pejac alo alo.
Sto e morfologija nauka za zborot nauka za pesni nauka za tanci i ora.
koj od slednive zborovi e pravilno naglasen perenje’ ora’nje vi’kanje.
koga bil ozakonet makedonskiot pravopis 7 juni 1945 21 avgust 1946 18 maj 1945.
Report abuse Terms of use