Test Medialky

INFORMATION
Title of test:
Test Medialky

Description:
procvicovani

Author:


Creation Date:

Category: others

Number of questions: 17

Rating:

Share:
Last comments:
No comment about this test.
Do you want to comment the test?
Sign in daypo to comment the test.
Content:
Priradte: Ferdinand de Saussure Claude Sahannon + W. Weaver Roland Barthes Harold Lasswell Stuart Hall Roman Jakobson.
Vypiste 4 zakladni funkce modelu (prvni pad bez interpunkce) Karl Deutsch:.
Vypiste zakladni funkce Jakobsonova modelu:.
Priradte funkce k zakladnim faktorum Jakobsonova modelu: metafyzicka faticka konativni poeticka referencni expresivni.
Ktere tri funkce pridava k modelu Jakobsona Thwaitese?.
Priradte: matematicka teorie komunikace oznacujici/oznacovane denotace/konotace/mytus (2. stupen oznacovani) zakodovani/dekodovani binarni opozice rozvinuty/omezeny kod hegemonie treti stupen oznacovani - ideologie dominantní/opozicni/dohodnuty kod.
Znak podle Charlese Saunderse Peirce mù?e být:.
Prirad - znak podle Saussura: oznacujici oznacovane.
Priradte definice: znak je neco, co zastupuje neco jineho nez sebe sama univerzalni proces vytvareni smyslu dvouprvkovy znak znak, ktery funguje na zaklade nejakeho obecne platneho pravidla znak, ktery se podoba svemu objektu znak, ktery funguje na zaklade vlastni fakticke nebo pricinne souvislosti s objektem.
Priradte: preferuje rec, slovo proslovene nad slovem psanym preferuje psanou podobu komunikace nad recovym vyjadrenim preferuje jazykovou komunikaci nad neverbalni.
Vypiste typy socialni komunikace:.
Vypiste kineticke signaly podle Ekmana a Friesena:.
Zaraïte media do skatulky: tisk, rozhlas, televize tzv. sitova a digitalni media knihy, fotografie, obrazy prirozeny jazyk, neverbalni komunikace.
Priradte - matematicka teorie komunikace (Shannon + Weaver) prezentacni media reprezentacni media mechanicka media.
serazeni struktur podle zpravodajske narace:.
Priradte: omezeny kod rozvinuty kod.
Priradte: vysoká míra prediktability nízká míra prediktability malo informaci hodne informaci.