Rozšiřování 5

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Rozšiřování 5

Description:
terterfrzufu

Author:
gjgfjgf
(Other tests from this author)

Creation Date:
10/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
finanční pomoc členských zemí po roce 1989 dávala organizace.
Základním právním rámcem mezi zeměmi SVE a ES se staly.
Co je jádrem evropských dohod?.
Evropské dohody jsou základním rámcem pro komunikaci, nástroje:.
Třetí generace evropských dohod je potom ____.
Kodaň: rok, měl harmonogram?.
Essen, rok, klíčové oblasti při přípravě vnitřního trhu představovaly: .
Essen: 4 nástroje pro realizaci strategie rozšiřování : .
Uzavření evropských dohod roky.
jednání Evropské rady v Amsterdamu a Agenda 2000 (16. – 17.6._____) Komise vydala dokument Agenda 2000, který zahrnoval mimo jiné ___.
Agenda 2000 navrhuje 2 programy:.
Lucemburk v roce ___ negocioval se ___ kandidáty, ___ dialog, strategie ____, vznik ___ partnerství a národní programy pro převzetí ___.
Helsinský summit v roce ___ , strategie ___, otevření jednání s dalšími ___ kandidáty.
Laeken roku ___ změna počtu kandidátů na___, _____ stategie vln.
V Kodani v roce ____ potom rozhodnutí o uzavření negociací s 10 státy.
Indikátory připravenosti státu:.
Které státy byly vynechány v Laekenu?.
V Bruselu v roce ___ byly zkráceny ___ dotace novým státům během __letého (číslovka) přechodného období.
VZnik evropské politiky sousedství byl v roce .
E. politika sousedství je formálně součástí __.
E. politika sousedství- co je nástrojem?.
Posílení relevance v souvislosti s _____ konfliktem (___) a ___ krizí (2014).
Evropská politika sousedství- předpoklad:.
Evropská politika sousedství- nástroje.
Rakousko 1970-1983 (___) – mimo politický zájem 83-86 (___) – postupná změna od 1987 (___).
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.