RozŠiŘovÁnÍ ČÁst 2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
RozŠiŘovÁnÍ ČÁst 2

Description:
rozšiřko

Author:
Terka
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Velká británie, ekonomické důvody vstupu.
Velká Británie- politické důvody vstupu.
Kdy byla vydána Bílá kniha o nákladech členství?.
Kdy byla zahájena negociace VB?.
Británie požadovala 8leté přechodné rozpočtové období, Komise navrhla 5 let. V kterém roce všichni souhlasili a které dva státy nesouhlasily?.
Kolem roku 1971, kdo byl ve VB pro a kdo proti členství?Proti____ , pro_______.
Kdy ve VB proběhlo hlasování o přístoupení v britském parlamentu?.
Přechodná období pro VB 5 let na přizpůsobení celnímu sazebníku ES 5 let na omezení exportu z NZ 5 let na nižší intervence a cenový práh jednotlivých produktů v rámci CAP 5 let na postupný nárůst příspěvků do rozpočtu (8,64 % → 18,92 %) 2 roky na nákup cukru z Commonwealthu (následně asociační dohody) 10 let na přizpůsobení Společné politice rybolovu (rybolovná zóna 12 mil).
7 cílu labouristického programu zachování nulové DPH na některé položky udržení vyrovnané platební bilance omezením pohybu kapitálu neúčast v HMU reforma CAP (třetí státy, ceny) rozvojová pomoc třetímu světu nezávislá britská regionální a průmyslová politika změna rozpočtových příspěvků.
Jaké jsou příčiny britské renegociace? změna vlády 10/1974 , labouristický premiér H. Wilson ekonomické problémy a krize (inflace, recese).
Výsledky renegociace založení ERDF Zavedení korekčního mechanismu pro rozpočtové příspěvky (HDP ES) Prodloužení přechodného období na dovoz másla z Nového Zélandu (3 roky) Záruka efektivního provádění britské regionální a průmyslové politiky.
Výsledky dohody Cameron-EU (2/2016) omezení pracovní migrace (sociální benefity) vynětí z ever closer union posílení konkurenceschopnosti ochrana států, které neplatí eurem.
Klíčové faktory vstupu Irska do EU slabý průmysl úzké vazby na VB vojenská neutralita malý stát.
1. žádost Irska o vstup do EU proběhl kdy? jenom rok.
Ohledně čeho byly hlavní obavy EU ohledně vstupu Irska?.
Irsko se v roce 1965 stalo přidruženým členem ___.
Přechodná období Irska rybářský průmysl: rybolovná zóna 12 mil (deset let) volný pohyb pracovních sil z ostatních států (pět let) zachování fytosanitárních kontrol na hranicích (obchod s rostlinami a zvířaty -prevence chorob) adaptace na celní unii a zemědělskou politiku ES (pět let) rozvojová pomoc irskému průmyslu zvýšená kvóta na produkci cukrové řepy.
Přínosy vstupu pro Irsko? snížení závislosti na VB větší trh pro zemědělskou produkci posílení ekonomiky- nárůst investic, finanční dotace z ES.
Kdo byli hlavní obchodní partneři pro Dánsko?.
Proč bylo EHS pro Dánsko atraktivní?.
Kdy Dánsko požádalo o členství v EHS? rok.
Co bylo špatné na vyjednávání vstupu Dánska do EU? Společnost byla.
Jaký byl dánský alternativní plán ke členství do unie? zkratka- název.
Specifická území , samosprávný status v rámci Dánska jsou: do závorky za ně, zda jsou v EU ano/ne.
Kdo byl v Dánsku proti vstupu?.
Kdy oficiálně vystoupilo Gronsko z EU?.
Jaké jsou hlavní řecké zájmy? volný přístup pro zemědělský export finanční podpora pro ekonomický rozvoj atraktivita pro zahraniční investice.
Kdy podalo Řecko asociační dohodu? Šlo hlavně o ___ pomoc.
Kdo byl v Řecku proti asociační dohodě?.
autoritářský vojenský režim „zmrazení“ asociační dohody .. v kterých letech?.
Kdy Řecko požádalo o členství?.
Jaká byla motivace Řecka vstoupit do ES - a jaká byla motivace ES?.
Kdo byl v Řecku klíčovým politikem pro vstup a hlásal že Řecko patří k Evropě?.
Avis Komise z roku 1976 navrhl:.
Spoj názory na vstup Řecka do EU Německo Itálie VB Francie.
Kdy probíhala v Řecku přístupová vyjednávání?.
Kdo byl hlavně v opozici v Řecku pro vstup?.
Problémové oblasti Řecka celní unie společná obchodní politika zemědělství - zásadní problém, blokace 1977 (FR, I) Volný pohyb pracovních sil (D) Plná akceptace acquis bez požadavků.
přechodná období Řecka 5 let pro zavedení celní unie a společných celní tarifů (společná obchodní politika) 7 let na volný pohyb pracovních sil + možnost zpřísnění ze strany každého členského státu 7 let na dovoz ovoce a zeleniny do zemí ES (vybrané produkty).
Kdo jako jediný nesouhlasil se vstupem Řecka do ES?.
Co bylo součástí soft renegociace v Řecku? Nekonalo se referendum.
Důsledky vstupu Obstrukce při plnění povinností Tlak na zmírnění sjednaných podmínek (PASOK) Slabé řecké instituce → zpomalení konvergence, nedostatečné fiskální řízení Pozitivní dopad na řeckou domácí politiku i zahraničněpolitickou pozici Politická stabilizace Řecka.
Dopad vstupu Řecka Blokace vyjednávání se Španělskem a Portugalskem Vliv na východní rozšíření: kyperský problém Vztahy sFYRoM (kandidát): blokace vstupu Makedonie do EU i NATO Vliv na pozici vůči Turecku (kandidát): kyperský problém.
Čím se liší Druhé rozšíření od 1.? Geopolitika jako dominantní faktor Pouze jeden stát a odlišné problémy Slabý kandidát, ekonomicky i politicky Jiný přístupový proces (charakter, délka) Přechodná období jako ochrana ES, nikoli kandidáta.
Report abuse Terms of use