Rozšiřování

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Rozšiřování

Description:
rozšiřko

Author:
já jsem autor
(Other tests from this author)

Creation Date:
08/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Kdy se uskutečnilo první rozšíření?.
O které státy se ES poprvé rozšířilo ? podle abecedy.
Ve kterém roce podal Macmillan záměr požádat o členství VB v EHS?.
Kdy ohlísil De Gaulle veto britskému členství poprvé? čárka a kdy podruhé?.
Evropská komise navrhla pro VB 5leté přechodné období se kterým v ledu 1971 všichni souhlasili kromě (abeceda).
problémy před vstupem VB.
Ve kterém roce Irsko předložilo svou žádost o členství?.
V kterím roce proběhlo referendum v Irsku čárka a kolik voličů se v procentech vyjádřilo pro vstup?.
Kdy byla otevřena přístupová jednání Dánska do ES? Rok.
V kterém roce podepsalo Řecko o asociační dohodu?.
Kdo byl největí příznivce rychlého vstupu Řecka do Eu?.
Kdo byl proti vstupu Řecka do EU kvůli jeho vztahům s Tureckem a na druhém místě kdo měl rezervovaný postoj kvůli vlastnímu zhoršení postavení?.
Řecko- která kapitola byla uzavřena jako první z obav že řecký prmysl nebude schopný obstát v evropské konkurenci?.
CO se stalo stěžejní kapitolou při vstupu Řecka do EU?.
Kdy nabyla platnosti dohoda o vstupu Řecka? 2. rozšiřování- Datum a její název.
Jaká funkce byla v Řecku zřízena?.
V kterém roce byly v Řecku zrušeny tarifní a kvantitativní omezení pro průmyslově zboží? Který rok se zapojilo Řecko do SZP?.
Kdy španělská vláda podala žádost o uzavření asociační dohody? měsíc a rok.
28.7.1977 Španělsko podalo formální žádost o přistoupení ke Společenství. Co vzniklo v roce 1978? .
Kolik bylo základních oblastí, vnichž evropská komise spatřovala překážky negociáačního procesu Španělska?.
Španělsko- Jak se jmenuje dokument vydaný na žádost Rady ministrů který zajištoval explicitní jmenování výše finanční pomoci Společenství všem státům jižního křídl k zajištění koordinované pomoci sektorům průmyslu a kdy byl vydán?.
Španělsko- Kdy byl zahájen negociační proces? jen rok.
Španělsko, dialog byl veden na jakých dvou úrovních? Obojí bylo striktně rozlišováno.
Co požadovalo Řecko výměnou za podporu španělska v rozšiřování? Schválení ___.
Kde došlo k definitní změně kurzu ES ve vztahu k žadatelským zemím (španělsko, portugalsko) kde došlo k vyřešení některých vnitřních problémů Společenství blokujících dosud negociace? Rok a místo.
Bylo portugalsko členem NATO a OEEC a později OECD a v EFTA ? ano/ne.
V kterém roce požádalo Portugalsko o členství?.
KDy se formálně stalo Španělsko a Portugalsko členy EU?.
Kolik bylo přiděleno Portugalsko hlasů a kolik Španělsku?.
Čeho se nejvíc bálo ES ohledně rozšíření o Španělsko a Portugalsko? .
Čím se nejvíc projevil vstup do EU ve španělsku a portugalsku ohledně ekonomiky? .
Kdy proběhlo 4. rozšíření EU?.
Kdo vstoupil v pátém rozšiřovacím kole? podle abecedy.
Zástupci EU stanovili pro severní kandidáty kolik oblastí o nichž se vedla vyjednávání? .
Co byl největší problém pro severské státy při jejich vstupu? 3 věci.
Kdy podalo přihlášku Rakousko o vstup do EU?.
Kdy Švédsko podalo poprvé žádost o přidružení k ES?.
Co bylo problémem pro přijetí švédska v 60. letech? .
Kdy proběhlo neúspěšné referedum v Norsku o vstupu do EU?.
Co jsou 2 nejspornější body norského členství v EU?.
Kolik se v procentech účastnilo voličů norského referenda v roce 94?.
Kolik procent voličů se účastnilo finského referenda?.
Ve Švédsku se účastnilo kolik procent voličů referenda? .
Kde byl výsledek v rozšiřování v roce 1995 nejjednoznačnější? země.
Helsinská skupina byla spíš heterogenní homogenní.
V kterém roce podalo Bulharsko přihlášku do Eu?.
Kdy podepsala Litva a Lotyšsko asociační dohodu s Eu?.
Co připravila v Lotyšku vláda v roce 1999?.
Kdy Malta podepsala asociační dohodu s ES?.
Co je stále se prohlubujícím problémem Malty? .
Kdy došlo k podpisu asociační dohody s Rumunskem?.
Který jediný stát V4 nebyl přizván k lucemburskému summitu?.
Co byly hlavní tři faktory nevyhovujícího stavu rumunské ekonoiky při přistoupení do EU.
Co podepsalo Polsko a Madarsko v roce 1991?.
Kdy podalo oficiální žádost Česko?.
V kterém roce podepsalo Slovinsko evropskou dohadu a požádalo o členství v EU?.
Která země postkomunistická byla nejbohatší?.
spoj Summit v Goteborgu Summit v Laekenu Bruselský summit Summit v Kodani.
Report abuse Terms of use
By using daypo, you agree that we and our partner companies can define cookies for different purposes, such as customize the content and advertising. To change the settings or more information: cookie policy.