1.2 Obecná chemie

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
1.2 Obecná chemie

Description:
Periodická soustava prvků

Author:
AVATAR

Creation Date:
01/03/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Do skupiny alkalických kovů nepatří: Ba K Rb Cs.
Do skupiny alkalických kovů patří: Sr Sc Cs Be.
Které z následujících prvků patří mezi alkalické kovy? Rb Li Ca B.
Mezi alkalické kovy nepatří: Li Ca Rb Cs.
Kolik atomů mají atomy alkalických kovů ve valenční vrstvě? jeden žádný dva tři.
Který z následujících prvků patří mezi kovy alkalických zemin? Li S Ca Na.
Mezi kovy alkalických zemin patří: Li Na Rb Sr.
Mezi kovy alkalických zemin nepatří: Li Ba Ca Sr.
Mezi kovy alkalických zemin nepatří: Ba Sr Ca Na.
Stroncium a vápník patří mezi: alkalické kovy f prvky prvky přechodné kovy alkalických zemin.
Ve čtvrté periodě periodické tabulky je celkem: 9 prvků 16 prvků 8 prvků 18 prvků.
Chalkogeny mají ve valenčních orbitalech: 8 elektronů 7 elektronů 3 elektrony 6 elektronů.
Mezi chalkogeny nepatří: Te P S Se.
Do skupiny chalkogenů nepatří: O S Se Si.
Selen a tellur patří mezi: d prvky halogeny chalkogeny kovy alkalických zemin.
Chalkogenům chybí do stabilní elektronové konfigurace: 3 elektrony 2 elektrony 1 elektron 6 elektronů.
Atomy chalkogenů mají ve valenčních orbitalech uspořádání elektronů: ns2np3 ns2np2 ns2np4 ns2.
Halogenům chybí do stabilní elektronové konfigurace: 1 elektron 3 elektrony 2 elektrony 6 elektronů.
Mezi halogeny nepatří: helium brom chlor jod.
Do skupiny halogenů nepatří: F Cl Br B.
Který z následujících prvků je při pokojové teplotě kapalný? I Cl Br F.
Prvky Ne,Ar,He a Kr patří mezi? s prvky p5 prvky p6 prvky p4 prvky.
Který ze vzácnách plynů je v atmosféře Země nejrozšířenější? argon helium neon vodík.
Který ze vzácných plynů je ve vesmírů nejrozšířenější? argon helium neon vodík.
Prvky triády železa patří mezi: s prvky d prvky p prvky f prvky.
Který z následujících prvků má nejvyšší elektronegativitu? I Cl He Br.
Z uvedených prvků vyberte prvek s nejvyšší elektronegativitou: sodík kyslík uhlík hliník.
Z uvedených prvků vyberte prvek s nejnižší elektronegativitou: hliník dusík uhlík sodík.
Z uvedených prvků vyberte prvek s nejnižší elektronegativitou: bor vápník fosfor cesium.
Z uvedených prvků vyberte prvek s nejvyšší elektronegativitou: cesium dusík vápník bor.
Z uvedených prvků vyberte prvek s nejvyšší elektronegativitou: sodík bor uhlík vápník.
Elektronegativita prvků v periodické soustavě prvků: v periodě vzrůstá zprava doleva je v periodě konstantní v periodě zleva doprava vzrůstá v periodě zleva doprava klesá.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.