แบบทดสอบหน่วยที่2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบหน่วยที่2 ปฏิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
20/12/2013

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ข้อความเกี่ยวกับบรรยากาศของโลกข้อใดถูกต้อง แก๊สที่อยู่มากที่สุดในบรรยากาศ คือ แก๊สออกซิเจน บรรยากาศเป็นแหล่งสะสมไอน้ำและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้ำ บรรยากาศช่วยกรองรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ บรรยากาศทำหน้าที่คลายความร้อนทำให้อุณหภูมิแตกต่างกันในเวลากลางวันและกลางคืน.
ชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ จะมีลักษณะเด่นในข้อใด อุณหภูมิของอากาศจะลดลงตามความสูงของพื้นที่ อุณหภูมิของอากาศจะสูงขึ้นตามความสูงของพื้นที่ อากาศมีการเคลื่อนที่จากแนวต่ำขึ้นสู่ที่สูงเรียกว่า ลม การเคลื่อนที่ของอากาศจะเคลื่อนไปในแนวนอนเพียงอย่างเดียว ท้องฟ้าปราศจากเมฆ.
ปรากฏการณ์เรือนกระจกมีผลสำคัญในข้อใด อุณหภูมิและภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลง ปริมาณป่าไม้ลดน้อยลงในบริเวณเส้นศูนย์สูตร ฝนตกหนักเป็นบางแห่งในภูมิภาคต่างๆ ของโลก พลังงานรังสีจากดวงอาทิตย์ทะลุชั้นบรรยากาศไปสู่โลก.
ปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลสำคัญในข้อใด เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในทวีปเอเชีย เกิดบริเวณพื้นที่อับ ฝนกระจายอยู่ทั่วไป บริเวณน้ำของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรเย็นลง เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์เป็นบริเวณกว้างไปทั่วโลก.
ปรากฏการณ์ในข้อใดทำให้ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์มีฝนตก แต่บริเวณ แปซิฟิกตะวันออกมีฝนน้อยและแห้งแล้งยาวนานในช่วงฤดูฝน เอลนิโญ ลานิญา พายุหมุน อุณหภูมิผกผัน.
บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง และมีความรุนแรงมากที่สุดจะอยู่บริเวณใด ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออก รอบมหาสมุทรแปซิกฟิก ทวีปเอเชีย.
ภูเขาไฟที่เกิดบริเวณจุดร้อน ได้แก่ภูเขาไฟในข้อใด ภูเขาไฟในประเทศญี่ปุ่น ภูเขาไฟในหมู่เกาะฮาวาย ภูเขาไฟในประเทศเอธิโอเปีย ภูเขาไฟในประเทศอินโดนีเซีย.
กระแสน้ำในข้อใดจัดเป็นกระแสน้ำเย็น กระแสน้ำเปรู กระแสน้ำศูนย์สูตร กระแสน้ำตุโระชิโอะ กระแสน้ำออสเตรเลียตะวันออก.
กระแสน้ำที่ไหลเข้าไปในทะเลแคริบเบียน อ่าวเม็กซิโก และชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา และแคนาดาคือ กระแสน้ำอะไร กระแสน้ำอุ่นแอตแลนติก กระแสน้ำอุ่นกัลฟ์สตรีม กระแสน้ำเย็นเบงเกวลา กระแสน้ำอุ่นศูนย์สูตร.
กระแสน้ำเย็นแลบลาเดอร์ เป็นกระแสน้ำที่ไหลอยู่ในบริเวณใด มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก.
บริเวณที่กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลไปปะทะกันจะเป็นประโยชน์ในด้านใด การประมง การค้าขาย การคมนาคม การอุตสาหกรรม.
การที่แหล่งอารยธรรมของโลกล้วนพัฒนาการขึ้นจากบริเวณฝั่งแม่น้ำ หรือ ดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ำ แสดงถึงความสำคัญในเรื่องใด ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับแหล่งน้ำ อิทธิพลของน้ำกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญของปัจจัยสี่ การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาบ้านเมือง.
ปรากฏการณ์ธรรมชาติในข้อใด ไม่เกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์ เรือนกระจก เอลนีโญ ลานิญา สึนามิ.
การที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยมีทิวทัศน์สวยงาม แต่นักท่องเที่ยวยังไปเที่ยวน้อยนั้นเนื่องจาก เกิดผลในข้อใด การประชาสัมพันธ์น้อย ทำให้คนไม่รู้แหล่งท่องเที่ยว ขาดโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อกัน พื้นที่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับภาคอื่น.
บริเวณลุ่มแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก จะมีปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกที่นั้น เนื่องจากสาเหตุใด เป็นบริเวณที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำมากที่สุด เป็นที่ราบน้ำท่วมถึงและมีฝนตกต่อเนื่องยาวนาน มีการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณต้นน้ำมากกว่าที่อื่น เป็นบริเวณที่ต่ำกว่าบริเวณอื่น จึงเป็นแอ่งน้ำที่มีน้ำไหลมารวมกัน.
พื้นที่เนินแบบลูกฟูก จะพบมากในภาคใดของประเทศไทย ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก.
เพราะเหตุใดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี จึงมีการปลูกพืชสวนและ ผลไม้ต่างๆ ได้ผลดีเช่นเดียวกับภาคตะวันออก เพราะอากาศอบอุ่น ฝนตกชุกจึงทำให้ผลไม้ได้ผลดี เพราะดินดี มีร่องรอยปรากฏหินภูเขาไฟเกือบตลอดแนว เพราะทางราชการมีโครงการทดลองปลูกพันธุ์พืชที่หลากหลาย เพราะเป็นแหล่งที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน จึงทำให้ฝนตกและมีภูมิอากาศเหมาะสม.
แหล่งปลูกข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือบริเวณใด ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง ที่ราบลุ่มแม่น้ำชี-มูล ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางประกง.
เพราะเหตุใดบริเวณภาคใต้ของไทยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะมีคาบสมุทร เกาะ และหมู่เกาะสวยงาม เพราะอาหารสด และผลไม้อุดมสมบูรณ์ตลอดปี เพราะเส้นทางคมนาคมสะดวกมีท่าอากาศยานทันสมัย เพราะภูมิอากาศชุ่มชื้นมีพืชพรรณธรรมชาติหลากหลาย.
เพราะเหตุใดจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรีจึงสามารถทำนาเกลือสมุทรได้ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีเขื่อนที่สามารถกั้นน้ำทะเลที่หนุนมากักเก็บไว้ เส้นทางคมนาคมขนส่งสะดวกต่อการขนส่งสินค้า อยู่ใกล้อ่าวไทยสามารถใช้น้ำทะเลจากอ่าวไทยมาทำนา.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.