แบบทดสอบเรื่อง ภาคกลาง

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบเรื่อง ภาคกลาง

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.5

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
15/01/2014

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ภาคกลางมีอาณาเขตไม่ติดกับภาคใด ภาคตะวันตก ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้.
ข้อมูลใดที่ไม่ใช่ข้อมูลของภาคกลาง มีจำนวนประชากรมากที่สุด มีจังหวัดมากที่สุด เปลือกโลกอายุน้อยที่สุด มีที่ราบมากที่สุด.
ที่ราบภาคกลางตอนล่าง เกิดจากสาเหตุใด การสึกกร่อนของพื้นที่สูง การตกตะกอนของหินปูน การทับทมของสิ่งที่แม่นำพามา การพังทลายของภูเขาสูง.
ทิวเขาใดจัดเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นภาคกลางกับภาคอื่นๆ ทิวเขาผีปันนำ ทิวเขาพนมดงรัก ทิวเขาเพชรบูรณ์ ทิวเขาตะนาวศรี.
แม่น้ำสายใดมีความสำคัญกับเทือกเขาเพชรบูรณ์ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำน้อย แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำลพบุรี.
จังหวัดใดที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน กำแพงเพชร สุโขทัย สมุทรสาคร อ่างทอง.
แม่นำสายใดไหลผ่านด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำสะแกกรัง แม่น้ำลพบุรี.
คลองในข้อใดเป็นคลองที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร คลองแสนแสบ คลองดำเนินสะดวก คลองบางบัวทอง คลองรังสิต.
สาเหตุใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนในภาคกลางตั้งแต่พฤษภาคมถึงตุลาคม สาเหตุจากอยู่ใกล้ทะเล สาเหตุจากลมประจำฤดู สาเหตุจากพายุดีเปรสชั่น สาเหตุจากที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตร.
เขื่อนในข้อใดเป็นเขื่อนในภาคกลาง เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนแก่งกระจาน.
ป่าชายเลนมีพบที่จังหวัดใด นครปฐม เพชรบุรี นครนายก กำแพงเพชร.
ข้อมูลใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพในภาคกลาง มีการทำประมงน้ำเค็มที่สมุทรสาคร มีการทำไร่มะขามหวานที่เพชรบูรณ์ มีการทำอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ที่สระบุรี มีการทำนาเกลือที่นครสวรรค์.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.