5.ch

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5.ch

Description:
5.6 Amk 1.část

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
1034. Vyšší podíl bazických aminokyselin v molekule mají: glykoproteiny lipoproteiny histony metaloproteiny.
1035. Mezi bazické aminokyseliny řadíme: glycin leucin histidin lysin.
1036. Mezi bazické aminokyseliny řadíme: dimethylamin arginin lysin methionin.
1037. Mezi bazické aminokyseliny řadíme: prolin arginin alanin glycin.
1038. Mezi kyselé aminokyseliny řadíme: kyselinu glutamovou kyselinu jantarovou arginin kyselinu asparagovou.
1039. Izoelektrický bod pI aminokyselin je definován jako: teplota tání jednotlivých aminokyselin hodnota pH, při které se aminokyselina nepohybuje v elektrickém poli hodnota pH, při které aminokyselina existuje jako kationt hodnota pH, při které aminokyselina existuje jako aniont.
1040. Předpona L- u aminokyselin: označuje konfiguraci na uhlíku karboxylové skupiny označuje konfiguraci na alfa uhlíku (Cα) značí, že aminokyselina otáčí rovinu polarizovaného světla pouze doprava značí, že aminokyselina otáčí rovinu polarizovaného světla pouze doleva.
1041. Všechny proteinogenní aminokyseliny (kromě glycinu) mají konfiguraci: cyklickou D- a L- D- L-.
1042. Aminokyseliny L-valin a D-valin se liší: rozpustností ve vodě schopností otáčet rovinu polarizovaného světla konformací konfigurací.
1043. Kolik optických izomerů tvoří serin? 1 2 3 0.
1044. kolik optických izomerů tvoří kyselina 2-aminopropanová? jeden dva tři čtyři.
1045. Esenciální aminokyseliny získává člověk: z rostlinných a živočišných bílkovin transaminací oxokyselin z nenasycených karboxylových kyselin z iminosloučenin.
1046. Esenciální aminokyseliny v lidském organismu: vznikají oxidací oxokyselin vznikají transaminací oxokyselin nevznikají, jsou dodávány potravou vznikají dehydrogenací oxokyselin.
1047. Serin je: α-aminothiopropanová kyselina α-aminooctová kyselina β-aminohydroxypropanová kyselina 2-amino-3-hydroxypropanová kyselina.
1049. Kyselina glutamová je aminokyselina: monoaminokarboxylová diamionomonokarboxylová monoaminodikarboxylová heterocyklická.
1048. Kyselina 2-amino-3hydroxypropanová kyselina je: valin asparagin serin cystein.
1050. Leucin je aminokyselina: monoaminodikarboxylová aromatická heterocyklická alifatická.
1051. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule navíc -OH skupinu, patří: cystein serin glycin fenylalanin.
1052. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule -SH skupinu, patří: histidin valin cystein serin.
1053. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule benzenové jádro patří: histidin tyrosin glutamin fenylalanin.
1054. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule síru, patří: histidin cystein serin methionin.
1055. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule síru, patří: tryptofan alanin serin cystein.
1056. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule heterocyklický zbytek, patří: asparagin tyrosin tryptofan histidin.
1057. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule heterocyklický zbytek, patří: histidin glutamin tyrosin valin.
1058. Mezi aminokyseliny, které obsahují ve své molekule heterocyklický zbytek, patří: tryptofan tyrosin methionin asparagin.
1059. Mezi aromatické aminokyseliny řadíme: tyrosin threonin cystein lysin.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.