5. ch

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5. ch

Description:
5.7 Bílkoviny

Author:
AVATAR

Creation Date:
14/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
1091. Proteiny: jsou složeny pouze z heterocyklických sloučenin jsou hlavní zásobní látkou rostlin jsou složeny z aminokyselinových zbytků jsou všechny nerozpustné ve vodě.
1092. Stavebními jednotkami bílkovin jsou: α-aminokyseliny pouze 3-aminokyseliny pouze 1-aminokyseliny pouze γ-aminokyseliny.
1093. Stavebními jednotkami bílkovin jsou: pouze γ-aminokyseliny pouze 1-aminokarboxylové kyseliny 2-aminokarboxylové kyseliny pouze β-aminokyseliny.
1094. Dipeptid s tímto vzorcem se nazývá: glycylfenylalanin alanylfenylalanin fenylalanylglycin biuret.
1095. Dipeptid s tímto vzorcem se nazývá: glycylvalin glycylalanin biuret alanylglycin.
1096. Označte správnou sekvenci atomů v základním peptidovém řetězci: -N-C-C-N-C-C-N-C- -N-C-N-C- -N-C-O-C-N-C-O- -S-S-C-S-S-C-.
1097. Peptidová vazba je typická pro: polysacharidy lipidy terpeny bílkoviny.
1098. Všechny proteiny obsahují: kyslík dusík brom hořčík.
1099. Všechny proteiny obsahují: draslík chlor vodík uhlík.
1100. Bílkoviny: mají sekundární strukturu ve formě β-skládaného listu nebo α-helixu jsou složeny z L-aminokyselin jsou složeny z D-aminokyselin jsou všechny dobře rozpustné ve vodě.
1101. Primární strukturou bílkovin rozumíme: uspořádání β-skládaného listu uspořádání α-helixu posloupnost nukleosidů v polypeptidovém řetězci posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci.
1102. Sekundární strukturou bílkovin rozumíme: uspořádání polypeptidového řetězce do podoby α- helixu či β-skládaného listu posloupnost aminokyselin v peptidovém řetězci celkové prostorové uspořádání polypeptidového řetězce vzájemnou orientací podjednotek v molekule oligomerního proteinu.
1103. Terciární strukturou bílkovin rozumíme: vzájemnou orientaci podjednotek v molekule oligomerního proteinu plošné uspořádání polypeptidového řetězce (β-skládaný list) posloupnost aminokyselin v polypeptidovém řetězci prostorové uspořádání celého polypeptidového řetězce.
1104. Které vazby se mohou vyskytovat v terciární struktuře bílkovin? iontové vazby pouze peptidové vazby van der Waalsovy síly vodíkové vazby.
1105. Kvartérní strukturou bílkovin rozumíme: formu β-skládaného listu nebo α-helixu posloupnost aminokyselin v peptidovém řetězci prostorové uspořádání celého polypeptidového řetězce vzájemnou orientaci podjednotek v molekule oligomerního proteinu.
1106. Součástí molekuly chlorofylu a hemoglobinu je heterocyklický uhlovodík: purin pyrimidin pyrrol pyridin.
1107. Nebílkovinnou složku glykoproteinu tvoří: vitaminy sacharidy lipidy nukleové kyseliny.
1108. Globulární bílkoviny: jsou složeny z D-aminokyselin mají víceméně kompaktní, kulovitý tvar jsou většinou rozpustné ve vodě nebo v roztocích solí jsou většinou nerozpustné ve vodě nebo v roztocích sol.
1109. Mezi globulární bílkoviny řadíme: kolagen fibrinogen keratin albumin.
1110. Denaturací bílkoviny se neporuší její: terciární struktura kvartérní struktura sekundární struktura primární struktura.
1111. Denaturace je proces, při kterém se: mění primární struktura bílkovinné molekuly nemění primární struktura bílkovinné molekuly mění konformace bílkovinné molekuly nemění konformace bílkovinné molekuly.
1112. Albuminy jsou bílkoviny: kůže a šlach buněčnách jader nehtů a peří mléka a krevního séra.
1113. Fibrilární bílkoviny: jsou rozpustné ve vodě nebo v roztocích solí mají vláknitou strukturu jsou nerozpustné ve vodě jsou složeny z D-aminokyselin.
1114. Mezi fibrilární bílkoviny řadíme: albumin kolagen fibrinogen keratin.
1115. Kolagen se nachází především v: kůži a šlachách krvi a moči přírodním hedvábí mléce.
1116. Fibroin se nachází: v přírodním hedvábí v mléce v krvi ve vaječném bílku.
1117. Keratin patří mezi: lipoproteiny globulární bílkoviny fibilární bílkoviny glykoproteiny.
1118. Z následujících bílkovin nemá fibrilární strukturu: albumin kolagen keratin fibroin.
1119. Biuretovou reakcí lze v biologickém materiálu prokázat přítomnost: bílkovin redukujících sacharidů peptidové vazby ketonů.
1120. Biuret vzniká: ze dvou molekul monosacharidů ze dvou molekul terpenů ze dvou molekul močoviny ze dvou molekul kyseliny močové.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.