5. Ch

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
5. Ch

Description:
5.9 Nukleové Kys

Author:
AVATAR

Creation Date:
14/02/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
1160. Nukleotidy v RNA jsou složeny z: dusíkaté báze, cukru a fosfátu fosfátu a cukru dusíkaté báze a cukru dusíkaté báze a fosfátu.
1161. Nukleosid je tvořen: jen purinovou nebo pyrimidinovou bází pouze purinovou nebo pyrimidinovou bází a cukernou složkou purinovou nebo pyrimidinovou bází a kyselinou fosforečnou purinovou nebo pyrimidinovou bází, sacharidem a kyselinou fosforečnou.
1162. Mezi monosacharidy, které jsou součástí nukleových kyselin, patří: 2-deoxy -D-ribosa D-ribosa D-ribulosa L-ribosa.
1163. Základní monosacharidovou složkou RNA je: L-ribosa D-glukosa D-ribulosa D-ribosa.
1164. Které pyrimidinové báze jsou součástí nukleových kyselin? cytosin uracil guanin thymin.
1165.Které purinové báze jsou součástí nukleových kyselin? adenin cytosin thymin guanin.
1166. Adenosin se skládá: z adeninu, ribosy a kyseliny fosforečné pouze z adeninu a ribosy pouze z ribosy a kyseliny fosforečné pouze z adeninu a kyseliny fosforečné.
1167. Sekundární struktura DNA je tvořena: jednoduchou šroubovicí pořadím nukleotidů dvojitou šroubovicí jednoduchou i dvojitou šroubovicí.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.