Природни науки IV- одд.(прв дел)

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Природни науки IV- одд.(прв дел)

Description:
Тест 1 (повторување)

Author:
Светлана Додевска
(Other tests from this author)

Creation Date:
31/05/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Местото каде што живеат растенијата и животните се вика: живеалишта животна средина животна околина.
Животните и растенијата се дел од: нежива природа жива природа средина.
Колку животни средини има? 1 2 3.
Пустинската лисица живее во море ливада пустина (во подземни дупки).
Под земјата живее лисицата кртот штркот.
Покрај барата живеат мечката,мачката,волкот жабите,комарците,црвите овците,кравите,кокошките.
Во кој дел од телото,камилата ги складира мастите во грпката во нозете во стомакот.
Белата мечка живее во областа на Јужен Пол Еквадор Северен Пол.
Најголема атракција на туристите во пустна им била да јаваат на: коњ камила магаре.
Во 1963 година во Скопје се случи природна непогода земјотрес поплава цунами.
Покрај морскиот брег луѓето забележале птици со поцрнети и уништени пердуви, риби кои безживотно лебдат покрај брегот и уништени природни живеалишта. Станува збор за земјотрес поплава загадени/нафтена дамка.
Какво е човечкото влиjанието врз реките и околните живеалишта? Ако фабриките отпадните води ги пуштаат да течат низ цевки и ги излеваат во река толерантно негативно позитивно.
На часот по природни науки истражувавме со обрач намачкан со раствор од семф .Кои животни се појавија на површината на земјата? мравки,гасеници маче и глувче полжав.
Кое животно плете мрежа? комарец мува пајак.
Која особина и помага на поларната мечка да се движи по лизгав мраз? дебели груби шепи силни нозе густо бело крзно.
Која особина и помага на поларната мечка да трча и да плива побрзо во студената вода? сетило за мирис силни нозе густо бело крзно.
Која особина и помага на поларната мечка да ги пронајде животните кои ги лови? сетило за мирис дебели груби шепи силни нозе.
Која особина и помага на поларната мечка да се крие во снегот и да се стопли? силни нозе сетило за мирис густо бело крзно.
Македонскиот гуштер живее во вода во воздух копно/карпи/камен.
Која лисица е најмала лисица на светот? поларна лисица пустинска лисица кафеава лисица.
Која особина и помага на камилата да ги заштити очите од сонцето и песокот? ноздри густите долги трепки грпката.
Која особина и помага на камилата да спречи да вдише песок? ноздри кои се отвараат и затвараат стапала цврсти кожести перничиња на колена.
Која особина и помага на камилата да клекне на жешкиот песок? груба кожеста уста стапала со мембрана меѓу двата ножни прста цврсти кожести перничиња на колената.
Која особина и помага на камилата да складира масти кои и помагаат долго време да издржи без храна? грпка на грбот стапала груба кожеста уста.
Која особина и помага на камилата да џвака тврди и трнливи растенија? долги густи трепки грпка на грбот груба кожеста уста.
Големите уши на пустинската лисица и помагаат: да слуша да трча да се излади кога е многу топло.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.