7. bi

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
7. bi

Description:
Biologie živočichů (Animalia) a protistů (Protista)

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
517. Živočišné tkáně neobsahují: buňky s buněčnou stěnou epiteliální buňky buňky s plazmidy buňky schopné přežít v anaerobním prostředí.
518. Močovina se tvoří u savců: v ledvinách v potních žlázách v játrech přímou syntézou v moči.
519. Komorové oko mají: hlavonožci plži obratlovci měkkýši kromě hlavonožců.
520. Nervová trubice u strunatců vzniká: společně se strunou hřbetní (chorda dorsalis) vychlípením entodermu z neurální ploténky ektodermu (tzv. neuroektodermu) vychlípením entodermu, chorda dorsalis je mezodermálního původu postupnou diferenciací ze struny hřbetní (chorda dorsalis).
521. Mezi chudozubé (Xenarthra) patří: mravenečník ježura pásovec lenochod.
522. Toxoplazma (Toxoplasma gondii): je bakterie produkující toxické látky (např. botulotoxin) patří mezi parazity napadající také člověka vyvolává tzv. spavou nemoc pokud infikuje těhotnou ženu, může způsobit závažné vrozené vady u plodu.
523. Chámomočovod se vyskytuje u: obojživelníků některých druhů žraloků ptáků ryb.
524. Motolice: patří mezi hlísty; přichycují se háčky; mají ústní otvor, hltan a rozvětvené střevo patří mezi měkkýše; mají ústní otvor, hltan a rozvětvené střevo patří mezi ploštěnce; mají ústní otvor, hltan a rozvětvené střevo patří mezi ploštěnce; mají ústní otvor; nemají vyvinutou trávicí soustavu.
525. Mezi ploutvonožce patří: žáby a mloci kachny a husy mroži a tuleni velryby a delfíni.
526. Pijavice patří do kmene: hlístů, kam patří také škrkavky kroužkovců, kam patří také opaskovci (Clitellata) hlístů, kam patří také opaskovci (Clitellata) kroužkovců, kam patří také škrkavky.
527. Feromony jsou: živočišné hormony, které ovlivňují metabolismus železa v těle organické látky, jejichž molekuly slouží ke komunikaci mezi živočichy proteinové hormony, jejichž molekuly obsahují železnatý ion molekuly působící podobně jako hormony na fyziologii a chování živočichů.
528. U strunatců: se nervová trubice i chorda dorsalis vytvářejí vychlípením ektodermu vzniká chorda dorsalis, která je ektodermálního původu vzniká chorda dorsalis z chordomezodermu (též chordálního mezodermu) vzniká nervová trubice společně se strunou hřbetní (chorda dorsalis) vychlípením entodermu.
529. Vyberte správné tvrzení: vývoj strunatců směřuje k postupné redukci struny hřbetní (chorda dorsalis) chorda dorsalis se objevuje již u některých ostnokožců (např. sumýšů) chorda dorsalis je zcela zachována u kopinatců, paryb a u všech druhů ryb již u paryb chorda dorsalis zaniká v raných vývojových stádiích.
530. U kterých živočichů je krev vstupující do aorty nekompletně okysličená? u obojživelníků u ptáků u ryb u primátů.
531. Dýchání pomocí vzdušnic je charakteristické: pro všechny hmyzí druhy pouze pro suchozemské druhy hmyzu pro všechny zástupce členovců pro stonožky a mnohonožky.
532. Blechy přenášejí na člověka původce: zánětu mozku a mozkových blan cholery infekční žloutenky (hepatitidy) typu A moru.
533. Škrkavka dětská patří mezi: kroužkovce spolu s hlísticemi hlísty spolu s vlasovci ploštěnce spolu s vířníky hlísty spolu s roupy.
534. Metanefridie mají: mnohoštětinatci (Polychaeta) opaskovci (Clitellata) máloštětinatci (Oligochaeta) pijavice (Hirudinea).
535. Nehty, drápy a kopyta vznikají: z podkožního vaziva přeměnou některých koncových kůstek nebo jejich částí z pokožky (epidermis) ze specializované podkožní chrupavky.
536. Zárodečné obaly se vyskytují: u plazů, ptáků a savců u všech blanatých obratlovců u všech strunatců s výjimkou kopinatců pouze u placentálních savců (Eutheria).
537. K zárodečným obalům řadíme: pouze amnion a chorion pouze amnion a alantois amnion, chorion a alantois pouze amnion.
538. Ambulakrální soustava ostnokožců (Echinodermata) plní funkci: trávicí dýchací cévní vylučovací.
539. Dvě pulsující vakuoly se vyskytují u: trepky, která patří k nálevníkům trepky, která patří k bičíkovcům měňavky, která patří ke kořenonožcům měňavky, která patří k nálevníkům.
540. Ke korýšům (Crustacea) nepatří: perloočky (Cladocera) klanonožci (Copepoda) vířníci (Rotatoria) kapřivci (Branciura).
541. Část vývojového cyklu motolice jaterní probíhá v těle: vodních korýšů, zejména klanonožců některých druhů vodních plžů komárů rodu Anopheles much rodu Glossina (označovaných též jako tse-tse).
542. Vyberte správné, popř. správná tvrzení o hmyzu: u dospělých zástupců hmyzu není členěna druhotná tělní dutina dýchání pomocí vzdušnic je charakteristické výhradně pro suchozemské druhy hmyzu motýli, blanokřídlí a dvoukřídlí patří mezi hmyz s dokonalou proměnou průduchy (stigmata) na povrchu článků těla hmyzu jsou vyústěním vylučovací soustavy.
543. Ropalia jsou: statokinetická ústrojí korýšů smyslové orgány hmyzu sídla smyslových orgánů medúz zrakové orgány ploštěnců.
544. Hlavonožci se pohybují: pomocí chapadel reaktivně vlněním celého těla vystřikováním tmavě zbarvené tekutiny z konečníku.
545. Měkkýši mají vyvinutu: gangliovou nervovou soustavu a otevřenou oběhovou soustavu gangliovou nervovou soustavu a uzavřenou oběhovou soustavu zvláštní formu žebříčkové nervové soustavy a otevřenou oběhovou soustavu provazcovou nervovou soustavu a uzavřenou oběhovou soustavu.
546. Z následujících skupin vyberte tu, která obsahuje orgány, jež se mohou vyskytovat u měkkýšů: statocysta, radula, malpighické trubice plicní vak, radula, statocysta metanefridie, žábry, snovací žláza pohárkové oči, metanefridie, tracheje.
547. Trichomoniáza se přenáší: komárem rodu Anopheles klíšťaty pohlavním stykem nakaženými hlodavci nebo králíky.
548. U kterých skupin savců se nevyvíjí typická placenta? u hmyzožravců u hlodavců u vejcorodých placenta se vyvíjí u všech savců bez rozdílu.
549. Ke kytovcům patří: delfín vorvaň lachtan mrož.
550. Trypanozoma (Trypanosoma gambiense a Trypanosoma rhodesiense): patří mezi bakterie patří mezi eukaryota má buňky vybavené bičíky vyvolává malárii.
551. Do kmene hlístů patří: tasemnice dlouhočlenná motolice kopinatá roup dětský svalovec stočený.
552. K ploštěncům řadíme: škrkavku dětskou hltanovku bahenní motolici jaterní chobotnatku rybí.
553. Kteří původci nemocí jsou většinou přenášeni hmyzem nebo pavoukovci? toxoplazma (Toxoplasma gondii) trypanozoma (Trypanosoma) krvinkovka (Plasmodium) Borrelia burgdorferi (původce Lymeské boreliózy).
554. Ježura patří mezi: vejcorodé savce (Prototheria) hmyzožravce (Insectívora) savce - placentály (Eutheria) vačnatce (Metatheria).
555. Společným znakem všech plazů a savců je: živorodost přítomnost amnionu v zárodcích stálá tělesná teplota srdeční komora zcela rozdělená přepážkou.
556. Klíšťata řadíme mezi: pavoukovce hrotnatce hmyz korýše.
557. Které znaky jsou typické pro naprostou většinou zástupců hmyzu? hlava nese jeden pár tykadel hruď nese čtyři páry nohou hruď nese tři páry nohou u většiny druhů se vytváří hlavohruď.
558. Vyberte správné tvrzení o trilobitech: trilobiti se poprvé objevují koncem prvohor trilobiti jsou vývojovou větví členovců první trilobiti žili již ve starších prvohorách rilobity řadíme do třídy korýšů.
559. Vyberte skupinu živočichů, která obsahuje pouze zástupce hlístic: svalovci, ploštěnky, motolice háďátka, vlasovci, motolice vlasovci, škrkavky, háďátka škrkavky, ploštěnky, motolice.
560. Původce spavé nemoci přenáší zejména: blecha obecná bodalka Tse-Tse komár Anopheles komár pisklavý.
561. Krvinkovky (rod Plasmodium) jsou původci: spavé nemoci krvavých průjmů zvýšené krvácivosti - hemofilie malárie.
562. Hlavičku, na níž jsou přísavky a někdy i háčky, nacházíme u: svalovce stočeného škrkavky tasemnice hlístů.
563. Tasemnice patří do kmene: měkkýšů kroužkovců ploštěnců hlístů.
564. Malárii vyvolávají: krvinkovky (rod Plasmodium) lamblie (rod Giardia) trypanozomy toxoplazmy.
565. Lamblie střevní (Giardia intestinalis): je bakterie vyvolávající těžké střevní infekce s krvácením je parazitickým druhem ze skupiny hlístů patří mezi eukaryotní organismy souhrnně označované jako Protista je druh tasemnice napadající zejména domácí zvířata.
566. Mezi ploskonosé opice (Platyrhini) patří: lemuři gorily šimpanzové malpy.
567. Mezi krátkokřídlé ptáky (Gruiformes) patří: bažanti, tetřevi pštrosi, kiviové lysky, jeřábi husy, labutě.
568. Vyberte dvojici, kde jsou jmenováni pouze zástupci měkkozobých ptáků (Columbiformes): holubi a křepelky husy a jeřábi hrdličky a křepelky holubi a hrdličky.
569. Vyberte správné tvrzení o klíšťatech (Ixodida). Dbejte, aby byly všechny údaje správné. Patří mezi člověku nebezpečné členovce - klepítkatce, kam patří také ploštice. Jde o člověku nebezpečné členovce - roztoče, kam patří také zákožkovití Jde o členovce, kteří jsou většinou člověku neškodní; řadíme je mezi hmyz Jde většinou o živočišné parazity, kteří ohrožují i člověka; patří mezi kroužkovce.
570. Co má společného toxoplazma (Toxoplasma gondii) a motolice jaterní (Fasciola hepatica)? Obě napadají savce (včetně člověka) U obou jsou mezihostiteli vodní plži. Aby u nich proběhlo pohlavní rozmnožování, musí oba druhy infikovat kočkovité šelmy. Obě patří mezi Eukaryota.
571. Svalovec stočený (Trichinella spiralis) patří mezi: hlísty spolu s motolicí ploštěnce spolu s tasemnicí ploštěnce spolu se škrkavkou hlísty spolu se škrkavkou.
572. Vyberte skupinu živočichů, která obsahuje pouze zástupce ostnokožců (Echinodermata): sumky, sumýši, kopinatci lilijice, hvězdice, sumýši hvězdice, ježovky, sumky kopinatci, mnohoštětinatci, sumky.
573. Sluchové orgány jsou vyvinuty u: obratlovců a hmyzu obratlovců a všech bezobratlých obratlovců a většiny bezobratlých kromě hmyzu výhradně u obratlovců.
574. Žraloci patří k: kruhoústým rybám bezblanným parybám.
575. Gonochorismus: definujeme jako přítomnost obou typů pohlavních orgánů u jednoho jedince je typický pro organismy s pohlavním dimorfismem je definován jako rozdíl v primárních pohlavních znacích, ale shoda v sekundárních pohlavních znacích ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná.
576. Které (popř. která) tvrzení platí pro partenogenezi? rozmnožují se výhradně samci a dávají vznik opět pouze samcům jde o způsob rozmnožování, kdy se vajíčko vyvíjí bez oplození tělo každého partenogenetického jedince obsahuje samčí i samičí rozmnožovací orgány tento způsob rozmnožování je znám např. u perlooček a mšic.
577. Dokonale oddělený velký a malý oběh mají: plazi a ptáci žáby a ptáci ptáci a savci všichni zástupci plazů a savci.
578. Zárodečné obaly a plodová voda se poprvé vyvinuly: u plazů u obojživelníků u ptáků u savců.
579. Pod pojmem vnitřní oplodnění rozumíme fertilizaci vajíčka: v těle samičky, např. u živorodých oboživelníků mimo tělo samičky, ale v chráněném uzavřeném prostředí, např. u ryb v těle samičky, např. u žab ve zkumavce při umělém oplodnění.
580. Srdce se dvěma předsíněmi (síněmi) a jednou komorou nacházíme u: ryb a paryb ptáků (Aves) žab (podtřída Anura) mloků a čolků (podtřída Urodela).
581. Dýchání kůží má velký význam zejména u: ryb nižších savců obojživelníků plazů.
582. Klky a mikroklky střeva jsou plně vyvinuty u: kopinatců savců ptáků ploštěnců.
583. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení: kloaka je přítomna u plazů do kloaky ústí pouze trávicí a vylučovací soustava do kloaky ústí trávicí, vylučovací a pohlavní soustava kloaka je přítomna u ptáků a ptakořitných savců.
584. Mezi homoiotermní živočichy patří: obojživelníci ptáci ryby savci.
585. Komáři rodu Anopheles jsou známi tím, že přenášejí na člověka původce: spavé nemoci malárie skvrnitého tyfu moru.
586. Vyberte skupinu, která obsahuje pouze čeledi patřící do podřádu přežvýkavců (Ruminantia): turovití, žirafovití, jelenovití turovití, velbloudovití, žirafovití jelenovití, turovití, hrochovití hrochovití, velbloudovití, turovití.
587. Tasemnice (Cestoda): přijímají potravu pokožkou, tj. téměř celým povrchem těla mají dobře vyvinutou trávicí soustavu, která jim umožňuje dlouhodobé přežití v těle hostitele patří mezi ploštěnce patří mezi hlísty.
588. Největším a nejvyvinutějším oddílem mozku u ryb je: prodloužená mícha mozeček koncový mozek střední mozek.
589. Do nadřádu běžců (Ratitae) patří: sluky a kiviové kiviové a pštrosi pelikáni a pštrosi pštrosi a čápi.
590. Srdeční komora je zcela rozdělena přepážkou: u želv a hadů u ptáků a savců výhradně u savců u obojživelníků a některých vývojově pokročilejších skupin ryb.
591. Žebříčkovou nervovou soustavu (popř. její odvozené formy) můžeme pozorovat: u kroužkovců u ostnokožců u žahavců u hmyzu.
592. Chorda dorsalis je u dospělých jedinců plně zachována: u některých primitivních zástupců obojživelníků u paryb u kopinatců u všech druhů ryb.
593. Mezi prvoústé (Protostomia) patří: strunatci tasemnice škrkavky hlavonožci.
594. Plíce jsou přítomny: u hmyzu u recentních zástupců lalokoploutvých ryb u dospělých obojživelníků u savců, ptáků a plazů.
595. Dokonale oddělený krevní oběh nemají: plazi savci ptáci obojživelníci.
596. Nejpůvodnějšími paleontologicky zjištěnými zástupci hmyzu na Zemi jsou: suchozemské okřídlené formy suchozemské bezkřídlé formy trilobiti mořské formy vybavené tracheálními žábrami.
597. Zástupci hmyzu dýchají: plicními vaky celým povrchem těla kůží vzdušnicemi (trachejemi).
598. Pro základní stavbu těla korýšů jsou charakteristické: oddělená hlava a hruď a 10 párů kráčivých končetin hlavohruď a 3 páry kráčivých končetin oddělená hlavu a hruď a 4 páry kráčivých končetin hlavohruď a 5 párů kráčivých končetin.
599. Komorový typ oka pozorujeme u: všech hmyzích druhů některých hmyzích druhů krásnoočka a jemu příbuzných prvoků hlavonožců.
600. Facetové (složené) oko je typické pro: savce hlavonožce hmyz některá jednobuněčná eukaryota řazená mezi protista (nazývá se též světločivná skvrna).
601. Kostra žraloka je tvořena: pouze kostní tkání chrupavkou zčásti chrupavkou (např. ploutve) a zčásti kostní tkání (např. lebka) většinou kostní tkání, chrupavka je přítomna jen u nedospělých jedinců.
602. Mezi teplokrevné živočichy nepatří: savci plazi ptáci ryby.
603. Oddělený krevní oběh je vyvinut: již u některých zástupců paryb (např. rejnoků) u všech vývojových stádií obojživelníků u dospělých obojživelníků ani jedno z výše uvedených tvrzení není správné.
604. Komorové oči mají: primáti hlavonožci obojživelníci členovci.
605. Mezi hominidy (Hominidae) řadíme: lemury šimpanze gorily orangutany.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.