8. bi

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
8. bi

Description:
anatomie, histologie, fyziologie a imunologie

Author:
AVATAR

Creation Date:
07/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
606. Páteř člověka se skládá zpravidla: ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 4 křížových a 4-5 kostrčních obratlů ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bedermích, 4 křížových a 5-6 kostrčních obratlů z 5 krčních, 12 hrudních, 5 bederních, 5 kostrčních obratlů ze 7 krčních, 12 hrudních, 5 bederních obratlů, kosti křížové a kostrční kosti.
607. Ženské pohlavní hormony se tvoří především: ve vaječnících v podvěsku mozkovém v děloze v pochvě.
608. Brzlík (Thymus) je: místo, kde vyzrávají T lymfocyty uložen nad štítnou žlázou místo, kde se tvoří B lymfocyty od puberty postupně nahrazován tukovou tkání.
609. Nefron se skládá: z Bowmanova pouzdra, glomerulu, proximálního tubulu, Henleovy kličky, distálního tubulu a ze sběrných kanálků z Bowmanova pouzdra, glomerulu, proximálního tubulu, Henleovy kličky a distálního tubulu pouze z glomerulu pouze z Bowmanova pouzdra a glomerulu.
610. Množství moči je regulováno: hydrokortisonem antidiuretinem aldosteronem mineralokortikoidy.
611. Statické čidlo je umístěno: v labyrintu skalní kosti lebky ve středním uchu v Cortiho orgánu v hlemýždi ve střední části mozečku.
612. Srdeční chlopně: jsou cípaté a poloměsíčité zabraňují mísení okysličené a odkysličené krve zabraňují zpětnému toku krve ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná.
613. Hladké svalstvo nacházíme například: ve stěně močového měchýře ve stěně dělohy v duhovce v bránici.
614. Srdce je inervováno: parasympatikem, který zvyšuje počet systol sympatikem a parasympatikem, vzruch začíná v Purkyňových buňkách sympatikem i parasympatikem sympatikem, který snižuje srdeční aktivitu.
615. Zevní vazivová vrstva oka se skládá: z bělimy, rohovky, cévnatky, řasnatého tělesa a duhovky z bělimy a rohovky z bělimy, spojivky a rohovky z bělimy, rohovky a cévnatky.
616. Lidské sliny obsahují enzym: amylázu, štěpící škrob amylázu, štěpící bílkoviny lipázu, štěpící tuky pepsin, štěpící škrob.
617. Žluté tělísko vzniká během menstruačního cyklu: v ovulační fázi v sekreční fázi v proliferační fázi v žádné z uvedených fází.
618. Mozeček (Cerebellum) je důležitý: pro řízení činnosti vnitřních orgánů pro řízení životně důležitých funkcí, např. obranných reflexů pro koordinaci hybných funkcí, účastní se řízení svalového napětí jako řídící centrum úmyslných pohybů.
619. Srdeční cyklus zahrnuje: systolu síní a komor a diastolu síní pouze diastolu komor a síní pouze systolu komor systolu a diastolu síní i komor.
620. Trypsinogen je produkován: játry sliznicí žaludku slinivkou břišní sliznicí tenkého střeva.
621. Zadní lalok hypofýzy: dostává hormony ze středního mozku dostává hormony z hypotalamu krevní cestou uvolňuje prolaktin a oxytocin dostává hormony z jader mezimozku nervovými vlákny.
622. Kde leží Langerhansovy ostrůvky? ve slezině ve slinivce břišní v Tichém oceánu v játrech.
623. Přenašečem na zakončeních parasympatických nervů je: adrenalin noradrenalin acetylcholin aldosteron.
624. Odkysličená krev se u člověka nachází: ve všech žilách v plicních žilách v plicnici v pravé srdeční síni.
625. Buněčná specifická imunitní reakce je: zajišťována fagocytózou a pinocytózou zprostředkována T lymfocyty zprostředkována B lymfocyty zprostředkována plazmatickými buňkami.
626. K obličejové kostře lebky nepatří: horní čelist kost lícní kost klínová kost spánková.
627. V kůře nadledvin se tvoří: katecholaminy tropní hormony kortikoidy adrenalin.
628. Imunoglobuliny jsou produkovány: všemi typy B lymfocytů (včetně nezralých buněk) plazmatickými buňkami během primární imunitní odpovědi také během sekundární imunitní odpovědi.
629. Menopauza je: nepřítomnost menstruace při otěhotnění postupná zástava menstruačních cyklů u žen postupná zástava dozrávání vajíček a folikulů u žen konec přirozených reprodukčních schopností u žen.
630. Vitamin D: ovlivňuje obranyschopnost organismu, uvolňování Ca z kostí ovlivňuje vstřebávání Ca v tenkém střevě, tvorbu a udržení vaziva a chrupavek podporuje vstřebávání Ca a fosforu v tenkém střevě je skladován v játrech.
631. Tkáň je soubor mnoha buněk, které mají: stejnou strukturu, ale odlišnou funkci odlišnou strukturu i odlišnou funkci stejný původ, stejnou (nebo velmi podobnou) strukturu a jednu hlavní funkci vzájemně odlišnou strukturu, ale jednu hlavní funkci.
632. Novorozenec dýchá pomocí: bránice svalů hrudní stěny svalů břicha svalů hrudní stěny a břicha.
633. Typickými příznaky nedostatku vitaminu B2 (riboflavinu) jsou: trhliny ústních koutků, poruchy kůže a sliznic, oční poruchy záněty nervů, obrny, těžké srdeční a trávicí poruchy onemocnění zvané beri - beri žádná z uvedených odpovědí není správná.
634. Proprioreceptory se uplatňují rozhodujícím způsobem při vnímání: chladu a tepla, patří k interoreceptorům pohybu a polohy těla, patří k interoreceptorům bolesti, patří k exteroreceptorům chuťových vjemů, patří k interoreceptorům.
635. Člověk má: 12 hlavových nervů, které odstupují pouze z prodloužené míchy 10 hlavových nervů, z nichž polovina odstupuje z mostu 12 hlavových nervů, z nichž většina odstupuje z prodloužené míchy a mostu 10 hlavových nervů, z nichž polovina odstupuje z prodloužené míchy a mostu.
636. Imunoglobuliny jsou: protilátky bílkovinné povahy vytvářené T lymfocyty po styku s antigenem protilátky bílkovinné povahy vytvářené B lymfocyty po styku s antigenem bílkoviny cytotoxické povahy vytvářené B lymfocyty po styku s cizorodými buňkami bílkoviny cytotoxické povahy vytvářené T lymfocyty po styku s cizorodými buňkami.
637. Myofibrily jsou: cytoskeletové útvary všech buněk; skládají se z mikrotubulů součásti svalových buněk; skládají se ze silnějších vláken aktinu a slabších vláken tubulinu cytoskeletové útvary všech buněk; skládají se ze silnějších vláken aktinu a slabších vláken myosinu součásti svalových buněk; skládají se z tenkých vláken aktinu a silnějších vláken myosinu.
638. Graafovy folikuly vznikají v: sekreční fázi menstruačního cyklu ovulační fázi menstruačního cyklu proliferační fázi menstruačního cyklu menstruační fázi cyklu.
639. Trojhlavý sval pažní provádí: ohnutí a natažení v loketním kloubu natažení v loketním a zápěstním kloubu natažení v loketním kloubu natažení v loketním a ramenním kloubu.
640. Čtyřhlavý sval stehenní provádí: ohýbání a natahování v kolenním kloubu ohýbání a natahování v kyčelním kloubu umožování v kyčelním kloubu ohýbání kyčelního a natahování kolenního kloubu.
641. Při stresových stavech se mobilizují hormony: adrenalin, progesteron, kortikoidy kortikoidy, estrogeny, adrenalin adrenalin, progesteron, estrogeny kortikoidy, adrenalin, noradrenalin.
642. Dvojhlavý sval pažní provádí: ohnutí v loketním a zápěstním kloubu natažení v loketním a zápěstním kloubu ohnutí a natažení v loketním kloubu ohnutí v loketním kloubu.
643. Zjištění sedimentačních schopností červených krvinek (tzv. "sedimentace" ve zkratce FW) se běžně provádí především při sledování průběhu: zánětlivých onemocnění alergických onemocnění metabolických onemocnění srážíivosti krve.
644. Testosteron je hormon, který: podmiňuje vývoj pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků má vliv na tvorbu spermií podílí se na syntéze bílkovin se tvoří v Leydigových buňkách varlat.
645. Testosteron je hormon produkovaný zejména: dření nadledvinek kůrou nadledvinek předním lalokem hypofýzy varlaty.
646. Na sítnici komorového oka se promítá obrázek: přímý, zvětšený převrácený, zvětšený přímý, zmenšený převrácený, zmenšený.
647. Barevné vidění umožňují: tyčinky slepá skvrna sklivec čípky.
648. Člověk rozlišuje tóny o frekvenci: a) více než 20 000Hz b) méně než 16 Hz c) 16 Hz až 20 000 Hz d) nad 100 000 Hz. více než 20 000Hz méně než 16 Hz 16 Hz až 20 000 Hz nad 100 000 Hz.
649. Vidění za šera umožňuje (popř. umožňují): komorová voda tyčinky slepá skvrna čípky.
650. Hospodaření sodíkem a draslíkem je řízeno hormonem: parathormonem produkovaným v dřeni nadledvinek aldosteronem produkovaným v kůře nadledvinek aldosteronem produkovaným v dřeni nadledvinek parathormonem produkovaným v kůře nadledvinek.
651. Podnětem pro zrakové čidlo člověka jsou světelné vlny v rozsahu: 400 - 750 nm 40 - 75 nm 400 - 750 (mikro)m 40 - 75 (mikro)m.
652. Základní strukturní i funkční jednotkou nervové soustavy je: neuron nefron neurit dendrit.
653. V místě synapse dochází k: fúzi membrán a následně i cytoplazmy dvou neuronů uvolnění přenašeče (neurotransmiteru) rozpadu koncové části axonu na drobné měchýřkovité útvary přenosu akčního potenciálu z jednoho neuronu do druhého.
654. Antidiuretický hormon a oxytocin se tvoří v: ledvinách předním laloku hypofýzy hypotalamu zadním laloku hypofýzy.
655. Antidiuretický hormon působí v ledvinách na: množství filtrované tekutiny zpětné vstřebávání vody zpětné vstřebávání sodíku zpětné vstřebávání draslíku.
656. Hormony dřeně nadledvinek: mění průsvit cév a zvyšují činnost srdce mají vliv na hospodaření s vápníkem zasahují do přeměny živin, zejména bílkovin ovlivňují hospodaření se sodíkem a draslíkem.
657. Tyrotropní (též thyreotropní) hormon řídí: sekreci hormonů pohlavních žláz sekreci hormonů neurohypofýzy sekreci hormonů hypotalamu sekreci hormonů štítné žlázy.
658. Antigen je: molekulární struktura působící proti funkci daného genu část tRNA obsahující antikodon molekulární struktura, která vyvolává imunitní odpověď uměle vytvořená RNA se sekvencí komplementární k dané mRNA.
659. Dendrit je: synonymum pro dřevinu krátký výběžek neuronu zkamenělý kmen složka fytoplanktonu.
660. Axon je: dlouhý výběžek neuronu opak intronu překládaná část genu gen ležící v ose chromozomu.
661. Blastula je: počáteční stadium mozkového nádoru u lidí sférický útvar vytvořený buňkami během časné embryogeneze dolní část pestíku květu některých dvouděložných rostlin typ plodu dvouděložných rostlin.
662. Gastrula je: primitivní žaludek, který nalézáme u plodu v 11. - 18. týdnu těhotenství dvouvrstvý miskovitý útvar vytvořený buňkami během embryogeneze dolní část pestíku květu některých dvouděložných rostlin parazitický hlíst, který napadá zejména žaludek a zčásti i ostatní partie trávicí soustavy postižených osob.
663. Inzulin je hormon: produkovaný endokrinními buňkami pankreatu snižující koncentraci glukózy v krvi zvyšující příjem glukózy buňkami stimulující tvorbu a ukládání glykogenu v játrech.
664. Svaly, které vlnovitými pohyby posunují potravu ve střevě, se nazývají: příčně pruhované kosterní gastrické ani jedna z výše uvedených odpovědí není správná.
665. Který z uvedených orgánových systémů nekomunikuje přímo s vnějším prostředím? trávicí trakt oběhový systém dýchací systém reprodukční systém.
666. Dlouhodobý nedostatek vitaminu D do lidského organismu způsobuje: vznik strumy (tzv. volete) kurděje (skorbut) křivici (rachitidu) chorobu zvanou beri-beri.
667. Vyberte správné tvrzení o vitaminu C: patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě nazývá se též kyselina pantothenová nazývá se též kyselina askorbová jeho nedostatek v potravě způsobuje kurděje (skorbut).
668. Které tvrzení o vitaminech je zcela pravdivé? vitaminy jsou jakožto báze součástí nukleových kyselin vitaminy je možné přijímat jen občas a v nízkých dávkách, neboť jejich význam v metabolismu je velmi malý všechny nadbytečné vitaminy jsou vylučovány močí mnohé vitaminy působí jako koenzymy.
669. Plíce jsou na povrchu kryty: pobřišnicí pohrudnicí surfaktantem poplicnicí.
670. Po odstranění žlučníku musí být pacient opatrný v přijímání: bílkovin škrobovin cukrů tuků.
671. Které změny obsahu krevních plynů nutí k nadechnutí po zadržení dechu? snížení koncentrace O2 zvýšení koncentrace CO2 snížení koncentrace CO2 snížení koncentrace O2 i CO2.
672. Jedinec s krevní skupinou AB: může být univerzální dárce krve nemá v krvi protilátky proti antigenům A aB má na erytrocytech antigen A i B nemá na erytrocytech žádný antigen.
673. Pro které z uvedených procesů mají játra význam? tvorba žluči detoxifikace cizorodých látek ukládání glykogenu produkce dusíkatých odpadních látek.
674. Růstové faktory jsou: jsou hormony, produkované výhradně v předním laloku hypofýzy jsou molekuly, které se váží na buněčné receptory jsou proteiny, resp. peptidy, které zpravidla stimulují dělení buněk lokální regulují buněčnou proliferaci.
675. Z následujících dvojic vyberte ty, kde je hormon správně spárován se svou funkcí: oxytocin - stimuluje děložní kontrakce během porodu thyroxin - stimuluje metabolické procesy adrenokortikotropní hormon - stimuluje vylučování glukokortikoidů z nadlevinek melatonin - ovlivňuje biologické rytmy.
676. Která z následujících poruch je nesprávně spárována s příslušným hormonem? akromegalie - růstový hormon diabetes mellitus I.- inzulin trpaslictví - adrenokortikotropní hormon kretenismus - hormon štítné žlázy.
677. Vyberte skupinu, která obsahuje pouze žlázy tvořící spolu s trávicími trubicemi trávicí soustavu: žlučník, slinivka břišní, slinné žlázy slinné žlázy, žlučník, dvanáctník játra, žlučník, dvanáctník játra, slinné žlázy, slinivka břišní.
678. V místě označovaném jako vrátník se na žaludek napojuje: slinivka břišní slepé střevo dvanáctník tračník.
679. Během těhotenství dochází k organogenezi především: v prvém trimestru ve druhém trimestru ve třetím trimestru při vzniku blastocysty.
680. Kfertilizaci lidského vajíčka nejčastěji dochází: v děloze ve vejcovodu v pochvě ve vaječníku.
661. Který z uvedených mužských orgánů je společný pro vylučovací a pohlavní soustavu? varlata močová trubice močovod prostata.
682. Vyberte dvojice, kde jsou struktury správně spárovány se svojí funkcí: prodloužená mícha - řízení dýchání mozeček - koordinace pohybu a rovnováhy corpus callosum - spojení levé a pravé mozkové hemisféry hypotalamus - produkce hormonů a regulace teploty, hladu a žízně.
683. Receptory pro neurotransmitery jsou umístěny: na koncích axonů v iniciálním segmentu neuritu v synapsi v myelinové pochvě.
684. Která z uvedených tkání tvoří nejčastěji vnitřní výstelku orgánů? epiteliální tkáň pojivová tkáň nervová tkáň svalová tkáň.
685. Šlachy a ligamenta jsou: tvořeny pojivovou tkání spojeny s kostmi přítomny u obratlovců součástí pohybového aparátu.
686. Které z krevních buněk zajišťují obranu proti infekci? erytrocyty leukocyty lymfocyty trombocyty.
687. Které systémy se podílí na udržení homeostázy? trávicí a vylučovací respirační a nervový nervový a endokrinní imunitní a krevní.
688. Který z následujících faktorů má nejmenší vliv na průtok krve arteriemi? srdeční stah krevní tlak průsvit arterií stah kosterních svalů.
689. Krev vracející se z plic do srdce se u člověka vrací do: pravé síně pravé komory levé komory levé síně.
690. Které (popř. která) z následujících spojení je (popř. jsou) nesprávná? bílé krvinky - obrana proti infekci červené krvinky - srážení krve krevní plazma - voda, výživné a odpadní látky destičky - imunitní reakce.
691. V závěrečné fázi procesu srážení krve: jsou potřeba vápenaté ionty dochází ke konstrikci cév probíhá přeměna fibrinogenu na fibrin probíhá přeměna protrombinu na trombin.
692. Komplement: je součástí obranných mechanismů organismu je soubor proteinů přítomných v plazmě hraje úlohu při ničení bakterií se podílí na vzniku určité krevní skupiny.
693. Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o T lymfocytech: mají specifické receptory podílí se na buňkami zprostředkované imunitě podílí se na protilátkami zprostředkované imunitě podílí se na ničení cizorodých buněk.
694. Co neplatí o B lymfocytech? vyzrávají v thymu mají specifické receptory podílí se na protilátkami zprostředkované imunitě diferencují se na plazmatické buňky.
695. Plazmatické buňky: jsou identické s tzv. paměťovými buňkami produkují krevní plazmu jsou inaktivované T lymfocyty v plazmě jsou B lymfocyty aktivně vytvářející protilátky.
696. Produkty trávení jsou: velké makromolekuly potřebné pro organismus enzymy potřebné pro trávení potravy různé trávicí hormony nízkomolekulární živiny, které mohou být vstřebány.
697. Které spojení je nesprávné? proteiny - trypsin tuky - lipáza maltóza - pepsin škrob - amyláza.
698. Jaterní vrátnicová žíla (vena portae): odvádí z jater odpadní látky probíhá podél trávicí trubice mezi ústní dutinou a žaludkem vede krev, která je obohacena o živiny vstřebané střevní sliznicí přivádí krev, která prošla orgány trávicího systému, do jater.
699. Tlusté střevo u člověka tráví všechny druhy potravy především absorbuje vodu je spojeno s žaludkem je nejdelší částí střevního traktu.
700. Lidské dýchací centrum: je ovlivňováno parciálním tlakem oxidem (kysličníkem) uhličitého v krvi je umístěno v prodloužené míše řídí dechovou frekvenci je řízeno hladinou kyslíku.
701. Antidiuretický hormon způsobuje, že jedinec vylučuje více moči méně vody více vody méně moči.
702. Limbický systém: je soustava neuronů, jejíž centrum leží v prodloužené míše, odkud přechází do míchy páteřní se významně podílí při prožívání emocí, resp. citů a nálad je soubor žláz s vnitřní sekrecí, které mají přímý vliv na metabolismus je soubor chemoreceptorů, které registrují změny koncentrace dýchacích plynů.
703. Pro Gravesovu-Basedowovu chorobu je typická: nedostatečná činnost štítné žláz abnormálně zvýšená činnost štítné žlázy abnormálně zvýšená činnost příštítných tělísek nedostatečná činnost příštítných tělísek.
704. Mezi svaly horní končetiny patří sval: deltový trapezový krejčovský vřetenní.
705. Základní stavební jednotkou kosterního svalu je: svalový snopec svalový snopeček komplex bílkovin aktinu a myosinu svalové vlákno.
706. Pojmem homeostáza označujeme: adaptivní hodnotu organismu stálost vnitřního prostředí organismu pravidelně se opakující změny fyziologických dějů proces ustálení dechové a tepové frekvence po zatěžkávajícím fyzickém výkonu.
707. Červené krvinky člověka: jsou bezjaderné buňky obsahují hemoglobin nejsou schopny samostatného pohybu se vyskytují ve větším počtu u žen než u mužů.
708. Průměrná délka přežití erytrocytu v organismu člověka je: 120 dní 1 - 2 dny 30 dnů 1,5 roku.
709. K hemolýze erytrocytů dochází: v hypotonickém prostředí v hypertonickém prostředí účinkem látek porušujících lipidy v membráně erytrocytu následkem vysokých a nízkých teplot.
710. Aglutinace je: proces srážení krve proces pohlcování cizorodých látek shlukování červených krvinek proces vyšetřování aglutinogenů.
711. Srdeční automacie je: řízena ústředím v mozečku řízena periferními nervy ovlivňována působením adrenalinu zajišťována centrem, které se nachází v samotném srdečním svalu.
712. V důsledku inkompatibility v Rh systému může být dítě postiženo novorozeneckou žloutenkou v případě: jsou-li otec i matka Rh negativní je-li otec Rh negativní a matka Rh pozitivní je-li matka Rh negativní a otec Rh pozitivní je-li matka Rh negativní a dítě Rh pozitivní.
713. Vyberte správná tvrzení o dýchací soustavě: hrtan přechází v průdušnici (trachea), jejíž stěna je zpevněna podkovovitými chrupavkami vnitřní povrch plicních sklípků (alveolů) je pokryt surfaktantem nosní sliznice je kryta řasinkovým epitelem bohatým na hlenové buňky hlavní průdušky (bronchi) vstupují do plic, kde se postupně větví na menší průdušky a dále na průdušinky (bronchioli).
714. Řízení dýchacích pohybů: je ovlivňováno změnou koncentrace CO2 a O2 v krvi se uskutečňuje přes dýchací centrum v prodloužené míše probíhá prostřednictvím chemoreceptorů v aortě a krkavicích je ovlivňováno ústřední nervovou soustavou.
715. Vnitřní dýchání: je výměna dýchacích plynů mezi krví a plícemi je výměna C02 a 02 mezi krví a alveolárním vzduchem probíhá v plicních sklípcích je výměna C02 a 02 mezi krví a tkáněmi.
716. V ústní dutině probíhá enzymatické štěpení: polysacharidů polysacharidů i oligosacharidů bílkovin tuků.
717. Žluč: se vytváří ve žlučníku usnadňuje trávení tuků obsahuje žlučová barviva, cholesterol a hlen se vytváří v játrech.
718. Při hypovitaminóze, popř. avitaminóze A: vzniká šeroslepost vysychá rohovka vypadávají zuby vznikají záněty kůže.
719. Při nedostatku vitamínu K: vzniká nemoc nazývaná skorbut dochází k poruchám srážení krve dochází primárně k rozsáhlému a nadměrnému srážení krve v cévách, takže krevní sraženiny mohou následně ohrozit život pacienta dochází ke krvácením do tkání.
720. Vrátníkový svěrač: tvoří přechod mezi jícnem a žaludkem uvolňuje po ochabnutí tráveninu do dvanáctníku se nachází mezi žaludkem a tenkým střevem způsobuje při ochabnutí zvracení.
721. Žaludeční šťáva obsahuje: trypsinogen kyselinu chlorovodíkovou a pepsin trypsin a Chymotrypsin lipázu a amylázu.
722. Vývod né močové cesty: mají ve svých stěnách příčně pruhované svalstvo jsou zakončeny zevním svěračem, který je tvořen hladkým svalstvem se skládají z ledvinových kalichů, pánvičky, močovodu, močového měchýře a močové trubice obsahují i sběrné kanálky.
723. Základní stavební a funkční jednotkou ledviny je: glomerulus ledvinová pánvička nefron ledvinové vlákno neboli neuron.
724. V čem spočívá hlavní funkce inzulínu? řídí hospodaření minerálními látkami podporuje syntézu tuků ze sacharidů snižuje hladinu glukózy v krvi snižuje hladinu cholesterolu v krevní plazmě.
725. Zadní lalok hypofýzy (neurohypofýza): produkuje růstový hormon a adrenokortikotropní hormon produkuje hormon oxytocin, který působí pouze na ženský organismus produkuje antidiuretický hormon, který řídí hospodaření s vodou není pravou žlázou s vnitřní sekrecí.
726. Glukokortikoidy: jsou produkovány kůrou nadledvin jsou produkovány dření nadledvin snižují hladinu cholesterolu v krevní plazmě ovlivňují metabolismus bílkovin a cukrů.
727. Odolnost organismu proti stresu zvyšují svým působením zejména: adrenalin a noradrenalin hormony dřeně nadledvin a glukokortikoidy testosteron a mineralokortikoidy testosteron u mužů a estrogeny u žen.
728. Štítná žláza: produkuje tyrotropní (též thyreotropní) hormon produkuje tyroxin produkuje trijodtyronin je endokrinní žláza.
729. Adenohypofýza produkuje: růstový hormon tyroxin oxytocin parathormon.
730. Proprioreceptory jsou: svalová vřeténka a šlachová vřeténka kožní receptory pro dotyk, teplo, tlak, chlad a bolest zvláštním druhem interoreceptorů čichové buňky a chuťové pohárky.
731. Podmíněné reflexy: jsou vrozené se vytvářejí během života jednotlivce jsou dočasná spojení nejsou vázány na předchozí zkušenost.
732. Neuroglie: slouží výhradně k vedení vzruchů se sdružují v nervové dráhy tvoří bílou hmotu nervovou chrání a vyživují neurony.
733. Nervové buňky v centrální nervové soustavě člověka odumírají při normální tělesné teplotě bez přívodu kyslíku: do 2 minut za 4-5 minut za 10-15 minut za 20-35 minut.
734. U oční vady zvané krátkozrakost (myopie): používáme ke korekci rozptylky používáme ke korekci spojky se vzdálenější předměty zobrazují před sítnicí se blízké předměty zobrazují za sítnicí.
735. Na sítnici oka: se promítá zvětšený a přímý obraz se promítá zmenšený a převrácený obraz jsou tyčinky sloužící pro barevné vidění je žlutá skvrna místem nejostřejšího vidění.
736. Ústrojí rovnovážné (statokinetické): slouží ke vnímaní polohy hlavy vzhledem ke gravitaci registruje změnu rychlosti a směru pohybu hlavy má receptory uložené v polokruhových kanálcích je součástí vnitřního ucha.
737. Ve varlatech: dozrávají spermie při nižší teplotě, než je teplota těla jsou Leydigovy buňky, které produkují testosteron se vytváří hormon folitropin (FSH) dozrávají mužské gamety zvané spermie, které mají haploidní počet chromozomů.
738. Ve vaječnících: dozrávají působením hormonů vajíčka se v průběhu zrání vajíčka vytváří Graafův folikul vzniká žluté tělísko produkující pouze estrogeny produkují buňky Graafova folikulu testosteron.
739. V období fetálním: začíná prenatální vývoj jedince dochází k výraznému růstu plodu zajišťuje spojení plodu s matkou placenta probíhá embryogeneze.
740. Oogeneze: začíná již v prenatálním období končí po oplození probíhá u většiny žen i po klimakteriu trvá 72 dní.
741. Cortiho orgán je orgán: sluchový, umístěný v hlemýždi umístěný ve vnějším uchu zrakový statického a kinetického ústrojí.
742. Vlákna čichových buněk vedou do čichového centra umístěného: v týlním laloku mozkové kůry ve spodní ploše čelních laloků v kůře temenního laloku ve spánkovém laloku mozkové kůry.
743. Tvorba hormonů štítné žlázy je závislá především na přívodu: železa mědi draslíku jódu.
744. Žlutá skvrna je: chorobný projev, kdy dochází k postupné atrofii sítnice místo nejostřejšího vidění místo na sítnici, kde nedochází ke zrakovému vjemu neškodná anatomická varianta, pozorovaná jen na sítnici některých lidí.
745. Ústředí pro řízení srdce a cév se nachází v: prodloužené míše mezimozku hypotalam mozečku.
746. Čichový orgán je tvořen buňkami čichového epitelu: oblasti hrtanu a hltanu v těsném okolí nosních otvorů v korové části čichového analyzátoru v horní a zadní části dutiny nosní.
747. U člověka slouží jako receptory barevného vidění: čípky čočka tyčinky duhovka.
748. Jestliže se obrázek předmětu tvoří až za sítnicí, jedná se o: krátkozrakost astigmatismus myopii dalekozrakost.
749. Za buněčnou imunitní reakci (např. proti transplantátům) odpovídají: B lymfocyty trombocyty všechny typy leukocytů T lymfocyty.
750. V tyčinkách je přítomno zrakové barvivo, které nazýváme: fuchsin kalciferol rhodopsin hemocyanin.
751. Barevné zrakové vjemy jsou podmíněné tyčinkami žlutou skvrnou na sítnici bílou skvrnou na sítnici čípky.
752. Černobílé vidění umožňují: čípky bílá skvrna na sítnici všechny receptory na sítnici tyčinky.
753. Jakou funkci má duhovka u komorového oka? jde o receptorové ústrojí pro zrakový vjem působí jako dioptrický aparát působí jako clona umožňuje barevné vidění.
754. Sarkoplazmatické retikulum je: hmota tvořící povrchovou vrstvu svalů systém vláken tvořící mezibuněčnou složku většiny pojivových tkání útvar tvořený některými typy nádorů pojivové tkáně (tzv. sarkomy) specifický typ endoplazmatického retikula ve svalovém vlákně.
755. Růstový (somatotrofní) hormon je produkován: předním lalokem hypofýzy středním lalokem hypofýzy zadním lalokem hypofýzy kůrou nadledvin.
756. Oxytocin a adiuretin (antidiuretický hormon) se tvoří: neurosekrecí v hypotalamohypofyzárním systému v předním laloku hypofýzy jen v tělech některých kytovců jen v těle savců obývajících stanoviště s trvalým nedostatkem vody (zejména pouště).
757. Vitamin D: se vytváří pouze v tělech některých rostlin (např. v citrusových plodech) vzniká zejména v játrech vzniká v kůži účinkem ultrafialového záření na tzv. prekurzory se netvoří v závislosti na působení ultrafialového záření.
758. Glykogen je jako zásobní látka přítomen zejména: v ledvinách ve štítné žláze v mozku v játrech.
759. Vitamin D: je rozpustný ve vodě je rozpustný v tucích se rovněž nazývá riboflavin se svojí chemickou strukturou podobá vitaminu K.
760. Brzlík (Thymus) má význam: pro správné trávení pouze pro osoby, jejichž věk je vyšší než 50 let (v tomto období přebírá brzlík funkci kostní dřeně) pro termoregulaci pro imunitní pochody.
761. Sluchově rovnovážný nerv (Nervus vestibulocochlearis) u člověka: je prvním hlavovým nervem je osmým hlavovým nervem je propojen s mnoha různými orgány, proto se také nazývá bloudivý nerv má několik větví, které inervují mimické svaly obličeje.
762. Trojklaný nerv (Nervus trigeminus): se skládá z pěti větví je tvořen dvěma větvemi se skládá ze tří větví je hlavním cítivým (senzitivním) nervem hlavy.
763. Hematokrit je: krevní barvivo v lidských erytrocytech obecné označení pro jakýkoliv patologický stav, kdy se kriticky snižuje krvetvorba přístroj na automatickou analýzu krevního obrazu hodnota, která uvádí podíl červených krvinek na celkovém objemu krve.
764. Svalový třes je projevem: zlepšení fyzické kondice těžkého fyzického vyčerpání a vyhladovění organismu termoregulace v chladu špatné činnosti zažívacího traktu.
765. Vitamin K: má význam pro prevenci infekční žloutenky má význam pro správnou srážlivost krve má význam pro správnou činnost štítné žlázy není pro organismus nepostradatelný.
767. Vitaminy ze skupiny B a vitamin C: jsou rozpustné ve vodě nejsou rozpustné ve vodě jsou rozpustné pouze v organických rozpouštědlech nejsou potřebné pro lidský organismus.
767. Množství vody v těle: stoupá se vzrůstajícím věkem jedince klesá se vzrůstajícím věkem jedince nezávisí na jejím přísunu potravou a pitím kolísá v průběhu dne až dvojnásobně.
768. Pod pojmem endokrinní sekrece rozumíme: vyměšování biologicky aktivních látek z žláz mimo organismus vyměšování biologicky aktivních látek z žláz do krevního oběhu exkreční činnost kožních žláz, zejména potních uvolňování biologicky aktivních látek (např. enzymů) do trávicí či dýchací trubice.
769. Příčně pruhované svalstvo: je ovládáno vůlí není ovládáno vůlí vytváří kosterní svaly je ovládáno stejně jako hladké svalstvo.
770. Vnímání hořké chuti chuťovými pohárky: je rovnoměrné na celé ploše jazyka je intenzivní zejména při kořenu jazyka je nejintenzivněji pociťováno na špičce jazyka není lokalizováno na jazyku.
771. Štítná žláza: produkuje hormony ovlivňující energetický metabolismus produkuje hormon kalmodulin produkuje trypsin neprodukuje žádné hormony.
772. Nejdelší kost v lidském těle je (u jedince s normálními tělesnými proporcemi): kost pažní (Humerus) kost stehenní (Femur) kost holenní (Tibia) žádná z uvedených.
773. V průběhu života zdravé ženy proběhne řádově: několik set menstruačních cyklů několik tisíc menstruačních cyklů několik desítek menstruačních cyklů několik desítek tisíc menstruačních cyklů.
774. Dendritická buňka: je typ nervové buňky, který je v lidském těle nejrozšířenější je nezralá kostní buňka, z níž se vytváří osteocyt je velká buňka s mnoha jádry, z níž se oddělují krevní destičky (trombocyty) má schopnost fagocytózy.
775. Aktivitu srdce ovlivňuje: součinnost vegetativního nervstva pouze činnost sympatického vegetativního nervstva činnost bloudivého nervu (nervus vagus) pouze činnost mozkomíšních nervů, vegetativní nervstvo nemá na činnost srdce žádný vliv.
776. Centrální nervový systém vzniká: z vnitřního zárodečného listu (entodermu) z neurální ploténky vnějšího zárodečného listu (ektodermu) z chordomezodermu (chordálního mezodermu) ze všech zárodečných listů, které se při jeho tvorbě podílejí rovným dílem.
777. Počátek menstruačního cyklu u dívek, resp. první menstruace se odborně označuje: fertilizace menarché klimakterium mekonium.
778. Axon neboli neurit představuje: odstředivé nervové vlákno přivádějící vzruch (informaci) do nervové buňky dostředivé nervové vlákno přivádějící informaci (vzruch) do buňky centripetálně dostředivé nervové vlákno odvádějící vzruch (informaci) z nervové buňky centrifugálně odstředivé nervové vlákno odvádějící vzruch (informaci) od nervové buňky centrifugálně.
779. Tepová frekvence podmíněná činností srdce činí u zdravého dospělého člověka v klidu v průměru: 72 tepů za minutu 172 tepů za minutu 22 tepů za minutu 132 tepů za minutu.
780. Dechová frekvence zdravého dospělého člověka v klidu činí cca: 40 dechů za minutu 5 dechů za minutu 72 dechů za minutu 16 dechů za minutu.
781. Játra produkují: trávicí šťávy, které odvádějí do žaludku tyroxin žluč trypsin.
782. V chorobopisu pacienta je uveden tlak krve 160 / 80. Výše systolického tlaku: je 160 mm Hg je 80 mm Hg se vypočte z podílu obou hodnot není ve zlomku uvedena.
783. Tón o jaké frekvenci vyvolá v lidském uchu zvukový vjem? 50 mHz 50 Hz 50 kHz 50MHz.
784. Záření o jaké vlnové délce vyvolá v lidském oku světelný vjem? 300 nm 500 nm 700 nm 900 nm.
785. Brzlík (Thymus) je uložen v: děloze (pouze v těhotenství, pak zaniká) mediastinu (mezihrudí) nuchální (šíjové) oblasti plodu, krátce po narození zaniká zadní jámě lební.
786. Srdeční chlopně jsou čtyři jsou tvořeny převážně myokardem jsou bohatě cévně zásobené obsahují mnoho nervových zakončení.
787. K onemocnění zvanému "beri-beri" dochází při: nedostatku zinku nedostatku vitaminu B1 nadbytku vitaminu B1 nadbytku vitaminu C.
788. Srdeční frekvence je ovlivněna: nadmořskou výškou množstvím hemoglobinu v krvi činnosti vegetativního nervstva fyzickou aktivitou daného člověka.
789. Cyanóza: je souborné označení pro všechny příznaky vyvolané otravou kyanidy nebo kyanovodíkem je označení pro nápadně zarudlou až červenou kůži, což svědčí o jejím dobrém prokrvení a vysoké saturaci krve kyslíkem se může objevit při otravě oxidem uhelnatým je označení pro namodralé až modré zbarvení kůže a sliznic.
790. Ve které dvojici je správně spojen fyziologický proces a obvyklá (průměrná) délka jeho trvání: život erytrocytu - 120 dní menstruační cyklus - 28 dní těhotenství - 40 týdnů vývin spermie (spermatogeneze) - 272 dní.
791. Jaký je průměrný věk menarché v české populaci? 5 let 12 let 27,5 roku 44- 55 let.
792. normální tepová frekvence u lidského plodu je: vyšší než u zdravého dospělého člověka vyšší než u 7 letého dítěte zhruba stejná jako u dospělého člověka téměř nulová, neboť cirkulace krve v těle plodu řídí až do narození matčino srdce.
793. Normální menstruační cyklus u zdravé ženy tvá průměrně: 2 týdny 4 týdny 14 dní 28 týdnů.
794. Úbytek kognitivních funkcí, k němuž dochází zejména u osob starších 60 let, se obecně označuje jako: defenestrace defibrilace deprivace demence.
795. Chorobná závislost na hraní hazardních her (např. v restauracích, klubech a v jiných veřejně přístupných prostorách) se nazývá: gamblerství workoholismus kleptomanie netolismus.
797. Jaká je podstata preventivního očkování (preventivní vakcinace)? Do organismu se aplikují látky s antibiotickou aktivitou, které přímo hubí původce chorob Do organismu se zavádějí živé lidské lymfocyty, které se v těle usídlí a jsou schopny likvidovat různé původce chorob Po očkování vznikají paměťové buňky, schopné při opětovném setkání s původcem infekce zahájit rychle imunitní reakci Očkovací vakcína obsahuje zpravidla antigeny patřící původci infekce, proti němuž je očkování namířeno.
798. Vyšetření označované jako EEG slouží k záznamu: dýchacích pohybů, resp. dechové frekvence elektrické aktivity mozku činnosti srdce proudění krve v určitých partiích těla (např. v orgánech ohrožených trombózou).
799. Většina odborníků považuje za počáteční fázi alkoholismu stav, kdy člověk: poprvé v životě ochutná v malém množství alkoholický nápoj poprvé pozná na sobě účinek alkoholu jakožto drogy vyvolávající dobrou náladu bývá mnohdy podnapilý, popř. opilý a stále častěji volí lihoviny s vyšším obsahem alkoholu je na alkoholu již natolik závislý, že není schopen upustit od jeho konzumace, třebaže je svým okolím varován a sam si nebezpečnost alkoholismu neuvědomuje.
800. Výsledek vyšetření zvaného "krevní obraz" udává: množství specifických protilátek v krvi pacienta koncentraci glukózy v krvi pacienta početní zastoupení trombocytů v krvi pacienta početní zastoupení leukocytů v krvi pacienta.
801. Pokud diabetik nedodržuje zásady správného stravování při cukrovce, muže se následkem tohoto opomenutí v jeho moči objevit zejména: glukóza bilirubin aceton kyselina močová.
802. K typickým autoimunitním chorobám patří: leukémie alergické astma lymeská borelióza roztroušená skleróza.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.