สถานที่สำคัญในประเทศไทยและที่ตั้ง

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
สถานที่สำคัญในประเทศไทยและที่ตั้ง

Description:
วิชาสังคมศึกษา / ทั่วไป

Author:
AVATAR
อ.สฤษดิ์ศักดิ์ ชิ้นเขมจารี
(Other tests from this author)


Creation Date:
03/02/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร อุบลราชธานี.
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี.
ธาตุก่องข้าวน้อย ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี.
"ผ้าแต้ม" ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร มหาสารคาม.
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร.
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี.
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม.
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา.
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด ร้อยเอ็ด ระยอง พะเยา ศรีสะเกษ.
ภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใด กรุงเทพฯ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม.
สถานที่นี้อยู่ที่จังหวัดใด นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร.
สถานที่นี้อยู่ที่จังหวัดใด บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สุรินทร์.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.