แบบทดสอบสถานที่ทางภูมิศาสตร์โลก

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
แบบทดสอบสถานที่ทางภูมิศาสตร์โลก

Description:
วิชาภูมิศาสตร์ ม.ปลาย

Author:
AVATAR

Creation Date:
09/07/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่ 8,848 เมตร เป็นยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย ยอดเขานี้ชื่ออะไร Everest Godwin Austen Kanchenjunga Lhotse.
ทะเลทรายที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างประเทศมองโกเลียตอนใต้กับเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน มีชื่อว่าอะไร ทะเลทรายโกบี ทะเลทรายสะฮารา ทะเลทรายคาลาฮารี ทะเลทรายปาตาโกเนีย.
ทะเลทรายใด อยู่ในทวีปแอฟริกา ทะเลทรายสะฮารา ทะเลทรายอาหรับ ทะเลทรายเกรทวิคตอเรีย ทะเลทรายเกรทเบซิน.
ปลาบึก มีถิ่นกำเนิดที่แม่น้ำใด แม่น้ำโขง แม่น้ำแดง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำฮวงโห.
โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 7 เท่า ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตร ตั้งอยู่ที่ประเทศใด กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่า มาเลเซีย.
ประเทศใด พม่า อินเดีย จีน ไทย.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.