Angličtina 2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Angličtina 2

Description:
dalši slovička

Author:
terka
(Other tests from this author)

Creation Date:
19/04/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
kazit.
štědrost.
choulostivé.
přímo, úplně, otevřeně.
klamání.
rozhodně.
oddanost.
pokus.
pevnost, síla.
lodstvo, armáda, flotila.
hodnota.
angažovaný.
shromáždit.
nad rámec, mimo.
setkání.
vyvstat, vzniknout.
obstát, projít.
lichý.
proslulý, slavný.
předpoklad, postulát.
osvítit, poučit.
oznámení.
důvěrný.
utajení, mlčenlivost, tajemství.
nesnášet, neschvalovat.
náklonost.
nestálý.
horská dráha.
nepravidelné, nevyrovnané.
přilnavý.
nespolehlivý.
zahrnout, zapojit se, angažovat.
kotva.
vstřebávat, nasáknout.
příjimat (něco do těla).
odsouzený, zahubený.
ucpaný, dusný.
pobuřující, skandální.
hranice.
zamotat.
vyjasnit, objasnit.
rozšíření.
hojnost, nadbytek.
soucit.
využívat, využít.
hluboký, důkladný.
vzájemný.
pochopení.
přispět, podílet se.
neschopnost.
lidstvo.
prodlévat, zdržovat se.
ani.
například, pro případy.
nemoc.
popředí.
nadměrně, přespříliš.
vlastní (vrozený).
perfektní štěstí, blaho.
opravdu, vskutku.
rozbít, roztříštit.
chování.
oblast.
opatrný.
velký krok.
štědrý, bohatý.
nedostatek.
strohý.
lehkomyslnost.
vzhled.
odolat, vydržet.
nedostatečnost, nepřiměřenost.
zastavit, plužit.
živit, vychovávat.
přebývat, sídlit.
docílit, dosáhnout.
dále, dopředu.
zasahovat.
tvrdit, prosazovat.
zdánlivý, zjevný.
usilovat, snaha.
vyvolat, přimět.
hodnotný, užitečný.
v sázce.
obtížit, břemeno.
výživa.
zmatení, popletenost.
zjistit, odhalit, objevit.
sdělit, předat.
jemné, rafinované.
aspekt.
rozpustit.
sevření, rukojet, uchopení.
neurčitý, mlhavý.
brousit, mlít.
krutý, tvrdý.
přijmout, obejmout.
obava, předtucha.
bezdůvodný.
vystavený.
opevnit, posílit.
sondovat, prozkoumat.
uniknout, vyhnout se.
nedostatek (to nejdivnější slovo:D).
donutit, přinutit.
mluvit vyhýbavě.
zavádějící, klamný.
posílit, zesílit.
dvojznačnost, nejasnost.
pouze.
nevšímavý.
usnadnit, umožnit.
rána, zranění.
vlákna.
nutit.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.