Open University

Got to page 1 2
Test Date Questions Views
Fyzika
Akustika a vlnění
2017-12-09 62 27
Fyzika
Veličiny a jednotky 1-37
2017-12-09 37 28
Organická chemie
Organika 1-150
2017-12-09 150 28
Chemie
Obecná chemie 118-250
2017-12-09 134 10
Anorganická chemie
anorganika 1-150
2017-12-09 150 31
entomologia_1
asas, pernas, cabeca, antenas.
2017-09-06 11 17
TMA Teórico Células Parte III
Examen Teórico
2017-05-07 125 123
TMA teórico células parte II
Examen teórico
2017-05-05 125 77
TMA Teórico Células Parte I
Examen teórico
2017-05-04 125 157
Vocabulary of Movies
Learn Vocabulary
2016-12-20 72 34
Vocabulary of Music
Learn Vocabulary
2016-12-20 18 24
priklady
priklady
2016-06-20 50 56
Základy managementu
test pro základy managementu
2016-01-24 68 368
Bài kiểm tra cuối khóa Revit
Mục đích đánh giá kiến thức đã học
2015-08-18 1 127
Evaluación Sumativa Física Superior 6to Parcial
Acústica y Óptica
2015-07-14 22 294
Evaluación Sumativa Física Superior 5to Bloque
MOVIMIENTO PLANETARIO Y MOVIMIENTO ONDULATORIO
2015-07-14 20 383
Evaluación Sumativa Física Superior 4to Bloque
MOVIMIENTO CIRCULAR
2015-07-14 20 532
Evaluación Física Siperior 3er Parcial
Cantidad de Movimiento y Colisiones
2015-07-09 30 1648
Evaluacion Física Superior 2do Parcial.
Equilibrio Traslacional de la Partícula.
2015-07-08 10 630
EVALUACION Física Superior 1er PARCIAL
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS EQUILIBRADOS
2015-07-08 10 563
30 Tests - Page 1 of 2