Čsn en 13272

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Čsn en 13272

Description:
Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech

Author:
AVATAR

Creation Date:
06/02/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Náhradní osvětlení není povinné. je povinné.
Intenzita náhradního osvětlení musí být minimálně 30 % intenzity hlavního osvětlení, pokud to smluvní strana nespecifikuje. 35 % intenzity hlavního osvětlení, pokud to smluvní strana nespecifikuje. 40 % intenzity hlavního osvětlení, pokud to smluvní strana nespecifikuje.
Elektrická svítidla nouzového osvětlení se musí umístit alespoň v následujících prostorech: v každém uzavřeném prostoru, např. v kupé pro cestující, na toaletách, v kabině strojvedoucího, v kuchyňkách apod.; u dveří a prahů dveří, zvláště těch, které jsou používané jako nouzový východ; u přechodů mezi vozidly, kde je to na místě; v prostorech s možnými přepážkami, např. zavazadly v postranních chodbách, nástupních prostorech apod.; v blízkosti přerušení nebo změn směru uliček mezi sedadly nebo postranních chodeb; při jakékoliv změně v úrovni chodby;.
Minimální hodnota průměrní intenzity nouzového osvětlení musí být 5 lx na úrovni podlahy v ose unikové cesty. 40 lx na úrovni podlahy v ose unikové cesty. 10 lx na úrovni podlahy v ose unikové cesty. 20 lx na úrovni podlahy v ose unikové cesty. 50 lx na úrovni podlahy v ose unikové cesty.
Minimální hodnota na prahu východů pro nouzové osvětlení musí být 5 lx (když jsou otevřeny boční dveře). 40 lx (když jsou otevřeny boční dveře). 10 lx (když jsou otevřeny boční dveře). 20 lx (když jsou otevřeny boční dveře). 50 lx (když jsou otevřeny boční dveře).
Bezpečnostní značení se smí vyrobit z fotoluminiscenčního materiálu, který odpovídá DIN 67510 nebo rovnocenné veřejně dostupné normy. Kde je použito fotoluminiscenční značení, musí být minimální hodnota intenzity osvětlení na ploše unikového značení 50 lx při hlavním osvětlení. 5 lx při hlavním osvětlení. 10 lx při hlavním osvětlení. 20 lx při hlavním osvětlení. 40 lx při hlavním osvětlení.
Intenzita osvětlení se musí měřit na následujících předepsaných místech: uličky mezi sedadly nebo chodby prostory pro sezení jídelní oddíl čtecí zóny v prostorech pro sezení čtecí zóna na řídícím pultu strojvedoucího nástupní prostory stupně/schody toalety/umývárny.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.