Dějiny médií

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Dějiny médií

Description:
uzavřené otázky

Author:
makuldik
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/01/2018

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
A a b.
První zahraniční zpravodaj? .
První úvodník, kde, kdy?.
První fejeton - kdy?.
První zpravodajská agentura v USA a kdy?.
První komiks: kde, kdo, co, kdy.
Poprvé palcový titulek přesahující sloupec?.
Výraznější grafické členění novin: kdy, kde, kdo, co.
Vznik PR: kdy, kde.
Kde se poprvé objevil elektrický telegraf?.
Nej. deník VB 1. pol. 19. století?.
Průměrný náklad Timesů ve VB v pol. 19. stol?.
Nejmasovější deník VB na konci 19. století, náklad?.
Který list a kdy v Anglii poprvé překročil hranici 2 milionů výtisků?.
Průměrný náklad novin v Německu 18. století?.
Ve kterém státě nevznikal masový komerční tisk ve 30. letech 19. století?.
Northcliffova revoluce - kdy, kde?.
Kde byl sestrojen první optický telegraf, kým?.
Ve kterém roce Deklarace základních práv člověka a občana + USA Listina práv?.
V Paříži před první světovou válkou kolik deníků?.
První milionový náklad na světě?.
Gramofon - kdo, kdy?.
Telefon - kdo, kdy, kde?.
Stroj na výrobu papíru - kdo, kdy?.
Kamenotisk na hladký povrch - kdo, kdy?.
První celokovový knihtisk, ale mechanický - kdo, kdy?.
Rychlolis - kdo, kdy?.
Papír v roli - kdo, kdy?.
Rotačka - kdo, kdy?.
Automatický sázecí stroj - kdo, kdy?.
Přenesení snímku na lytografický kámen - kdo?.
Sítotisk a autotypie - kdo?.
Dagguerotypie - co, kdy?.
První rozšířená značka fotoaparátu, kdy založena?.
Celuloidový fotografický film - jméno, rok, firma, stát?.
Kdy se naplno prosadila fotografie? .
Proč se opozdilo prosazení fotografie do tištěných médií?.
Kdo vynalezl optický telegraf?.
Elektrický telegraf - kdo, kdy, kde?.
Elektrické vlny: .
Rozhlas - BBC kdy? Radiožurnál kdy?.
Fonograf - kdy?.
Zachycení pohybu koně - kdo, kdy?.
Kinetoskop (Kinetofonograf) - kdo, kdy?.
Kinematograf - kdo, kdy?.
První ozvučený film rok?.
Kdy Kendal a Kendall Express? .
Čeho se týkala reklama v 17. a 18. století?.
Vznik povolání reportéra?.
Kdy se poprvé objevil požadavek svobody tisku?.
Svoboda tisku v USA - čím, rok?.
Hlavní oznamovatel novin v Německu, zárodky penny press?.
Masový tisk se začal rozvíjet?.
Přiřaď jména: Pulitzer Hearst Northcliff.
Na komercionalizaci tisku se podíleli: Émile de Girardin Ditacq Benjamin Day Bennet.
Masový tisk USA:.
Masový tisk FR:.
Masový tisk GB:.
Masové deníky Něm:.
Obraz na sítnici 1/16 vteřiny : co, kdo?.
První telegrafická linka - kdy, kde, odkud kam?.
Kdy začala média používat telegrafní spojení?.
Kdo se zásadní měrou zasloužl o rozvoj filmu?.
Kdy byl poprvé veřejnosti představen ozvučený film, název?.
Německý vynálezce, který vyráběl kinemat. přístroje?.
První penny press na světě?.
První francouzský penny press?.
kdy korespondenční žurnalismus?.
kdy spisovatelský žurnalismus?.
kdy redaktorský žurnalismus?.
Svoboda tisku: Anglie USA u nás.
První deník ve Francii - název, kdy?.
První noviny v USA - název, kdy?.
První tiskové agentury: Havas AP VTB Reuters.
Přiřaď: La Press New York World New York Journal.
Telegraf: 1791 Claude Chappe Lille - Paříž Morse 1837 Washington - Baltimore Evropa Evropa - USA.
Železnice: Stevensonova raketa první trať u nás .
Kdo papír z rolí, kdy?.
Kdo a kdy papír ze dřeva a slámy?.
Kdo a kdy sázecí psací stroj (linotyp)?.
Fotografie litografie, kamenotisk experimenty s chloridem stříbrným snaha přenést snímek na litog. kámen zabránění zčernání pomocí kuchyňské soli přenesení fotografie na papír autotypie (sítotisk).
Fotografie: film ze želatiny Kodak, Eastman celuloidový film.
Rozhlas: princip šíření elektromagnetických vln exp.dokázána existence elektmag. vln 1. bezdrátová elekt. stanice 1. bezdrátové telegrafování.
Rozhlas: telegraf. propojení Irska a Anglie spojení mezi Evropou a Amerikou 1. vysílání hudby a slova pravidelné vysílání přes Atlantik pravidelný rozhlas v Anglii Radiožurnál u nás.
Film: stroboskopický efekt kinetoskop pohyb koně chronofotograf (fot. puška) kinematograf, fonograf vylepšený kinematograf.
Volební právo pro ženy všeobecně 1. u nás Francie.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.