Decentralizace 2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Decentralizace 2

Description:
adlší jakto

Author:
hfsgs
(Other tests from this author)

Creation Date:
04/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
ITÁLIE- kdy byl revoluční rok kdy bylo sardinské království v konfliktu s Rakouskem?.
ITÁLIE- Kdo koho v prvním skutečném pokusu o sjednocení porazil? (1848).
V kterém roce byla Sardinie po druhé ve válce s Rakouskem? Porazila Rakousko?, (ano/ne).
ITÁLIE- v kterém roce se konaly plebiscity o připojení k Sardinskému královstvé v /Padově, Modeně, Sicilií a podobně a místní dynastie tím přišly o trůn.
ITÁLIE- kdy vznikla Itálie a kdo byl italským králem? čárkou oddělit.
ITÁLIE- Kdy bylo připojeno Benátsko?.
ITÁLIE- Kdy byl Italy obsazen Řím?, kdy se stal hlavním městem?.
Odkdy byla platná Ústava italské republiky?.
Ústava italské republiky zavedla členění na (podle abecedy).
Kterým pěti regionům je v Itálii přiřknut specifický statut? podle abecedy.
ITÁLIE- Který region byl první a kdy byl garantován?.
Kdy vznikly další tři regiony speciálního statutu?.
Poslední region vznikl v roce 1963, který to byl?.
Italská konstituce vyjmenovává kolik konkrétních regionů?.
Co mají regiony se specifickým statutem navíc?.
ITÁLIE Kdy bylo vytvořeno zbývajících 15 regionů?.
ITÁLIE kdy byly schváleny jednotlivé regionální statuty?.
ITÁLIE kdy začala fungovat regionální správa?.
Kdy znikla Conferenza stato-regioni? Byla složena z prezidentů autonomních provincií Trento a Bolzano a předsedy Rady ministrů.
Kdy byla zřízena Bicamerale?.
Kdy byly přijaty Bassaniho zákony, které přinesly zjednodušení adminsitrativy, decentralizace, reorganizace správních procedur, členem regionálního parlamentu nemůže být někdo kd osedí v centrální vládě.
ITÁLIE- Kdy byla schválená ústavní reforma a s ní přímá volba prezidentů do regioni ordinario.
ITÁLIE Kdy byly přijaty Bindiho reformy.
ITÁLIE kdy byla referendem zrušena monarchie.
Jaký byl volební systém v první italské republice?.
Decentralizace Itálie, mělo být zajištěno, aby Itálie nebyla koncentrovaná v jedněch rukou, říká se tomu.
Pokud zvýhodníme legislativu před exekutivou, říkáme tomu.
Vláda levého středu navrhla rozsáhlou ústavní reformu v roce, jaká byla v procentech účast, byla schválena?.
Co jsou pravomoci státu? životní prostředí mezinárodní vztahy vztahy s EU vztah republiky a náboženských organizací měna a finanční trhy obrana a ozbrojené síly.
ITÁLIE- italské regiony mají na Radě ministrů jakou funkci? , kdo rozhoduje?.
ITÁLIE Kdy navrhla vláda pravého středu další modifikaci ústavy? Jaká byla v procentech účast?, Byla schválena?.
FRANCIE- kdy byly vytvořeny departmenty a jako čeho nástroj byly původně koncipovány?.
Kdo dosadil centralizační charakter departmentům a koho dosadil do čela?.
FRANCIE Kdy byly přijaty dekrety o dekoncentraci?.
FRANCIE kdy byly programové regiony přejmenovány na obvody regionální akce?.
Jak se říká poradní instituci prefekta, který určoval agendu, předsedal generální radě departmentu?.
FRANCIE Kdy přišel De Gaulle s návrhem politické regionalizace země a chtěl aby byly vytvořeny regionální rady?.
Co chtěl mít Napoleon z Francie?.
FRANCIE V které republice lze najít zárodky regionalizace?.
FRANCIE- regionalizace měla především _____ vliv (ne politický).
V rámci zavedebá třetí generace Národního plánu rozvoje se počítalo s vytvořením 23 régions de programme v kterých letech.
FRANCIE Zákon který vyhlásil decentralizační proces byl vyhlášen kdy? měsíc a rok.
Rozdělení po roce 1982 kompetence mezi regiony a departmenty regiony departmenty.
FRANCIE Kdy proběhla první vlna reforem?.
FRANCIE první reformy: existuje hierarchie? ano/ne.
FRANCIE první reformy: jsou nadřazeny regiony departmentům nebo obcím? ano/ne.
FRANCIE první reformy: jsou regiony zavislé na spolupráci s nižšími úrovněmi správy? např departmenty? ano ne.
FRANCIE první reformy: byl upravený ústavní text? ano ne.
FRANCIE druhá reforma: kdy proběhla?.
FRANCIE druhá reforma: byly přiaty ústavní zákony? ano ne.
FRANCIE druhá reforma: francouzská ústava nově uznala 4 úrovně stubstátních autorit: podle abecedy.
FRANCIE druhá reforma: EXPERIMENTACE- určité úrovně ____ požádat o přiznání pravomocí a pracovat s nima sami mohou nemohou.
FRANCIE druhá reforma: co je důležitější departmenty regiony.
FRANCIE druhá reforma: získaly autonomii substátní a lokální jednotky? ano ne.
FRANCIE druhá reforma: kolik regionů a kolik departmentů?.
BELGIE Kolik proběhlo v Belgii reforem?.
BELGIE- Ústava z kterého roku zaručovala svobodu jazyka, ačkoli oficiální řečí jen francouzština.
BELGIE Kdy bylo ve Flandrech uzákoněno užití franc. a nizoz. ve správních záležitostech.
BELGIE odkdy byla vydávána sbírka v obou jazycích a francouzština a nizozemština jsou si rovny v parlamentních debatách?.
BELGIE kdy se stala nizozemština druhým oficiálním jazykem.
BELGIE poválečné období Vlámsko Valonsko.
V roce 1963 byla Belgie rozdělena do 4 oblastí nizozemsky frankofonní dvojjazyčný německy hovořící komunita.
BELGIE- V kterém roce byla stanovena definitivní jazyková hranice?.
BELGIE- kdy proběhla první ústavní reforma.
BELGIE- první ústavní reforma: ústavně byl potvrzen vznik 3 kulturních společenství, jakých? podle abecedy.
BELGIE- první ústavní reforma: jaké regiony se konstituovaly? abeceda.
BELGIE- první ústavní reforma: jaké principy jsou upaltněny.
BELGIE- první ústavní reforma: komory jsou rozděleny dle jaké linie.
BELGIE- první ústavní reforma: ALARMPROCEDUR znamená že pokud ___ % poslanců prohlásí že nelze návrh přijmout, vláda jej musí přepracovat.
BELGIE- druhá ústavní reforma: kdy proběhla.
BELGIE- druhá ústavní reforma:pro společenství i regiony vytvořeny parlamenty které byly ____ volené.
BELGIE- druhá ústavní reforma: regionální vlády byly závislé na národní vládě ano/ne.
BELGIE- druhá ústavní reforma: byl vytvořen jaký soud.
BELGIE- druhá ústavní reforma: byla hierarchie mezi národní a regionální rovinou?.
BELGIE- druhá ústavní reforma: kdo měl jako jediný přímo volený parlament.
BELGIE- druhá ústavní reforma: kdy proběhly první přímé volby do Německého společenství?.
Belgie třetí reforma: kddy proběhla.
Belgie třetí reforma: na jakém principu je tvořena vláda.
Belgie třetí reforma: v Bruselu vytvořen přímo volený parlament. Kolik je tam členů, do závorky kolik je vlámů a kolik frankofonů).
Belgie třetí reforma: v čem získaly regiony pravomoci?.
Belgie třetí reforma: v čem získala kompletní pravomoci společenstva?.
Belgie čtvrtá reforma: proběhla kdy?.
Belgie čtvrtá reforma: hovoří o Belgii jako o ____ státu.
Belgie čtvrtá reforma: počet členů sněmovny snížen ze 212 na.
Belgie čtvrtá reforma: počet senátorů snížen ze 184 na.
Belgie čtvrtá reforma: kam byla zavedena přímá volba poslanců.
Belgie pátá reforma: kdy proběhla?.
Belgie pátá reforma: jaké oblasti se zejména týkala?.
Belgie pátá reforma: oco byly rozšířeny pravomoci regionů? jsou to 3 oblasti a podle abecedy.
Belgie pátá reforma: v čem byly posíleny kompetence regionů.
Belgie šestá reforma: kdy?.
Belgie šestá reforma: jak dlouho trvala koaliční vyjednávání? jak dlouho byla belgie bez vlády?.
Belgie šestá reforma: jaká reforma je navrhnuta?.
Belgie šestá reforma: reforma motýlková, kolik stran jí podpořilo a která strana byla proti.
Belgie šestá reforma: byla posílena fiskální autonomie kontitutivních jednotek ale fiskální politika zůstává v rukách národní vlády ano/ne.
Belgie šestá reforma: legislativa pracovního trhu je v kompetenci centra nebo jednotek.
Federalizovaná belgie je rozdělena do __ společenstev a ___ regionů a má ___ jazykové oblasti.
vedle národního parlamentu existuje ___ legislativních orgánů.
spoj kompetence společenstev kompetence regionů.
Co jsou hlavní prvky belgického federalismu? uplatnění konsociačních principů (kooperace) uplatnnění principu federální loajality- jeden region postupuje tak, aby nepoškodil další regiony neexistence hierarchie asymetrie uplatnění teritoriálního a komunitárního principu.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.