fyzicka pojmy

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
fyzicka pojmy

Description:
fyzicka pojmy

Author:
meridianek
(Other tests from this author)

Creation Date:
05/01/2013

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
ledovec.
kar.
ledovcový splaz.
moréna.
pobřežní linie.
abrazní terasa.
písečná kosa vzniká.
pobřežní terasa vzniká.
prachová bouře.
spraš.
sprašové závěje.
sopka.
horká skvrna.
juvenilní voda.
zlom.
zlomová plocha.
přesmyk.
typy zlomů.
typy zemětřesení.
typy morén.
boční moréna vzniká.
střední moréna vzniká.
závrt.
splaveniny.
průtok.
rozvodí.
povodí.
N-letost povodní.
jezero.
elektromagnetické záření.
vlnová délka.
solární konstanta.
insolace.
ozon.
Dobsonovy jednotky.
turbulentní tok tepla.
latentní teplo.
latentní tok tepla.
albedo.
radiační bilance.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.