Fyziologie živočichů

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Fyziologie živočichů

Description:
760 testových otázek - DOPLNĚNÉ

Author:
koala460
(Other tests from this author)

Creation Date:
06/08/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
764. Svaly. Nebulin je Převládající kontraktilní bílkovina ve svalových buňkách srdce pouze u hibernujících obratlovců Velká vláknitá bílkovina pouze v kosterním svalu a nikoliv v srdečním Rosolovitá svalová bílkovina globulárního typu u medúz, spontánně se stahující při jejich pohybu. Váže vápník a má automacii, je nezávislý na nervovém řízení Je natažena podél tenkých filament v sarkomeře jako jednoduchý polypeptid od Z disku k volnému konci tenkého filamenta. Určuje délku titinového filamenta.
765. Molekulární dráždivost. Kyselina domoová Je vylučována motolicí jaterní a přinutí ganglia mravenců, aby se zakousli na stébla trav a mohli být spaseni ovcemi Působí na glutamátové NMDA receptory (vtok Ca2+), vyvolává motolici, ztrátu paměti a smrt lachtanů a ptáků, kteří žerou hejna sleďů. Rybám jed nevadí, je „ukrytý“ v játrech Produkuje ji mikroskopická řasa Pseudonitzschia, pozřena slávkami a rybami Je nenasycená mastná kyselina rostlinného původu, schopná nahradit kyselinu arachidnovou v syntéze prostaglandinů, prostacyklinů, tromboxanů a leukotrienů.
766. Nervová soustava. Lymfatický systém V mozku je lokalizován pouze v bílé mozkové hmotě (svazcích myelinizovaných vláken) a jeho snížená funkce vede k migréně Je tvořen v mozku propojenými astrocyty a dopravuje do těla plodu imunoglobiny z řečiště matky Mozek ho nemá, okolí neuronů je především ve spánku čištěno od odpadních produktů včetně beta-amyloidů (Alzheimer) zvětšeným mezibuněčným prostorem – glymfatickým systémem. Mozek ho nemá, okolí neuronů je především v bdělém stavu čištěno od odpadních produktů včetně beta-amyloidů (Alzheimer) zvětšeným mezibuněčným prostorem – glymfatickým systémem. .
767. Nervová soustava. Phineas Gage byl železniční stavební mistr, kterému proniklo ve 40. letech 19. stol. kovové pěchovadlo při náhodném odpálení střelného prachu do lebky a úraz změnil na čas jeho psychiku spoluobjevitel míst, kde v mozku působí opioidy, konkrétně Gageho-Broccova centra vynálezce endokochleární protézy využívající buněčné napětí vláken svalu napínače bubínku (musculus tensor tympani) k zesílení zvuku spoluobjevitel Gage-Millerova přístroje na měření radioaktivního a radikálového poškození mozku.
768. Nervová soustava. Který z následujících klasických neurotransmiterů může mít u embryonálního typu svého receptoru opačné působení (excitační nebo inhibiční) než u dospělého typu? acetylcholin glutamát serotoninu γ-aminomáselná kyselina (GABA) .
769. Dýchání. Za normální a klidové ventilace a metabolismu, jaký je je parciální tlak kyslíku (PO2) ve větších systémových tepnách člověka? 0 mm Hg 40 mm Hg 100 mm Hg 150 mm Hg.
770. Ledviny. Jedinec střední velikosti je celkový objem plazmy filtrované každý den v obou ledvináchi: 100 L 125 L 180 L 500 L.
771. Regulace. Které z následujících tvrzení je/jsou pravdivé o enzymu adenylyl cykláze (adenylátcykláze)? je to membránově ukotvený intracelulární enzym dvojmocné kationty, zejména hořčík (Mg2 +) jsou nutné pro normální funkce tohoto enzymu katalyzuje přeměnu ATP na cAMP a difosforečnan (pyrofosfát) (ATP → cAMP + PPi) Nobelova cena byla udělena v roce 1971 za objevení role tohoto enzymu jako druhého posla hlavně při fosforylačních regulacích funkcí bílkovin, enzymů, kanálů aj.
772. Svaly. V hladké svalové kontrakce vstupuje většina Ca2 + potřebného pro kontrakci z extracelulární tekutiny. Je to Pravda Pravda jenom pro jednotkové typy hladké svaloviny Není to pravda, jsou nutné intracel. zásoby Ca2+ Je to pravda, ale nejprve je Ca2+ navázán na bílkovinu nebulin a proto je stah pomalý.
773. Hormony. Na+/glukoza kotransporter je primární aktivní transportér, využívající energii ATP. Je to Pravda Pravda jen pro beta-buňky Langerhansových ostrůvků, důležité pro vylučování insulinu Není to pravda protein inhibovatelný jedovatou kyselinou domoovou z mořských řas.
774. Nervová soustava. V GABAergních nervových zakončeních se dovnitř synaptických váčků dostává GABA Na+/Cl−/GABA kotransportem GABA/proton výměníkem Usnadněnou difusí jako prekursor butyrát, který je uvnitř váčku transaminován na GABA Jako butyryl-koenzym A, který je uvnitř váčku deesterifikován na GABA.
775. Regulace. Který z následujících klasických neurotransmiterů, byl objeven jako první? Dopamin Glutamát Noradrenalin (norepinefrin) Acetylcholin .
776. Hormony. Tento hormon vede ke snížení hladiny glukózy v plazmě: Inzulin Glukagon Aldosteron Žádný z výše uvedených .
777. Hormony. Insulin snižuje hladinu glukózy v krvi Tím, že se na molekulu glukózy váže a komplex je transportován do jater pro zpracování cytochromy P450 na glykogen Usnadňuje vstup glukózy do buněk aktivací Na+/glukoza kotransportéru Fosforylací glukózy krevní kinázou C (KKC), což usnadní její vstup do buněk. Při diabetu 2. typu KKC mizí a proto se produkce insulinu musí zvýšit Usnadňuje vstup glukózy do buněk aktivací Na+/Cl-/glukoza kotransportéru.
778. Nervová soustava. DMR –difusní magnetická resonance, také zvaná DTI- difusion tense imaging neexistuje měří magnetická pole mozku při nízkých teplotách měří směry difuse vody v nervových vláknech a tím mapuje propojení mozkových oblastí je nepřímou metodou měření nitrolebního tlaku a předchází vzniku hydrocefalických problémů.
779. Nervová soustava. V předním mozku člověka (zjištěno pomocí DMR) jsou v každé polokouli u mužů spoje nápadně předozadní u žen jsou spoje husté mezi polokoulemi a umožnují zřejmě multitaskové aktivity žen u mužů je prefrontální asociační kůra víc prokrvována než u žen a je proto intelektuálně aktivnější v cingulární kůře (gyrus cingularis) mají opatrní a váhaví lidé (politicky konservativní) víc krátkých variant D4 dopaminových receptorů a lidé více riskující (liberálové) mají třetí vnitřní smyčku dlouhou a tudíž schopnou aktivovat (nebo tlumit) větší počet regulačních drah.
780. Smysly. Centrální termoreceptory jsou Jen v hypotalamu Jen v retikulární formaci mozkového kmene V břišní dutině a spinální míše Okolo velkých žil, v GI traktu a nosní mukóze.
781. Smysly. Colliculi superior jsou odpovědné za vyhledávací (sakadické) pohyby očí a hlavy odpovědné za zesílení akustické a sluchové informace směřující do kůry telencefalu odpovědné za zesílení zrakové a sluchové informace směřující do kůry cerebella odpovědné za centrální kombinaci a uvědomění si tří základních barev.
782. Smysly. Barvy existují ve vzájemně oponentních Dvojicích Trojicích Čtveřicích Neexistují v žádných oponentních sestavách.
783. Smysly. Makula v statoakustickém orgánu obsahuje tripolární divergentní neurony Kupferovy buňky imunitního systému vláskové buňky Inversní buňky s velkou koncentrací Na+ a nízkou koncentrací K+.
785. Smysly. Semiochemikálie a allelochemikálie mohou být Proteosomy – prospěch predátorů (upozorňují na přítomnost kořisti) Alomony - prospěch vysílajícího Kairomony - prospěch příjemce Synomony - prospěch obou.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.