Geoinformatika

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Geoinformatika

Description:
Geoinformatika

Author:
Tibor
(Other tests from this author)

Creation Date:
29/05/2013

Category:
Geography
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Plochy kde se vyskytuje právě jeden ze sledovaných jevů? union intersection buffer symdifference.
V rámci predikátů (OGL,SQL..) – vodní tok vytékající mimo tuto oblast určí: touches disjoint within crosses.
V rámci predikátů OGC simple features for SQL k predikátům kde dva objekty sdílejí vnitřní body patří? overlaps within crosses touches disjoint.
V rámci predikátů OGC simple features for SQL se všechny katastry obcí v daném okrese určí pomocí?.
Které prostorové operace podporuje OGC...SQL model: zjednodušování symetrický rozdíl centroid thiessenovy polygony konvexní obal.
V rámci predikátů OGC...SQL k predikátům kde dva objekty sdílejí vnitřní body patří: overlaps disjoint within touches crosses.
Příslušnost obce definované bodem do kraje zjistíme operací? crosses buffer spatial join (prostorové spojení) within overlay.
Příslušnost parcely do ochranného pásma vodní plochy zjistíme operací: buffer a overlay within buffer distance crosses.
Kraj získáme ze seznamu ploch obcí operací: difference symdifference union intersection spatial join (prostorové spojení).
Plochy kde se vyskytuje alespoň 1 ze sledovanch jevů zjistíme pomocí operace: distance union intersection buffer difference.
Který prostorový predikát mi vybere sousedy zvoleného okresu? within equals contains touches.
Plochy, kde se vyskytuje právě jeden ze sledovaných jevů, zjistíme pomocí operace: intersection buffer union symdifference.
OGC – prvky bez společného výskytu:.
OGC – vodní tok s počátkem v dané oblasti vytékající pryč.
Které prostorové operace podporuje OGC SimpleFeaturesfor SQL model thiessenovy polygony symetrický rozdíl zjednodušení centroid konvexní obal.
Plochy, kde se vyskytuje právě jeden ze sledovaných jevů, zjistíme pomocí operace buffer symdifference union intersection.
V rámci predikátů OGC simplefeaturesfog SQE se jevy se vodní tok s počátkem v dané oblasti vytékající mimo tuto oblast určí pomocí crosses touches disjoint within.
V rámci predikátů OGC simplefeaturesfor SQL se všechny katastry obcí v daném okrese určí pomocí: contains overlaps touches crosses.
V rámci predikátů OGC simplefeaturesfor SQL se jevy bez společného výskytu určí pomocí touches disjoint within crosses.
Čím se liší post-relační databáze od relační? možnost definice vlastních datový typů vzhledem k mým geoinformatickým znalostem nedokážu vymyslet další, smysluplnou možnost...
V rámci predikátů OGC simple features for SQL k predikátům kde dva objekty sdílejí vnitřní body patří? overlaps within crosses disjoint touches contains.
V rámci predikátů OGC simple features for SQL se všechny katastry obcí v daném okrese určí pomocí?.
V rámci predikátů OGC simple features for SQLse vodní tok s počátkem v dané oblasti vytékající mimo tuto oblast určí pomocí?.
Který prostorový predikát mi vybere sousedy zvoleného okresu?.
V rámci predikátu OGC simple features for SQL se prvky bez společného výskytu definují pomocí operace.
Spoj disjoint touches=meet crosses within meet cover covered by contain inside equal.
spoj crosses within intersect touches covered by cover inside equal.
Která z těchto topologických relací nepatří k základním? cover covered by inside equal crosses within intersect.
Které relace nejsou topologické? crosses within intersect cover covered by inside equal.
V rámci predikátů OGC simple features for SQL se komunikace sdílející křižovatku definují pomocí? contain touches crosses.
Operace buffer: tvoří obal objektu v definované vzdálenosti vytvoří zvětšenou geometrii zadaného objektu je součtem kruhu a hranice objektu je součást mapové algebry.
Operace overlay: soubor operací na bázi průniku dvou geometrických tvarů sjednocení geometrií sledovaných jevů je součtem kruhu a hranice objektu vytvoří zvětšenou geometrii zadaného objektu tvoří obal objektu v definované vzdálenosti.
Která z následujících prostorových relací není topologická? leží ve vzdálenosti od nenapdá mě jiná možnost.
Která z následující relací nepatří k základním? dotýká se je ve vzdálenosti překrývá se je v azimutu od.
Které prostorové relace mají společný vnitřní bod within overlaps cover/covered by inside/contain equal intersection.
Mezi tzv. topologické chyby editace geodat patří: smyčka přetah nedotah mezera.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.