Lidé - szz

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Lidé - szz

Description:
Test SZZ

Author:
Veronika Gecová
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/01/2018

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Vynalezl knihtisk - 1445.
Zakladatel prvního měsíčníku na světě Annales Christi.
Holandský tiskař, vynález protizávaží k tiskařskému lisu, 1620, zdvojnásoben objem výroby.
Relation, Štrasburk, 1609:.
Avisa, Relation oder Zeitung - jeden z prvních týdeníků, Wolfenbuttel, 1609:.
Nieuwe Tydenghen - jeden z prvních týdeníků, 1605, Antverpy.
La Gazette, prokrálovské, podpora kardinála Richelieu, 1631:.
Novinář a spisovatel počátku 18. století, od pamfletů se propracoval až k vlastnímu deníku The Weekly Review:.
Novinář a spisovatel počástku 18. století, Guliverovy cesty, v době vlády whigů šlo o opoziční toryovský list The Examiner:.
New England Courant, 1721, USA.
Pennsylvania Gazette, jedna z klíčových postav boje za nezávislost, USA.
Revoluční pamflet Zdravý rozum, boj za nezávislost, náklad 120 tisíc, USA.
Novinář, čelní představitel 1. období Velké francouzské revoluce, Révolutions de France et du Brabant, popraven 1794:.
Revoluční deník L´ami du Peuple, založený 1789, popraven 1793:.
Revoluční deník Le Tribun de Peuple, zastánce pozic revoluční diktatury, poslední popravený novinář:.
V roce 178 založil Courrier de Provence, první novinář poslancem.
Vynálezce optického telegrafu v roce 1791, Francie.
Vynálezce elektrického telegrafu v roce 1837, USA.
V roce 1849 založil tiskovou telegrafní kancelář Wolff´s Telegrafsburo, Německo:.
Mechanický stroj na výrobu papíru, 1799.
Parní stroj na výrobu papíru, vylepšení Robertova stroje:.
V roce 1843 vylepšil technologii výroby papíru, jako surovinu použil dřevěnou kaši (mechanicky, teprve později celulóza chemicky), Německo.
Litografie - kresba na litografický kámen - tisk ulistrací, nahrazuje dřevoryt a mědiryt, 1796.
Železný lis s pákou (6x rychlejší tisk oproti dřevěnému lisu), 1787, Anglie.
Vynález rychlolisu, válec místo desky, 1811, Německo:.
Zrychlení procesu fixace fotografie na několik minut, 1837, daguerrotypie:.
Kalotypie, fotografie na papíře, možnost vyráběr kopie, 1841.
Vynálezce telefonu, 1876, USA.
Vynálezce autotypie (sítotisk), 1882, Německo.
Vynález linotypu, automatický řádkový sázecí stroj, horká sazba, 1886.
Zakladatel značky Kodak, 1889 první celuloidové filmové svitky, USA.
Zakladatel The Times, 1785, Anglie.
Psal pro Times,1846 zakladatel The Daily News (liberální), Anglie.
1833 zakládá The Sun (NY), USA.
1835 založil The New York Herald, USA.
Výbor veřeného blaha, období teroru za Velké francouzské revoluce, povolil za teroru jen několik periodik, Francie.
V roce 1836 založil La Presse, otec moderního francouzského tisku, Francie.
Založil Allgemaine Zeitung (deník od 1808), Augšpurk, Německo.
Mezi lety 1810-1811 vydával protinapoleonovský Berliner Abendblatter, Německo.
Mezi lety 1814-1816 vydává Rheinischer Merkur, proti berlínskému dvoru, otevřený, Německo.
Válečný zpravodaj The Times z období Krymské války, Anglie.
V roce 1855 založil Daily Telegraph, Anglie.
Vlastním jménem Robert Cecil, vydavatel The Standard v polovině 19.stol., Anglie.
Vlastním jménem Alfred Ch. W. Harmsworth, 1896, zakládá Daily Mail a posléze mediální koncern, Anglie.
V roce 1868 přebírá New York Sun, formuluje "desatero" svých redaktorů - první pokus o kodex žurnalistické etiky, USA.
Zakladatel amerického mediálního koncernu, 1883 koupil New York World, USA.
Americký mediální magnát, v roce 1895 koupil New York Journal, postupně vertikální i horizontální monopolizace, USA.
Autor komiksu Yellow Kid v roce 1896, USA.
V roce 1893 kupuje New York Times s cílem udělat z něj seriózní a úspěšné médium, USA.
Alias Nellie Bly, investigativní novinářka New York Worldu.
Šéfredaktor a investigativní novinář New York Worldu, USA.
Stejně jako de Girardin významná postava francouzského žurnalismu, od 1854 vydává Le Figaro, Francie.
Nejostřejší kritik II. císařství, komunard, po vyhlášení III. republiky se stal členem vlády Národní obnovy, k jeho titulům např. La Marseillaise, Francie.
Významný novinář období Pařížské Komuny, Francie.
V roce 1871 zakládá Berliner Tagblatt, později vlastní celý mediální koncern, Německo.
Majitel německého mediálního koncernu, v roce 1878 kupuje Berliner Zeitung, 1898 zakládá masový Berliner Morgenpost.
Významný židovský novinář, Berliner Tagblatt, Německo.
V roce 1883 zakládá Berliner Lokal-Anzeiger, obdoba penny-press, velmi úspěšný, Německo.
Vlastním jménem William Maxwell Aitken, jeden ze zakladatelů mediálního monopolu v Británii, 1910 - Daily Express, Anglie.
Vlastním jménem Harold Sidney Harmsworth, bratr lorda Northcliffa, po jeho smrti (1922) převzal Northcliffův koncern, Anglie.
Allied Newspapers, mediální koncern, koupili Financial Times, řada deníků, časopisů, Anglie.
Majitel Odham Press, založil úspěšný časopis People, později kupuje Daily Herald a udělal z něj velmi úspěšný titul, Anglie.
Začíná podnikat 1897, kdy slučuje několik tiskových agentur v United Press, kupuje New York elegram, USA.
Pokračovatel Scripssova impéria, skupuje tituly, např. New York Sun, NY Herald, NY Tribune, čistí trh, slučuje tituly, vzniká např. New York Herald Tribune, USA.
Podnikatel v oblasti tištěných médií, Paris-Midi a Paris-Soir (1930), Francie.
Humanistický novinář, socialistický lídr, 1904 založil socialistický deník L´Humanité, Francie.
Zavedl knihtisk v Anglii v roce 1475 v tiskárně ve Westminsteru.
Série konfliktů o kontrolu tisku v USA v 18. století, tisk se díky nim stává nezávislým na koloniální správě.
Rakouské tituly v napoleonovské době: Vídeň, dlouhý čas jediný titul hlavního města, pouze zpravodajství Metternichovské, vydávané přes odpor Františka I., protinapoleonovské.
V druhé polovině 19. století se řeší úprava vztahu státu a tisku, podkladem se stává dílo On Liberty, O svobodě.
Účastnil se americké občanské války, stejně jako dalších 300 specials, , byl to budoucí francouzský premiér, byla to první válka vedená bloky a tužkami.
Zisk čtenářů pomocí dárků, doplňků, typické pro tzv. novinovou válku mezi válkami - Elias a jeho Daily Herald.
Bojkot agentury Havas, koupil Le Figaro, snížil cenu deníku L´amu du Peuple.
Nová mediální hvězda v Německu mezi válkami, koncentroval se na dodávání zpráv provinčnímu zisku, převzal největší filmovou společnost, zůstal ve stínu Hitlera, 1934 umírá záhadnou vraždou.
Komunista, tituly Welt am Abend nebo Berlin am Morgen, bulvár, nástup nacistů mu znemožnil pokračovat, magnát mezi válkami v Německu (vedle Hugenberga a Mosse).
Německý tisk za Hitlera Volkischer Beobachter Frankurter Zeitung Rich-Deutsche Wochenzeitung Parisien tageblatt Aachener Nachrichten Judische Rundschau.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.