Mapové symboly orientačního běhu

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Mapové symboly orientačního běhu

Description:
Orientační běh

Author:
Milan Valeš
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/06/2019

Category:
Sport
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Zaškrtni správný význam balvanové pole rozbitý vrch.
zaškrtni správný význam rybníček bažina.
zaškrtni správný význam budova soukromý pozemek.
zaškrtni správný význam hranice porostů cesta.
zaškrtni správný význam pole divoký otevřený prostor-paseka.
zaškrtni správný význam železnice elektrické vedení.
zaškrtni správný význam hraniční kámen-mohyla-trigonometrický bod kupka.
zaškrtni správný význam elektrické vedení hráz.
zaškrtni správný význam jáma s vodou pevná půda v bažině.
zaškrtni správný význam jáma kupka.
zaškrtni správný význam skalní průchod jeskyně.
zaškrtni správný význam kamenná zeď elektrické vedení.
zaškrtni správný význam kámen-velký balvan kupka.
zaškrtni správný význam posed krmelec.
zaškrtni správný význam kupka holý vrch.
zaškrtni správný význam hráz lávka.
zaškrtni správný význam les-hustník-pomalý-obtížný běh-neprůchodný louka posekaná-neposekaná.
zaškrtni správný význam jeskyně lom.
zaškrtni správný význam malá kupka kámen.
zaškrtni správný význam malá prohlubeň jáma.
zaškrtni správný význam malá věž-posed tvar cest-křižovatka.
zaškrtni správný význam hráz malý vodní příkop-vodoteč.
zaškrtni správný význam pěšina mělká rýha.
zaškrtni správný význam nevýrazná pěšina hranice porostů.
zaškrtni správný význam studánka občerstvovací stanice.
zaškrtni správný význam paseka otevřený prostor-louka-pole.
zaškrtni správný význam hranice porostů pěšina.
zaškrtni správný význam pevná půda v bažině rybníček .
zaškrtni správný význam plot zídka.
zaškrtni správný význam paseka podrost-pomalý-obtížný běh.
zaškrtni správný význam pramen směr proudu vodního toku.
zaškrtni správný význam prohlubeň kupka.
zaškrtni správný význam ohrada průchod.
zaškrtni správný význam průsek cesta.
zaškrtni správný význam nepřekonatelný vodní tok překonatelný vodní tok.
zaškrtni správný význam roh lesa roh pole.
zaškrtni správný význam kamení rozbitý vrch.
zaškrtni správný význam rozpadlý plot průchod plotem.
zaškrtni správný význam rybníček bazén.
zaškrtni správný význam rybník močál.
zaškrtni správný význam vrstevnice rýha.
zaškrtni správný význam sad louka.
zaškrtni správný význam shluk balvanů kupka.
zaškrtni správný význam hustník sídliště-soukromý pozemek.
zaškrtni správný význam dálnice silnice.
zaškrtni správný význam skalní sráz-neschůdný-schůdný kamenná zídka.
zaškrtni správný význam skalní věž kupka.
zaškrtni správný význam mýtina skupina stromů.
zaškrtni správný význam sráz hliněný kamenná zídka.
zaškrtni správný význam studna jáma s vodou.
zaškrtni správný význam paseka světlinka.
zaškrtni správný význam trasa a význam bodů a spojnic plánek pro děti.
zaškrtni správný význam úzká bažina potůček.
zaškrtni správný význam skalní věže úzký průchod skalní.
zaškrtni správný význam vrstevnice-hřbítek-nos rýha.
zaškrtni správný význam most-lávka vrstevnice-sedlo.
zaškrtni správný význam vrstevnice-údolíčko vrstevnice-hřbítek-nos.
zaškrtni správný význam výrazná hranice porostů pěšina.
zaškrtni správný význam výrazný strom významný-památný strom.
zaškrtni správný význam posed vysoká věž.
zaškrtni správný význam kamenná zídka vysoký plot-nepřekonatelný.
zaškrtni správný význam vývrat zákaz vstupu.
zaškrtni správný význam louka vzrostlý les-snadný běh.
zaškrtni správný význam zakázaný prostor zastavěná plocha-soukromý pozemek.
zaškrtni správný význam zarostlá paseka louka.
zaškrtni správný význam zpevněná cesta silnice.
zaškrtni správný význam louka-pole zpevněný povrch.
zaškrtni správný význam zřícenina stavba.
zaškrtni správný význam plot železnice.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.