Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (15)

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (15)

Description:
pravidlo 15

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
24/02/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ju úmyselne, prudko a neprimeranou silou vhodil do tváre súpera, ktorý stál na hracej ploche. Rozhodca prerušil hru a vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre vinníka vylúčil z hry ŽK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre .
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak že ju úmyselne, prudko a neprimeranou silou vhodil do tváre súpera, ktorý stál vo vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru pokutovým kopom vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru pokutovým kopom nechal pokračovať v hre.
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ju bezohľadným spôsobom vhodil do tváre súpera, ktorý stál na hracej ploche. Rozhodca prerušil hru a vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre vinníka vylúčil ČK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre .
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ju bezohľadným spôsobom vhodil do tváre súpera, ktorý stál vo vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru pokutovým kopom vinníka vylúčil ČK a nadviazal na hru pokutovým kopom nechal pokračovať v hre.
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ju úmyselne, prudko a neprimeranou silou vhodil do tváre spoluhráča, ktorý stál na hracej ploche. Rozhodca prerušil hru a vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla spoluhráča do tváre vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla spoluhráča do tváre nechal pokračovať v hre.
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak že ju úmyselne, prudko a neprimeranou silou vhodil do tváre spoluhráča, ktorý stál vo vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla spoluhráča do tváre vinníka vylúčil z hry ČK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla spoluhráča do tváre nechal pokračovať v hre.
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ju bezohľadným spôsobom vhodil do tváre spoluhráča, ktorý stál na hracej ploche. Rozhodca prerušil hru a vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre vinníka vylúčil ČK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre .
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale tak, že ju bezohľadným spôsobom vhodil do tváre spoluhráča, ktorý stál vo vnútri pokutového územia previnivšieho sa hráča. Rozhodca prerušil hru a vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera do tváre nechal pokračovať v hre.
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale do súpera s úmyslom znovu hrať s loptou. Toto vhodenie nebolo vykonané nedbanlivo, bezohľadne, ani s neprimeranou silou. Rozhodca nechal pokračovať v hre vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera .
Hráč stál jeden meter za postrannou čiarou mimo hracej plochy. Loptu vhodil do hry správne, ale do súpera s úmyslom znovu hrať s loptou. Toto vhodenie nebolo vykonané nedbanlivo, bezohľadne, ani s neprimeranou silou. Rozhodca nechal pokračovať v hre vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru nepriamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera vinníka napomenul ŽK a nadviazal na hru priamym voľným kopom z miesta, kde lopta zasiahla súpera .
Pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary bol hráč súpera bližšie k vhadzujúcemu hráčovi ako 2 metre. Rozhodca ho na to slovne upozornil. Hráč následne rozhodcu neuposlúchol a nedodržal predpísanú vzdialenosť. Rozhodca ho napomenul ŽK a keď bola vzdialenosť v poriadku, dal pokyn na pokračovanie v hre vhadzovaním lopty keď bola vzdialenosť v poriadku, dal pokyn na pokračovanie v hre vhadzovaním lopty .
Hráč správne oboma rukami ponad hlavu vhodil loptu spoza postrannej čiary. Vhodená lopta sa odrazila od zeme skôr, ako prešla za postrannú čiaru smerom do hracej plochy. Rozhodca nechal vhadzovanie opakovať tým istým družstvom a z rovnakého miesta nechal vhadzovanie opakovať družstvo súpera .
Hráč vhodil loptu do hry spoza postrannej čiary nesprávnym spôsobom. Aké malo byť rozhodnutie rozhodcu ? nariadil, aby vhadzovalo družstvo súpera, z rovnakého miesta nariadil vhadzovanie opakovať.
Hráč vhodil loptu spoza postrannej čiary správnym spôsobom, ale z nesprávneho miesta. Aké malo byť rozhodnutie rozhodcu ? nariadil, aby vhadzovalo družstvo súpera, zo správneho miesta nariadil opakovanie vhadzovania.
Musí rozhodca dať pokyn na vhadzovanie lopty spoza postrannej čiary vždy píšťalkou ? nie áno.
Hráč hosťujúceho družstva sa dostal do sporu s vlastným kapitánom. Vyriešil ho tak, že prudko, úmyselne a s neprimeranou silou vhodil loptu do tváre vlastného kapitána. Loptu vhadzoval správnym spôsobom, ale z nesprávneho miesta. Rozhodca prerušil hru a hráča vylúčil z hry ČK a nechal vhadzovanie opakovať hráčmi súpera zo správneho miesta hráča vylúčil z hry ČK a nechal vhadzovanie opakovať .
Ako postupuje rozhodca, ak sa hráč súperovho družstva snaží poskakovaním alebo posunkami zmiasť alebo znervózniť vhadzujúceho hráča ? Hráč ale loptu napriek tomu bezodkladne vhodí do hry. Ak rozhodca následne preruší hru z uvedeného dôvodu má napomenúť hráča ŽK a nariadiť nepriamy voľný kop v prospech družstva, ktoré vhadzovalo loptu, z miesta priestupku má napomenúť hráča ŽK a nariadiť priamy voľný kop v prospech družstva, ktoré vhadzovalo loptu, z miesta priestupku .
Ako postupujú rozhodca a asistent rozhodcu, ak sa vhadzujúci hráč v okamihu vhadzovania lopty spoza postrannej čiary sa dotýka nohou zeme na hracej ploche hlbšie než na postrannej čiare ? asistent rozhodcu signalizuje zástavkou nesprávne postavenie nôh vhadzujúceho hráča a rozhodca nechá vhadzovať družstvo súpera asistent rozhodcu signalizuje zástavkou nesprávne postavenie nôh vhadzujúceho hráča a rozhodca nechá vhadzovanie opakovať asistent rozhodcu nesignalizuje zástavkou nesprávne postavenie nôh.
Lopta nebola vhodená správnym spôsobom. Vhadzujúci hráč pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary vyskočil, pričom sa v momente vhadzovania lopty nedotýkal nohami zeme. Má to asistent rozhodcu signalizovať ? Ak áno, kedy ? mal by signalizovať zástavkou ihneď, musí však pritom prihliadať nato, či ho rozhodca v danej chvíli môže vidieť nie nemal.
Hráč správne vhodil loptu spoza postrannej čiary. Táto sa však odrazila od rozhodcu, ktorý stál v pokutovom území vhadzujúceho hráča. Brankár ju minul a lopta skončila v jeho vlastnej bránke. Rozhodca gól neuznal a nariadil kop z rohu gól uznal gól neuznal a nariadil kop od brány .
Pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary hráč vhodil loptu jednou rukou úmyselne, prudko a s neprimeranou silou do tváre súpera, ktorý sa nachádzal na hracej ploche. Rozhodca vinníka vylúčil z hry ČK a nechal vhadzovať súpera vinníka vylúčil z hry ČK a nechal vhadzovanie opakovať .
Hráč vhodil loptu spoza postrannej čiary v rozpore s pravidlami. Lopty sa však zmocnil súper vo výhodnom útočnom postavení. Mohol rozhodca v tomto prípade poskytnúť výhodu v hre ? nie áno.
Ako postupuje rozhodca, ak pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary sa lopta odrazí od rozhodcu stojaceho na hracej ploche späť za postrannú čiaru a žiaden iný hráč sa jej nedotkol ? nechá vhadzovať súpera vhadzovanie opakuje.
Pri vhadzovaní lopty sa hráč rozbehol z atletickej dráhy lemujúcej hraciu plochu a vhodil loptu do hry síce zo správneho miesta, ale zo vzdialenosti 3 metre od postrannej čiary. Rozhodca nechal pokračovať v hre nechá vhadzovať súpera .
Predpisujú pravidlá, v akej vzdialenosti od vhadzujúceho hráča majú byť hráči súpera pri vhadzovaní lopty spoza postrannej čiary ? áno, minimálne 2 metre nie áno, minimálne 1,5 metra.
Hráč vhodil loptu spoza postrannej čiary z rozbehu. Je to dovolené ? áno nie.
Hráč vhodil loptu z vhadzovania spoza postrannej čiary priamo do vlastnej bránky, pričom sa lopty nikto nedotkol. Rozhodca gól neuznal a nariadil kop z rohu gól uznal gól neuznal a nariadil kop od brány .
Hráč vhodil loptu z vhadzovania spoza postrannej čiary priamo do súperovej bránky, pričom sa lopty nikto nedotkol. Rozhodca gól neuznal a nariadil kop od bránky gól neuznal a nariadil kop z rohu gól uznal.
Hráč vhodil loptu z vhadzovania spoza postrannej čiary smerom na vlastnú bránku, pričom ju tečoval jeho spoluhráč skôr, ako sa dostala do bránky. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Hráč vhodil loptu z vhadzovania spoza postrannej čiary smerom na súperovu bránku, pričom ju tečoval jeden z obrancov skôr, ako sa dostala do bránky. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.