Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (17)

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Otázky a odpovede z pravidiel futbalu (17)

Description:
pravidlo 17

Author:
AVATAR
Tomáš Ralbovský
(Other tests from this author)


Creation Date:
24/02/2016

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
V akej vzdialenosti od lopty sa môžu zdržiavať spoluhráči toho hráča, ktorý vykonáva kop z rohu ? aj v bezprostrednej blízkosti lopty minimálne 1m od lopty.
Zahrával sa kop z rohu. V čase, keď bola lopta v hre, brankár brániaceho družstva bránil vo vlastnom bránkovom území súperovi v hre a súčasne súper dovoleným spôsobom vrazil do brankára. Lopty sa nikto nedotkol a táto skončila priamo z kopu z rohu v bránke. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Hráč vykonal kop z rohu tak nešťastne, že lopta opísala na hracej ploche dráhu 1 meter a zastala. Preto ju ten istý hráč chytil do rúk a postavil do rohového územia, aby kop z rohu opakoval. Rozhodca prerušil hru a nariadil priamy voľný kop z miesta priestupku prerušil hru a nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku prerušil hru a nariadil priamy voľný kop z miesta priestupku a hráča napomenul ŽK .
Po správne vykonanom kope z rohu sa lopta odrazila od bránkovej žrde priamo k hráčovi, ktorý kop z rohu zahral a ten dosiahol gól. Rozhodca gól neuznal a nariadil nepriamy voľný kop z miesta, kde zahral hráč s loptou druhýkrát gól neuznal a nariadil priamy voľný kop z miesta, kde zahral hráč s loptou druhýkrát .
Ako postupuje rozhodca, ak hráč chce kop z rohu vykonať z nesprávneho miesta ? upozorní hráča, aby dal loptu na správne miesto ihneď, aby sa vykonanie kopu z rohu nezdržiavalo napomenie hráča ŽK, aby dal loptu na správne miesto ihneď, aby sa vykonanie kopu z rohu nezdržiavalo napomenie hráča ŽK a nariadi nepriamy volný kop v prospech súpera.
Ktorý moment pri kope z rohu je rozhodujúci pre posúdenie postavenia mimo hry? len čo sa lopty dotkne iný hráč z družstva spoluhráča, ktorý kop z rohu vykonal moment, kedy hráč zahrávajúci kop z rohu kopne do lopty.
Je pri kope z rohu lopta v hre len vtedy, keď opustí rohové územie ? nie áno.
Patrí kop z rohu medzi voľné kopy ? nie áno.
Hráč zahral loptu priamo z kopu z rohu do vlastnej bránky. Rozhodca prerušil hru gól neuznal a nariadil v prospech súpera kop z rohu gól uznal gól neuznal a nariadil kop od bránky.
Hráč vykonávajúci kop z rohu zakopol o rohovú zástavku, pričom zvislé postavenie rohovej zástavky neporušil. Lopta sa dostala do hry. Vzhľadom nato, že ostatní hráči boli značne vzdialení, znovu zahral loptu nohou. Rozhodca prerušil hru a v prospech súpera nariadil nepriamy voľný kop z miesta priestupku prerušil hru a v prospech súpera nariadil priamy voľný kop z miesta priestupku nechal kop z rohu opakovať.
Rozhodca nechal kop z rohu opakovať, lebo lopta nebola podľa jeho názoru v hre. Ako dôvod uviedol, že neopustila celým svojím obvodom rohové územie. Bolo to správne rozhodnutie ? nie áno.
V akej vzdialenosti od lopty sa musia pri kope z rohu zdržiavať hráči súperovho družstva ? pokiaľ lopta nie je v hre, musia dodržať vzdialenosť 9,15 metra od rohového oblúka pokiaľ lopta nie je v hre, musia dodržať vzdialenosť 9,25 metra od rohového oblúka pokiaľ lopta nie je v hre, musia dodržať vzdialenosť 9 metrov od rohového oblúka .
Hráč vykonával kop z rohu. Loptu mal položenú tak, že táto bola v rohovom území, no bola od bránkovej čiary vzdialená 30 cm. Po kope z rohu lopta opustila hraciu plochu priamo za bránkovú čiaru. Rozhodca nariadil kop od bránky nariadil kop z rohu opakovať .
Ako postupuje rozhodca, ak hráč pri vykonávaní kopu z rohu úmyselne poruší zvislé postavenie rohovej zástavky, pričom ju zlomil ? rozhodca hráča napomenul ŽK, nechal zástavku opraviť a umiestniť na správne miesto a nechal kop z rohu vykonať nechal zástavku opraviť a umiestniť na správne miesto a nechal kop z rohu vykonať .
Lopta, ktorá bola zahratá pri kope z rohu, opísala na hracej ploche dráhu 70 cm, ale neopustila celým svojím obvodom rohové územie. Bolo správne, keď rozhodca hre neprerušil ? áno nie.
Kedy je lopta pri kope z rohu v hre ? keď je do nej kopnuté a je v pohybe keď opíše svoj polomer keď opíše svoj priemer keď prejde viac ako 1 meter.
Hráč dosiahol gól z kopu z rohu priamo do súperovej bránky. Rozhodca gól uznal gól neuznal.
Hráč súperovho družstva bol pri kope z rohu bližšie k lopte, ako je predpísaná vzdialenosť. Rozhodca ho vyzval, aby vzdialenosť dodržal. Hráč ho neuposlúchol. Rozhodca hráča napomenul ŽK hráča vylúčil ČK.
Hráč počas vykonávania kopu z rohu takticky kopol loptu do súpera s úmyslom opätovne ju získať. Nejednalo sa o nedbanlivý, ani o bezohľadný spôsob, ani pritom nepoužil neprimeranú silu. Rozhodca nechal pokračovať v hre prerušil hru, hráča napomenul ŽK a nariadil priamy voľný kop v prospech súpera.
Hráč počas vykonávania kopu z rohu takticky kopol loptu do súpera s úmyslom opätovne ju získať. Vykonal to však bezohľadným spôsobom. Rozhodca prerušil hru, vinníka napomenul ŽK a nariadil priamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde lopta trafila súpera prerušil hru, vinníka napomenul ŽK a nariadil nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde lopta trafila súpera prerušil hru, vinníka napomenul ČK a nariadil priamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde lopta trafila súpera .
Hráč počas vykonávania kopu z rohu takticky kopol loptu do súpera s úmyslom opätovne ju získať. Vykonal to však použitím neprimeranej sily. Rozhodca prerušil hru, vinníka vylúčil z hry ČK a nariadil priamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde lopta trafila súpera prerušil hru, vinníka vylúčil z hry ČK a nariadil nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde lopta trafila súpera prerušil hru, vinníka vylúčil z hry ŽK a nariadil priamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde lopta trafila súpera .
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.