Půdy

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Půdy

Description:
státnice

Author:
m
(Other tests from this author)

Creation Date:
13/02/2018

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
organické půdy.
antropogenní půdy.
půdy na vulkanických materiálech.
půdy na píscích.
půdy na jílech.
půdy vyšších území.
půdy vlhkých tropů a subtropů.
zasolené půdy.
půdy se sádrovcovým horizontem semiaridních oblastí.
další stepní půdy.
humifikace.
humifikace + ilimerizace.
ilimerizace.
i + oglejení.
hum + vz.
vz.
podzolizace.
půdy na karbonátových horninách.
půdy na zvětralých karbonátových horninách.
půdy skalních stepí.
půdy suťových lesů.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.