Prijímacie skúška biológia 201-220

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Prijímacie skúška biológia 201-220

Description:
201-220

Author:
Emma
(Other tests from this author)

Creation Date:
08/07/2019

Category:
University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
201. Biotechnológia: je odbor, ktorý sa zaoberá využívaním biologických procesov vo výrobe je využívanie génových manipulácií pri výrobe nebiologických preparátov je pestovanie buniek na umelých médiách umožňuje výrobu novej generácie vakcín, ale aj inzulínu prípadne iných hormónov je základná metóda moderného šľachtiteľstva je odbor, ktorý študuje optimálny postup a podmienky pre ochranu zdravia pri práci je odbor, ktorý sa zaoberá štúdiom využitia prístrojov ako náhrady chýbajúcich častí ľudského tela je odbor vyvíjajúci nové zariadenia pre vyšetrovanie činnosti organizmov in vitro.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.