RozŠiŘovÁnÍ 3

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
RozŠiŘovÁnÍ 3

Description:
rozšiřko

Author:
ddgdg
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Španělsko má zájem výlučně o ____ integraci .
Španělsko - preferenční obchodní dohoda v roce ___, asociační dohoda ___.
Kdy potom byla snaha o update obchodní dohody Španělska vzhledem ke vstupu VB na trh?.
Ve kterém roce pak z důvodu popravy baskických separatistů zastavila ES jednání.
___ proběhly demokratické volby a žádost o členství v ES ___ nová ústava .
Jaké byly primární důvody vstupu Španělska do EU?.
Jaké byly sekundární důvody Španělska pro vstup do EU?.
Které Španělské strany byly pro vstup Španělska do EU? UCD AP (dnešní PP) PSOE CiU (katalánsko), PNV (baskicko) Herri Batasuna (Baskicko) BNG (Galicie).
Které Španělské strany byly proti vstupu Španělska do EU? UCD AP (dnešní PP) PSOE CiU (katalánsko), PNV (baskicko) Herri Batasuna (Baskicko) BNG (Galicie).
Co řešilo Fresco papers který vydala Komise jako reflexi problému rozšíření?.
Odkdy dokdy trvala negociace Španělska?.
Co jsou citlivé otázky Španělska ohledně jeho vstupu?.
D'Estaing (následně Mitterrand) –další rozšíření až po vyřešení ______ Španělska, blokování jednání.
Kdy vstoupilo Španělsko do NATO? kdo byl proti?.
Jaký základní krok podniklo PSOE které nastoupilo 1982.
Kdo se obával konkurence Španělska v zemědělství?.
Kdo se obával nákladů na rozšíření o Španělsko?.
Kdo se těšil rozšíření o španělský trh?.
Kdo těžil z ukončení španělské blokády Gibraltaru.
Kdo se těšil přijetí nových finančních nástrojů Španělska?.
Kdo byl rád za posun těžiště Společenství na jih.
Kdo ocenil posílení pozice NATO díky Španělsku.
Přechodná období Španělska 7 let na volný pohyb pracovních sil 11 let na přístup k pobřežním vodám členských států 7 let na dovoz zemědělských výrobků do ES + možnost prodloužení u specifických komodit (4-7 let) 6 let na dovoz španělského textilu do ES 8 let na postupné odstranění průmyslových cel 8 let na vstup zahraničních bank a pojišťoven na španělský trh 7 let na odstranění finančních monopolů (tabák, ropné produkty) 17 let na přizpůsobení španělské rybářské flotily.
Odkdy byl autoritářský režim v Portugalsku? .
Jaké byly zahraniční prioprity Portugalska?.
Kdy poprvé Portugalsko žádalo o členství? Proč ho nezískalo?.
V Červenci 1972 Portugalsko podepsalo dohodu o___________.
Kdy byla v Portugalsku karafiátová revoluce?.
Kdy požádalo Portugalsko o vstup?.
Portugalsko- dohoda z roku 1972 byla rozšířena v roce 1976 ____.
Co bylo motivací Portugalska pro vstup do EU?.
V roce 1978 Portugalsku vydala Komise avis. Nedostatky byly hlavně______.
V portugalsku byly pro vstup strany: .
V Portugalsku byly proti vstupu strany: .
Při rozhodování v Portugalsku neměla občanská společnost a zájmové skupiny fakticky žádnou roli, rozhodnutí ____.
Odbory byly rozděleny v Portugalsku na ___ (UGT) a ____ (Intersindical).
Důvody, proč trvalo přístupové jednání Portugalska pomalá ekonomická transformace, státní vlastnictví vládní nestabilita, pomalá demokratizace čekání na Španělsko obstrukce Řecka a Francie.
V čem bylo Portugalsko jiné oproti Španělsku při vstupování do EU?.
Rozdíl oproti rozšíření Řecka.
Kdy podalo Rakousko žádost o přidružení k ES?.
Kdy poepsalo Rakousko Dohodu o volném obchodu s ES ?.
První žádost Rakousko podalo do EU (jen rok).
Přechodné období do EU Rakouska trvalo od do.
Rakouské sektorové problémy po avis Komise.
Rakousko výjimky a přechodná období.
Která strana v Rakousku byla euroskeptická?.
Švédsko podalo - stáhlo přihlášku kdy do EU?:.
____ dohoda o zóně volného obchodu, maximem možného.
ve švédsku byly pro vstup hlavně ___strany.
Kdy požádalo Švédsko o členství?.
Jaké byly požadavky Švédska pro vstup do EU?.
Jaktože má finsko paralelní politiku? .
2 finské imperativy: politický ____ ,ekonomický___.
Finsko. od ___ Obchodní dohoda o zóně volného obchodu s ES .
Co bylo důvodem členství pro Finsko? participace na rozhodování změna mezinárodní situace v Evropě snaha ES o aktivnější politiku meznárodně švédská žádost členství ekonomické problémy po rozpadu východního bloku.
Finsko- v kterém roce žádost o členství?.
Bylo přístupové jednání rychlé jako u ostatních kandidátů u Finska? (ano/ne) Jaké 2 oblasti byli nejsložitější?.
Finsko mělo snahu o jiný status v rámci SZBP –odmítnuto (nebezpečí pro rozvoj nové politiky). ___deklarace ES -kandidáti o plné akceptaci acquis v oblasti SZBP.
Výsledky a přechodná období Švédska dotace EU a národních zdrojů na aktické zemědělství v severně položených oblastech, omezení nákupu nemovitostí nerezidenty na Alandských ostrovech výhradní právo pro chov sobů v Saamech výhrada severské spolupráce, monopol na alkohol, prohlášení o podpoře námořní dopravy v rámci transevropské dopravní síti.
Důležité faktory pro vstup byla podpora vstupu do EU od _____ .
Které strany ve Finsku byly pro vstup?.
Kdo byl ve Finsku proti vstupu?.
Autonomní území Finska Alanadské ostrovy obsahují ve zvláštním protokolu č.2 o přístupové smlouvě: .
v průběhu debat o míře zapojení Norska do evropských integračních struktur vykrystalizovaly 4 základní představy : ____ vlády považovaly za nutné zapojit zemi okamžitě do ES, vrcholní představitelé ____ se rovněž přikláněli ke členství v ES, ale až po několikaleté přípravě v EHP, __ a___ vidělo v intenzivnějším zapojení do EHP možnost pro Norsko, jak se vyhnout další integraci, strana středu a ___ považovaly za nejvhodnější integrační rámec pokračování smlouvy o volném obchodu z roku 1974.
žádost o členství Norska byla 2x:.
kdy se konalo v Norsku referendum a kolik se účastnilo procent voličů?.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.