Rozšiřování 5

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Rozšiřování 5

Description:
terterfrzufu

Author:
gjgfjgf
(Other tests from this author)

Creation Date:
10/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
finanční pomoc členských zemí po roce 1989 dávala organizace.
Základním právním rámcem mezi zeměmi SVE a ES se staly.
Co je jádrem evropských dohod?.
Evropské dohody jsou základním rámcem pro komunikaci, nástroje:.
Třetí generace evropských dohod je potom ____.
Kodaň: rok, měl harmonogram?.
Essen, rok, klíčové oblasti při přípravě vnitřního trhu představovaly: .
Essen: 4 nástroje pro realizaci strategie rozšiřování : .
Uzavření evropských dohod roky.
jednání Evropské rady v Amsterdamu a Agenda 2000 (16. – 17.6._____) Komise vydala dokument Agenda 2000, který zahrnoval mimo jiné ___.
Agenda 2000 navrhuje 2 programy:.
Lucemburk v roce ___ negocioval se ___ kandidáty, ___ dialog, strategie ____, vznik ___ partnerství a národní programy pro převzetí ___.
Helsinský summit v roce ___ , strategie ___, otevření jednání s dalšími ___ kandidáty.
Laeken roku ___ změna počtu kandidátů na___, _____ stategie vln.
V Kodani v roce ____ potom rozhodnutí o uzavření negociací s 10 státy.
Indikátory připravenosti státu:.
Které státy byly vynechány v Laekenu?.
V Bruselu v roce ___ byly zkráceny ___ dotace novým státům během __letého (číslovka) přechodného období.
VZnik evropské politiky sousedství byl v roce .
E. politika sousedství je formálně součástí __.
E. politika sousedství- co je nástrojem?.
Posílení relevance v souvislosti s _____ konfliktem (___) a ___ krizí (2014).
Evropská politika sousedství- předpoklad:.
Evropská politika sousedství- nástroje.
Rakousko 1970-1983 (___) – mimo politický zájem 83-86 (___) – postupná změna od 1987 (___).
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.