RozŠiŘovÁnÍ ČÁst 2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
RozŠiŘovÁnÍ ČÁst 2

Description:
rozšiřko

Author:
Terka
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Velká británie, ekonomické důvody vstupu.
Velká Británie- politické důvody vstupu.
Kdy byla vydána Bílá kniha o nákladech členství?.
Kdy byla zahájena negociace VB?.
Británie požadovala 8leté přechodné rozpočtové období, Komise navrhla 5 let. V kterém roce všichni souhlasili a které dva státy nesouhlasily?.
Kolem roku 1971, kdo byl ve VB pro a kdo proti členství?Proti____ , pro_______.
Kdy ve VB proběhlo hlasování o přístoupení v britském parlamentu?.
Přechodná období pro VB 5 let na přizpůsobení celnímu sazebníku ES 5 let na omezení exportu z NZ 5 let na nižší intervence a cenový práh jednotlivých produktů v rámci CAP 5 let na postupný nárůst příspěvků do rozpočtu (8,64 % → 18,92 %) 2 roky na nákup cukru z Commonwealthu (následně asociační dohody) 10 let na přizpůsobení Společné politice rybolovu (rybolovná zóna 12 mil).
7 cílu labouristického programu zachování nulové DPH na některé položky udržení vyrovnané platební bilance omezením pohybu kapitálu neúčast v HMU reforma CAP (třetí státy, ceny) rozvojová pomoc třetímu světu nezávislá britská regionální a průmyslová politika změna rozpočtových příspěvků.
Jaké jsou příčiny britské renegociace? změna vlády 10/1974 , labouristický premiér H. Wilson ekonomické problémy a krize (inflace, recese).
Výsledky renegociace založení ERDF Zavedení korekčního mechanismu pro rozpočtové příspěvky (HDP ES) Prodloužení přechodného období na dovoz másla z Nového Zélandu (3 roky) Záruka efektivního provádění britské regionální a průmyslové politiky.
Výsledky dohody Cameron-EU (2/2016) omezení pracovní migrace (sociální benefity) vynětí z ever closer union posílení konkurenceschopnosti ochrana států, které neplatí eurem.
Klíčové faktory vstupu Irska do EU slabý průmysl úzké vazby na VB vojenská neutralita malý stát.
1. žádost Irska o vstup do EU proběhl kdy? jenom rok.
Ohledně čeho byly hlavní obavy EU ohledně vstupu Irska?.
Irsko se v roce 1965 stalo přidruženým členem ___.
Přechodná období Irska rybářský průmysl: rybolovná zóna 12 mil (deset let) volný pohyb pracovních sil z ostatních států (pět let) zachování fytosanitárních kontrol na hranicích (obchod s rostlinami a zvířaty -prevence chorob) adaptace na celní unii a zemědělskou politiku ES (pět let) rozvojová pomoc irskému průmyslu zvýšená kvóta na produkci cukrové řepy.
Přínosy vstupu pro Irsko? snížení závislosti na VB větší trh pro zemědělskou produkci posílení ekonomiky- nárůst investic, finanční dotace z ES.
Kdo byli hlavní obchodní partneři pro Dánsko?.
Proč bylo EHS pro Dánsko atraktivní?.
Kdy Dánsko požádalo o členství v EHS? rok.
Co bylo špatné na vyjednávání vstupu Dánska do EU? Společnost byla.
Jaký byl dánský alternativní plán ke členství do unie? zkratka- název.
Specifická území , samosprávný status v rámci Dánska jsou: do závorky za ně, zda jsou v EU ano/ne.
Kdo byl v Dánsku proti vstupu?.
Kdy oficiálně vystoupilo Gronsko z EU?.
Jaké jsou hlavní řecké zájmy? volný přístup pro zemědělský export finanční podpora pro ekonomický rozvoj atraktivita pro zahraniční investice.
Kdy podalo Řecko asociační dohodu? Šlo hlavně o ___ pomoc.
Kdo byl v Řecku proti asociační dohodě?.
autoritářský vojenský režim „zmrazení“ asociační dohody .. v kterých letech?.
Kdy Řecko požádalo o členství?.
Jaká byla motivace Řecka vstoupit do ES - a jaká byla motivace ES?.
Kdo byl v Řecku klíčovým politikem pro vstup a hlásal že Řecko patří k Evropě?.
Avis Komise z roku 1976 navrhl:.
Spoj názory na vstup Řecka do EU Německo Itálie VB Francie.
Kdy probíhala v Řecku přístupová vyjednávání?.
Kdo byl hlavně v opozici v Řecku pro vstup?.
Problémové oblasti Řecka celní unie společná obchodní politika zemědělství - zásadní problém, blokace 1977 (FR, I) Volný pohyb pracovních sil (D) Plná akceptace acquis bez požadavků.
přechodná období Řecka 5 let pro zavedení celní unie a společných celní tarifů (společná obchodní politika) 7 let na volný pohyb pracovních sil + možnost zpřísnění ze strany každého členského státu 7 let na dovoz ovoce a zeleniny do zemí ES (vybrané produkty).
Kdo jako jediný nesouhlasil se vstupem Řecka do ES?.
Co bylo součástí soft renegociace v Řecku? Nekonalo se referendum.
Důsledky vstupu Obstrukce při plnění povinností Tlak na zmírnění sjednaných podmínek (PASOK) Slabé řecké instituce → zpomalení konvergence, nedostatečné fiskální řízení Pozitivní dopad na řeckou domácí politiku i zahraničněpolitickou pozici Politická stabilizace Řecka.
Dopad vstupu Řecka Blokace vyjednávání se Španělskem a Portugalskem Vliv na východní rozšíření: kyperský problém Vztahy sFYRoM (kandidát): blokace vstupu Makedonie do EU i NATO Vliv na pozici vůči Turecku (kandidát): kyperský problém.
Čím se liší Druhé rozšíření od 1.? Geopolitika jako dominantní faktor Pouze jeden stát a odlišné problémy Slabý kandidát, ekonomicky i politicky Jiný přístupový proces (charakter, délka) Přechodná období jako ochrana ES, nikoli kandidáta.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.