Rozšiřování

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Rozšiřování

Description:
rozšiřko

Author:
já jsem autor
(Other tests from this author)

Creation Date:
08/01/2017

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
Kdy se uskutečnilo první rozšíření?.
O které státy se ES poprvé rozšířilo ? podle abecedy.
Ve kterém roce podal Macmillan záměr požádat o členství VB v EHS?.
Kdy ohlísil De Gaulle veto britskému členství poprvé? čárka a kdy podruhé?.
Evropská komise navrhla pro VB 5leté přechodné období se kterým v ledu 1971 všichni souhlasili kromě (abeceda).
problémy před vstupem VB.
Ve kterém roce Irsko předložilo svou žádost o členství?.
V kterím roce proběhlo referendum v Irsku čárka a kolik voličů se v procentech vyjádřilo pro vstup?.
Kdy byla otevřena přístupová jednání Dánska do ES? Rok.
V kterém roce podepsalo Řecko o asociační dohodu?.
Kdo byl největí příznivce rychlého vstupu Řecka do Eu?.
Kdo byl proti vstupu Řecka do EU kvůli jeho vztahům s Tureckem a na druhém místě kdo měl rezervovaný postoj kvůli vlastnímu zhoršení postavení?.
Řecko- která kapitola byla uzavřena jako první z obav že řecký prmysl nebude schopný obstát v evropské konkurenci?.
CO se stalo stěžejní kapitolou při vstupu Řecka do EU?.
Kdy nabyla platnosti dohoda o vstupu Řecka? 2. rozšiřování- Datum a její název.
Jaká funkce byla v Řecku zřízena?.
V kterém roce byly v Řecku zrušeny tarifní a kvantitativní omezení pro průmyslově zboží? Který rok se zapojilo Řecko do SZP?.
Kdy španělská vláda podala žádost o uzavření asociační dohody? měsíc a rok.
28.7.1977 Španělsko podalo formální žádost o přistoupení ke Společenství. Co vzniklo v roce 1978? .
Kolik bylo základních oblastí, vnichž evropská komise spatřovala překážky negociáačního procesu Španělska?.
Španělsko- Jak se jmenuje dokument vydaný na žádost Rady ministrů který zajištoval explicitní jmenování výše finanční pomoci Společenství všem státům jižního křídl k zajištění koordinované pomoci sektorům průmyslu a kdy byl vydán?.
Španělsko- Kdy byl zahájen negociační proces? jen rok.
Španělsko, dialog byl veden na jakých dvou úrovních? Obojí bylo striktně rozlišováno.
Co požadovalo Řecko výměnou za podporu španělska v rozšiřování? Schválení ___.
Kde došlo k definitní změně kurzu ES ve vztahu k žadatelským zemím (španělsko, portugalsko) kde došlo k vyřešení některých vnitřních problémů Společenství blokujících dosud negociace? Rok a místo.
Bylo portugalsko členem NATO a OEEC a později OECD a v EFTA ? ano/ne.
V kterém roce požádalo Portugalsko o členství?.
KDy se formálně stalo Španělsko a Portugalsko členy EU?.
Kolik bylo přiděleno Portugalsko hlasů a kolik Španělsku?.
Čeho se nejvíc bálo ES ohledně rozšíření o Španělsko a Portugalsko? .
Čím se nejvíc projevil vstup do EU ve španělsku a portugalsku ohledně ekonomiky? .
Kdy proběhlo 4. rozšíření EU?.
Kdo vstoupil v pátém rozšiřovacím kole? podle abecedy.
Zástupci EU stanovili pro severní kandidáty kolik oblastí o nichž se vedla vyjednávání? .
Co byl největší problém pro severské státy při jejich vstupu? 3 věci.
Kdy podalo přihlášku Rakousko o vstup do EU?.
Kdy Švédsko podalo poprvé žádost o přidružení k ES?.
Co bylo problémem pro přijetí švédska v 60. letech? .
Kdy proběhlo neúspěšné referedum v Norsku o vstupu do EU?.
Co jsou 2 nejspornější body norského členství v EU?.
Kolik se v procentech účastnilo voličů norského referenda v roce 94?.
Kolik procent voličů se účastnilo finského referenda?.
Ve Švédsku se účastnilo kolik procent voličů referenda? .
Kde byl výsledek v rozšiřování v roce 1995 nejjednoznačnější? země.
Helsinská skupina byla spíš heterogenní homogenní.
V kterém roce podalo Bulharsko přihlášku do Eu?.
Kdy podepsala Litva a Lotyšsko asociační dohodu s Eu?.
Co připravila v Lotyšku vláda v roce 1999?.
Kdy Malta podepsala asociační dohodu s ES?.
Co je stále se prohlubujícím problémem Malty? .
Kdy došlo k podpisu asociační dohody s Rumunskem?.
Který jediný stát V4 nebyl přizván k lucemburskému summitu?.
Co byly hlavní tři faktory nevyhovujícího stavu rumunské ekonoiky při přistoupení do EU.
Co podepsalo Polsko a Madarsko v roce 1991?.
Kdy podalo oficiální žádost Česko?.
V kterém roce podepsalo Slovinsko evropskou dohadu a požádalo o členství v EU?.
Která země postkomunistická byla nejbohatší?.
spoj Summit v Goteborgu Summit v Laekenu Bruselský summit Summit v Kodani.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.