Slovíčka ANGLINA

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Slovíčka ANGLINA

Description:
1. Language

Author:
AVATAR

Creation Date:
17/12/2017

Category:
Languages
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Slavný, významný.
mateřský jazyk.
rodilý mluvčí.
lámaná angličtina.
zlepšit si jazyk.
oprášit si znalosti.
mít dobrou znalost jazyka.
dobrá znalost jazyka.
jazykové dovednosti.
špatně vyslovovat.
psát s pravopisnými chybami.
mluvit plynně.
dělat/opravovat chyby.
mluvit cizím jazykem.
jazyková bariéra.
omezená/velká slovní zásoba.
rozšířit si svou slovní zásobu.
vyhledat ve slovníku.
vyhledat si slovo.
diskutovat o problému.
slovní druh.
vystačit si.
překládat z angličtiny do češtiny.
mother tongue/native language.
native speaker.
broken English.
improve one’s language.
brush up one’s knowledge.
have a good knowledge of a language.
a good command of a language.
language skills.
mispronounce.
misspell.
speak fluently.
make/correct mistakes.
speak a foreign language.
language barrier.
limited/large vocabulary.
extend one’s vocabulary.
consult a dictionary.
look up a word .
discuss a problem.
part of speech.
get by.
translate from English into Czech.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.