Ľudské choroby

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Ľudské choroby

Description:
Bakteriálne, vírusové, prenášači/1.,2.,3. LF UK

Author:
nika
(Other tests from this author)

Creation Date:
27/05/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Infekčná žltačka- Hepatitída A má pôvod: bakteriálny vírusový rovnaký ako kvapavka.
Záškrt/Diftéria: pôvodcom je baktéria pôvodcom je vírus prenáša sa vzduchom.
Angína: spôsobujú ju vírusy je spôsobená baktériami je bakteriálne ochorenie spolu rovnako ako mumps/príušnice.
Chrípka: je rovnakého pôvodu ako opar, AIDS, encefalitída a osýpky je vírusové ochorenie je rovnakého pôvodu ako opar, AIDS, borelióza a osýpky.
Šarlach/Spála: pôvodcom je tyčinkovitá baktéria a prenáša sa vzduchom je rovnakého pôvodu (B/V) ako kvapavka pôvodcom je streptokok a prenáša sa vzduchom.
Rubeola/Zarděnky: patrí medzi vírusové ochorenia sú rovnakého pôvodu ako opary patria medzi ochorenie, kam patrí aj besnota/vzteklina.
Príušnice/Mumps: sú spôsobené baktériami sú spôsobené vírusmi môžu byť spôsobené vírusmi alebo baktériami.
Kvapavka: prenáša sa pohlavným stykom a je to bakteriálne ochorenie pôvodcom je vírus má rovnakého pôvodcu ako AIDS.
Detská obrna: je dedičné ochorenie je ochorenie spôsobené bakteriofágom je ochorenie spôsobené vírusom.
Brušný týfus: je bakteriálneho pôvodu rovnako ako mor, chorela, salmonelóza, mononukleóza je bakteriálneho pôvodu prenášačom sú vši.
Tetanus: spôsobujú ho baktérie spôsobujú ho vírusy prenášačom sú blchy.
Opar: je spôsobený vírusom je spôsobený, rovnako ako angína, vírusom spôsobujú ho baktérie.
Tuberkulóza: prenáša sa vzduchom spôsobujú ju tyčinkovité baktérie spôsobujú ju vírusy.
Osýpky/Spalničky: sú vírusové ochorenie sú ochorenie bakteriálne pôvodcom je spirocheta.
Mor: prenášačom sú blchy, je to vírusové ochorenie je to ochorenie bakteriálneho pôvodu prenášačom sú vši.
AIDS: nie je spôsobený vírusom je spôsobený HIV baktériou pôvodcom tohto ochorenia je vírus .
Cholera: pôvodcom tohto ochorenie je vibrio pôvodcom tohto ochorenie je vírus do tela sa dostáva alimentárnou cestou.
Pôvodcom encefalitídy je: baktéria vírus kliešť.
Syfilis/Příjice: je pohlavná choroba spôsobená baktériou- spirochétou je pohlavná choroba spôsobená vírusom má rovnaký pôvod ako AIDS.
Kiahne/Neštovice: je ochorenie vírusové je ochorenie bakteriálne je prenášané vzduchom.
Úplavica: je prenášaná alimentárnou cestou je prenášana vzduchom je to bakteriálne ochorenie.
Mononukleóza: je rovnako ako AIDS, encefalitída a opar, vírusové ochorenie je bakteriálne ochorenie je rovnako ako AIDS, encefalitída a týfus, vírusové ochorenie.
Škvrnitý týfus: je ochorenie spôsobené vírusmi spôsobujú vírusy a prenášajú vši prenášajú vši.
Borelióza: môže byť spôsobená len vírusmi môže byť spôsobená len baktériami môže byť spôsobená baktériami alebo vírusmi.
Salmonelóza: je ochorenie bakteriálne je ochorenie vírusové nie je ani vírusové ani bakteriálne ochorenie.
Čierny kašeľ: spôsobuje nebunkové organizmy spôsobujú baktérie prenášačom je mucha tse-tse.
Vyberte možnosti, v ktorých sú výhradne ochorenie VÍROVÉHO pôvodu: infekčná žltačka, príušnice/mumps, AIDS, encefalitída príušnice, zarděnky, záškrt, opar AIDS, chrípka, týfus, infekčná žltačka.
Vyberte možnosti, v ktorých všetky ochorenia nie sú bakteriálneho pôvodu: záškrt, angína, šarlach, týfus chrípka, mumps, spalničky, encefalitída neštovice, hepatitída A, kvapavka, týfus.
V ktorej možnosti sa nachádzajú ochorenie vírusové aj bakteriálne? chrípka, angína, detská obrna, opar kvapavka, úplavica, syfilis, cholera osýpky, angína, tetanus, infekčná žltačka.
V ktorej možnosti sú práve 2 ochorenia bakteriálne? mor, chrípka, encefalitída, neštovice chorela, záškrt, tetanus, salmonelóza bolerióza, škvrnitý týfus, príušnice, AIDS.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.