zradlo 1.2

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
zradlo 1.2

Description:
co chces

Author:
AVATAR

Creation Date:
16/04/2018

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Peristaltický pohyb střeva vyvolává kontrakci longitudinální svaloviny před peristaltickou vlnou (aborálně). pravda nepravda.
Peristaltický pohyb střeva vyvolává receptivní relaxaci longitudinální svaloviny před peristaltickou vlnou (aborálně). pravda nepravda.
pH hlenu, který je produkován mucinózními buňkami žaludeční sliznice je vyšší než pH žaludeční šťávy. pravda nepravda.
Plasticita hladké svaloviny žaludku je zajišťována vagovagálním reflexem, který se řadí mezi tzv. dlouhé reflexy. pravda nepravda.
Plazmatická hyperglykémie v játrech vyvolává přeměnu glukózy na galaktózu a fruktózu. pravda nepravda.
Plazmatická hyperglykémie v játrech vyvolává zvýšenou produkci jaterního glykogenu. pravda nepravda.
Plexus myentericus Auerbachi leží mezi longitudinální a cirkulární vrstvou hladké svaloviny trávicí trubice. pravda nepravda.
Plexus myentericus Auerbachi leží v podslizničním vazivu trávicí trubice. pravda nepravda.
Plexus myentericus Auerbachi obsahuje, mimo jiné, cholinergní neurony. pravda nepravda.
Plexus myentericus Auerbachi zabezpečuje, mimo jiné, receptivní relaxaci trávicí trubice. pravda nepravda.
Plexus submucosus Meissneri je funkčně propojen s neurony myenterické pleteně. pravda nepravda.
Plexus submucosus Meissneri leží mezi longitudinální a cirkulární vrstvou hladké svaloviny trávicí trubice. pravda nepravda.
Plexus submucosus Meissneri leží v podslizničním vazivu trávicí trubice. pravda nepravda.
Plexus submucosus Meissneri ovlivňuje zejména sekreci trávicích šťáv v trávicí trubici. pravda nepravda.
Podráždění bloudivého nervu vede k zahájení defekačního reflexu. pravda nepravda.
Polykací centrum leží v mozkovém kmeni. pravda nepravda.
Polykací centrum leží v primární motorické kůře. pravda nepravda.
Polykací reflex je zahájen vstupem sousta do jícnu. pravda nepravda.
Porucha sekrece žluči může omezit resorpci vitaminů rozpustných v tucích ve střevě. pravda nepravda.
Porucha sekrece žluči může omezit střevní resorpci ve vodě vitaminů rozpustných ve vodě. pravda nepravda.
Povrch chylomikronů je tvořen solemi žlučových kyselin, lipoproteiny a fosfolipidy. pravda nepravda.
Pregangliová sympatická vlákna inervující trávicí trubicí vystupují z dolních hrudních a bederních míšních segmentů. pravda nepravda.
Pregangliová sympatická vlákna inervující trávicí trubicí vystupují z míšních segmentů S2 - S4. pravda nepravda.
Pregangliová vlákna bloudivého nervu inervující trávicí trubici vycházejí z mozkového kmene a sakrálních míšních segmentů. pravda nepravda.
Prevertebrální ganglia obsahují těla některých sympatických pregangliových neuronů, které inervují trávicí trubici. pravda nepravda.
Primární žlučové kyseliny vznikají v hepatocytech, sekundární žlučové kyseliny vznikají ve střevě v důsledku činnosti střevních bakterií. pravda nepravda.
Primární žlučové kyseliny vznikají v hepatocytech, sekundární žlučové kyseliny vznikají ve střevě, kde jsou konjugovány s glycinem a taurinem. pravda nepravda.
Pro trávení bílkovin je nezbytná přítomnost solí žlučových kyselin. pravda nepravda.
Pro zahájení kontrakce buněk hladké svaloviny trávicího traktu je nezbytné uvolnění vápníku ze sarkoplazmatického retikula a fosforylace myozinu. pravda nepravda.
Pro zahájení kontrakce buněk hladké svaloviny trávicího traktu je nezbytný přísun vápníku z extracelulárního prostředí a fosforylace myozinu. pravda nepravda.
Proces zvracení je koordinován centrem pro zvracení uloženým v motorické kůře. pravda nepravda.
Produkce slin je ovlivňována sympatikem i parasympatikem. pravda nepravda.
Produkce slin je stimulována sekretinem. pravda nepravda.
Produkce slinné alfa-amylázy se zvyšuje v důsledku stimulace parasympatických vláken bloudivého nervu. pravda nepravda.
Produkce slinné alfa-amylázy se zvyšuje v důsledku stimulace parasympatických vláken n. IX. pravda nepravda.
Produkce žaludeční šťávy se zvyšuje po jídle. pravda nepravda.
Produkce žaludeční šťávy vykazuje ranní minima a odpolední maxima. pravda nepravda.
Produkce žluči je nezbytná pro vstřebávání vitaminu A ve střevě. pravda nepravda.
Produkce žluči je nezbytná pro vstřebávání vitaminu B12. pravda nepravda.
Produkce žluči je nezbytná pro vstřebávání vitaminu K ve střevě. pravda nepravda.
Produkce žluči je zajišťována činností hepatocytů. pravda nepravda.
Produktem trávení triglyceridů jsou lipoproteiny. pravda nepravda.
Produktem trávení triglyceridů jsou mastné kyseliny a monoacylglycerol. pravda nepravda.
Produkty trávení tuků nejsou vstřebávány aktivním transportem. pravda nepravda.
Produkty trávení tuků vstupují do enterocytů tenkého střeva difuzí. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou inhibovány gastroenterálním reflexem. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou inhibovány parasympatickými nervovými vlákny pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou inhibovány sympatickými nervovými vlákny. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou například pohyby kývavé a segmentační. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou označovány jako hromadná peristaltika. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou peristaltické pohyby, které jsou koordinovány enterickým nervovým systémem. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou stimulovány gastroenterálním reflexem. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou stimulovány parasympatickými nervovými vlákny. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou stimulovány sympatickými nervovými vlákny. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva jsou tvořeny segmentačními a kývavými pohyby. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva napomáhají přesunu tráveniny do tlustého střeva. pravda nepravda.
Propulzívní pohyby tenkého střeva umožňují pasáž chymu tenkým střevem. pravda nepravda.
Proteolytický enzym obsažený v žaludeční šťávě je secernován ve formě zymogenu. pravda nepravda.
Proteolytický enzym obsažený v žaludeční šťávě působí jako endopeptidáza pravda nepravda.
Proteolytický žaludeční enzym je produkován hlavními buňkami. pravda nepravda.
Průběh defekačního reflexu nelze vědomě ovlivnit, pokud došlo k přerušení hrudních míšních segmentů. pravda nepravda.
Průběh defekačního reflexu nelze vědomě ovlivnit, pokud došlo k přerušení krční míšních segmentů. pravda nepravda.
Při jídle a bezprostředně po něm se zvětšuje náplň žaludku a tlak uvnitř žaludku výrazně stoupá. pravda nepravda.
Při jídle a bezprostředně po něm se zvětšuje náplň žaludku, ale tlak uvnitř žaludku výrazně nestoupá. pravda nepravda.
Při zablokování Na+/K+/ATPázy na bazolaterální membráně enterocytů je omezeno vstřebávání glukózy a fruktózy z lumen střeva. pravda nepravda.
Při zablokování Na+/K+/ATPázy na bazolaterální membráně enterocytů je omezeno vstřebávání glukózy, galaktózy a některých aminokyselin z lumen střeva. pravda nepravda.
Při zablokování Na+/K+/ATPázy na bazolaterální membráně enterocytů je omezeno vstřebávání glukózy, některých aminokyselin a žlučových kyselin z lumen střeva. pravda nepravda.
Při zablokování Na+/K+/ATPázy v enterocytu tenkého střeva nebude narušena resorpce oligopeptidů. pravda nepravda.
Při zvracení může vzniknout střevní antiperistaltika. pravda nepravda.
Při zvracení se zvyšuje činnost pylorické pumpy. pravda nepravda.
Při zvracení stoupá intraabdominální tlak, a oba jícnové svěrače relaxují. pravda nepravda.
Receptivní relaxace brání posunu tráveniny aborálním směrem a nadměrnému roztažení stěny trávicí trubice. pravda nepravda.
Receptivní relaxace probíhá před peristaltickou vlnu trávicí trubice (aborálně). pravda nepravda.
Receptivní relaxace umožňuje orální fázi polykacího reflexu. pravda nepravda.
Redukční reakce, lipogeneze, glykogenolýza a detoxikace probíhají zejména v pericentrální zóně jaterního lalůčku, která je zásobena krví s nižším obsahem kyslíku než zóna periportální. pravda nepravda.
Reflex vedoucí k peristaltickému pohybu trávicí trubice brání, mimo jiné, nadměrnému roztažení trávicí trubice. pravda nepravda.
Reflex vedoucí k peristaltickému pohybu trávicí trubice je iniciován přítomností potravy v dutině ústní. pravda nepravda.
Reflex vedoucí k peristaltickému pohybu trávicí trubice má centrum v mozkovém kmeni. pravda nepravda.
Reflex vedoucí k peristaltickému pohybu trávicí trubice snižuje tonus cirkulární hladké svaloviny před peristaltickou vlnou (aborálně). pravda nepravda.
Reflex vedoucí k peristaltickému pohybu trávicí trubice zvyšuje tonus cirkulární hladké svaloviny před peristaltickou vlnou (aborálně). pravda nepravda.
Regurgitace je mechanismus, kterým je žaludeční obsah vyprazdňován do duodena a je stimulován gastrinem. pravda nepravda.
Relaxaci dolního jícnového svěrače, který je tvořen hladkou svalovinou, napomáhá stimulace sympatických adrenergních vláken. pravda nepravda.
Regulačními proteiny buněk hladké svaloviny trávicí trubice jsou kalmodulin a tropomyozin. pravda nepravda.
Regulačními proteiny buněk hladké svaloviny trávicí trubice jsou kalmodulin a troponin. pravda nepravda.
Resorpce sodíkových iontů v tenkém střevě je stimulována aldosteronem. pravda nepravda.
Resorpce sodíkových iontů v tenkém střevě je stimulována vitaminem D. pravda nepravda.
Resorpce vápenatých iontů v tenkém střevě je stimulována aldosteronem. pravda nepravda.
Resorpce vody je kvantitativně větší v tenkém než v tlustém střevě. pravda nepravda.
Resorpce vody je kvantitativně větší v tlustém než v tenkém střevě. pravda nepravda.
Resorpce živin probíhá pouze v tenkém střevě, zatímco resorpce vody, iontů a vitaminů probíhá v tenkém i tlustém střevě. pravda nepravda.
Resorpce živin, vody, iontů a vitaminů probíhá v tenkém i tlustém střevě. pravda nepravda.
Retropulze slouží k promíchávání potravy se žaludeční šťávou. pravda nepravda.
Retropulze vede k refluxu duodenálního obsahu do žaludku. pravda nepravda.
Retropulze vzniká při ochabnutí dolního jícnového svěrače. pravda nepravda.
Retropulze zahajuje proces zvracení. pravda nepravda.
Rychlost vyprazdňování žaludku do duodena je nepřímo úměrná tonu pylorického svěrače. pravda nepravda.
Rychlost vyprazdňování žaludku do duodena je přímo úměrná tonu pylorického svěrače. pravda nepravda.
S klesajícím pH žaludečního obsahu stoupá sekrece pepsinogenu. pravda nepravda.
Sacharóza je štěpena sacharázou v tenkém střevě. pravda nepravda.
Sacharóza se resorbuje v tenkém střevě. pravda nepravda.
Segmentační pohyby tenkého střeva jsou stimulovány gastrinem. pravda nepravda.
Segmentační pohyby tenkého střeva vznikají opakovanými kontrakcemi cirkulární hladké svaloviny. pravda nepravda.
Segmentační pohyby tenkého střeva vznikají opakovanými kontrakcemi longitudinální hladké svaloviny. pravda nepravda.
Sekrece Brunnerových žláz v tenkém střevě je inhibována sekretinem a cholecystokininem. pravda nepravda.
Sekrece Brunnerových žláz v tenkém střevě je stimulována sekretinem a cholecystokininem. pravda nepravda.
Sekrece Brunnerových žláz v tenkém střevě se snižuje v důsledku aktivace sympatických nervových vláken. pravda nepravda.
Sekrece Brunnerových žláz v tenkém střevě se snižuje v důsledku stimulace bloudivého nervu. pravda nepravda.
Sekrece Brunnerových žláz v tenkém střevě se zvyšuje v důsledku aktivace sympatických nervových vláken. pravda nepravda.
Sekrece Brunnerových žláz v tenkém střevě se zvyšuje v důsledku stimulace bloudivého nervu. pravda nepravda.
Sekrece H+ parietálními buňkami do lumen žaludku je aktivní proces. pravda nepravda.
Sekrece HCl je inhibována v důsledku zvýšení koncentrace cyklického adenozinmonofosfátu v parietálních buňkách. pravda nepravda.
Sekrece HCl je stimulována zvýšením koncentrace cyklického adenozinmonofosfátu v parietálních buňkách. pravda nepravda.
Sekrece HCl parietálními buňkami žaludečních žlázek je inhibována prostaglandiny E. pravda nepravda.
Sekrece HCl parietálními buňkami žaludečních žlázek je stimulována prostaglandiny E. pravda nepravda.
Sekrece hydrogenuhličitanu sodného v pankreatu je nezbytná pro aktivaci pankreatických proteolytických enzymů v tenkém střevě. pravda nepravda.
Sekrece hydrogenuhličitanu sodného v pankreatu je spojena se štěpením ATP. pravda nepravda.
Sekrece hydrogenuhličitanu sodného v pankreatu je stimulována alkalickým pH střevního obsahu. pravda nepravda.
Sekrece hydrogenuhličitanu sodného v pankreatu je stimulována kyselým pH střevního obsahu. pravda nepravda.
Sekrece pankreatické šťávy je inhibována inhibitorem trypsinu. pravda nepravda.
Sekrece pankreatické šťávy je stimulována přítomností potravy v dutině ústní. pravda nepravda.
Sekrece parietálních buněk žaludečních žlázek je stimulována histaminem. pravda nepravda.
Sekrece parietálních buněk žaludečních žlázek je stimulována sekretinem. pravda nepravda.
Sekrece sodíkových iontů v tenkém střevě je stimulována aldosteronem. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je inhibována enterogastrickým reflexem. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována antagonisty histaminu. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována roztažením žaludku. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována sekretinem. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována somatostatinem. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována v důsledku podráždění mechanoreceptorů ve stěně duodena. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována v důsledku podráždění mechanoreceptorů ve stěně žaludku. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována v důsledku vazby histaminu na H2 receptory. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je stimulována vagovagálním reflexem. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je tlumena alkoholem. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je tlumena gastrinem. pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je tlumena sekretinem pravda nepravda.
Sekrece žaludeční šťávy je tlumena somatostatinem. pravda nepravda.
Sekreci gastrinu zvyšuje myšlenka na oblíbené jídlo. pravda nepravda.
Sekreci gastrinu zvyšuje přítomnost cukrů v potravě. pravda nepravda.
Sekreci gastrinu zvyšuje stimulace parasympatických vláken inervujících žaludek. pravda nepravda.
Sekreci gastrinu zvyšuje stimulace sympatických vláken inervujících žaludek. pravda nepravda.
Sekret Brunnerových žláz v tenkém střevě neobsahuje trávicí enzymy. pravda nepravda.
Sekret Brunnerových žláz v tenkém střevě obsahuje trávicí enzymy nezbytné pro trávení bílkovin. pravda nepravda.
Sekret produkovaný v tlustém střevě je ve zvýšené míře produkován při stimulaci motility tlustého střeva pravda nepravda.
Sekret produkovaný v tlustém střevě obsahuje hormony stimulující střevní motilitu. pravda nepravda.
Sekret produkovaný v tlustém střevě obsahuje trávicí enzymy zodpovědné za trávení disacharidů a oligopeptidů. pravda nepravda.
Sekretin je k cílovým tkáním dopravován krevním oběhem. pravda nepravda.
Sekretin je secernován v důsledku poklesu pH duodenálního obsahu. pravda nepravda.
Sekretin je secernován v důsledku vzestupu pH duodenálního obsahu. pravda nepravda.
Sekretin je secernován v důsledku vzestupu pH v duodenu. pravda nepravda.
Sekretin ovlivňuje hlavně sekreci v buňkách pankreatických acinů. pravda nepravda.
Sekretin ovlivňuje hlavně sekreci v buňkách pankreatických vývodů. pravda nepravda.
Sekretin působí na žaludeční sekreci opačně než gastrin. pravda nepravda.
Sekretin snižuje sekreci bikarbonátu a vody v pankreatických tubulech. pravda nepravda.
Sekretin stimuluje pankreatickou a žaludeční sekreci. pravda nepravda.
Sekretin stimuluje účinek cholecystokininu a zvyšuje sekreci slin. pravda nepravda.
Sekretin zvyšuje sekreci bikarbonátových aniontů do pankreatické šťávy, ale tlumí sekreci žaludeční šťávy. pravda nepravda.
Sekretin zvyšuje sekreci bikarbonátů a vody do žaludeční šťávy. pravda nepravda.
Sekretin zvyšuje sekreci bikarbonátů a vody v pankreatických tubulech. pravda nepravda.
Sekretin, cholecystokinin a enterogastrické reflexy urychlují vyprazdňování žaludku do duodena. pravda nepravda.
Sekretin, cholecystokinin a enterogastrické reflexy zpomalují vyprazdňování žaludku do duodena. pravda nepravda.
Slina je vzhledem ke krevní plazmě hypertonická. pravda nepravda.
Slina je vzhledem ke krevní plazmě hypotonická. pravda nepravda.
Slina má většinou vyšší pH než pankreatická šťáva. pravda nepravda.
Slina obsahuje Cl- v nižší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Slina obsahuje Cl- ve vyšší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Slina obsahuje HCO3- v nižší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Slina obsahuje HCO3- ve vyšší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Slina obsahuje K+ v nižší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Slina obsahuje K+ ve vyšší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Slina obsahuje Na+ v nižší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Slina obsahuje Na+ ve vyšší koncentraci než krevní plazma. pravda nepravda.
Sliznice tlustého střeva je vybavena klky, které zvětšují resorpční plochu. pravda nepravda.
Složení pankreatické šťávy je závislé na humorální regulaci. pravda nepravda.
Směr toku kapilární krve a směr toku žluči ve žlučových kapilárách je souhlasný. pravda nepravda.
Sodíkovým kotransportem se nevstřebává glycerol. pravda nepravda.
Sodíkovým kotransportem se přes luminální membránu enterocytů resorbuje glukóza a fruktóza. pravda nepravda.
Sodíkovým kotransportem se přes luminální membránu enterocytů resorbuje glukóza a galaktóza. pravda nepravda.
Soli žlučových kyselin jsou nezbytné pro resorpci cholesterolu ve střevě. pravda nepravda.
Soli žlučových kyselin na povrchu micel mají svou hydrofilní část orientovanou vně a hydrofobní část směrem do micely. pravda nepravda.
Soli žlučových kyselin na povrchu micel mají svou hydrofobní část orientovanou vně a hydrofilní část směrem do micely. pravda nepravda.
Soli žlučových kyselin vznikají v enterocytech, odkud jsou enterohepatálním oběhem transportovány do jater. pravda nepravda.
Somatostatin stimuluje sekreci sekretinu a cholecystokininu a tlumí sekreci gastrinu. pravda nepravda.
Somatostatin tlumí sekreci gastrinu, sekretinu a cholecystokininu. pravda nepravda.
Stěna žlučové kapiláry je tvořena hepatocyty. pravda nepravda.
Stěna žlučové kapiláry je tvořena Kupfferovými buňkami. pravda nepravda.
Stěna žlučové kapiláry je vystlána endotelem. pravda nepravda.
Stimulace bloudivého nervu snižuje tonus některých sfinkterů trávicí trubice. pravda nepravda.
Střevní enzym sacharáza štěpí sacharózu galaktózu a fruktózu. pravda nepravda.
Střevní enzym sacharáza štěpí sacharózu glukózu a galaktózu. pravda nepravda.
Střevní enzym sacharáza štěpí sacharózu na dvě molekuly glukózy. pravda nepravda.
Střevní enzym sacharáza štěpí sacharózu na glukózu a fruktózu. pravda nepravda.
Střevní laktáza štěpí laktózu na dvě molekuly glukózy. pravda nepravda.
Střevní laktáza štěpí laktózu na galaktózu a fruktózu. pravda nepravda.
Střevní laktáza štěpí laktózu na glukózu a fruktózu. pravda nepravda.
Střevní laktáza štěpí laktózu na glukózu a galaktózu. pravda nepravda.
Střevní maltáza štěpí maltózu na dvě molekuly glukózy. pravda nepravda.
Střevní maltáza štěpí maltózu na galaktózu a fruktózu. pravda nepravda.
Střevní maltáza štěpí maltózu na glukózu a fruktózu. pravda nepravda.
Střevní maltáza štěpí maltózu na glukózu a galaktózu. pravda nepravda.
Žvýkací svaly jsou inervovány motorickými vlákny V. hlavového nervu. pravda nepravda.
Sympatická nervová vlákna inervujících trávicí trubici způsobují ochabnutí svěračů a mají inhibiční vliv na motilitu trávicí trubice. pravda nepravda.
Sympatická nervová vlákna inervujících trávicí trubici zvyšují tonus svěračů a mají inhibiční vliv na motilitu trávicí trubice. pravda nepravda.
Škrob je polysacharid složený z glukózových podjednotek. pravda nepravda.
Škrob je polysacharid, který je štěpen amylázou na oligosacharidy pravda nepravda.
Štěpením sacharózy vzniká glukóza a fruktóza. pravda nepravda.
Štěpením sacharózy vznikají dvě molekuly glukózy. pravda nepravda.
Tlak krve v jaterní žíle u stojícího člověka je téměř nulový. pravda nepravda.
Transport vody přes resorpční plochu střeva probíhá aktivně za spotřeby energie. pravda nepravda.
Transport vody přes resorpční plochu střeva probíhá ve směru osmotického gradientu. pravda nepravda.
Trávení bílkovin dokončují peptidázy v tlustém střevě. pravda nepravda.
Trávení bílkovin dokončují zejména aminopeptidázy a dipeptidázy v tenkém střevě. pravda nepravda.
Trávení bílkovin je dokončeno v tenkém střevě. pravda nepravda.
Trávení bílkovin je zahájeno účinkem pepsinu v žaludku. pravda nepravda.
Trávení cukrů je dokončeno v tenkém střevě. pravda nepravda.
Trávení cukrů je zahájeno v dutině ústní. pravda nepravda.
Trávení oligosacharidů probíhá hlavně v tenkém střevě. pravda nepravda.
Trávení sacharózy začíná v dutině ústní. pravda nepravda.
Trávení škrobu probíhá v dutině ústní, duodenu a tenkém střevě. pravda nepravda.
Trojmocné železo z potravy je v žaludku redukováno kyselinou chlorovodíkovou. pravda nepravda.
Trojmocné železo z potravy je v žaludku redukováno vnitřním faktorem. pravda nepravda.
Trvání akčního napětí buněk hladké svaloviny trávicího traktu může být až několik sekund. pravda nepravda.
Trvání akčního napětí buněk hladké svaloviny trávicího traktu může být až stovky sekund. pravda nepravda.
Trypsinogen je produkován buňkami pankreatických acinů. pravda nepravda.
Trypsinogen je produkován buňkami pankreatických vývodů. pravda nepravda.
Trypsin štěpí vnitřní peptidové vazby bílkovin. pravda nepravda.
Trypsin vzniká v tenkém střevě z trypsinogenu působením žlučových kyselin. pravda nepravda.
Trypsinogen je v tenkém střevě aktivován enterokinázou. pravda nepravda.
Trypsinogen je v tenkém střevě aktivován HCl. pravda nepravda.
Trypsinogen je v tenkém střevě aktivován chymotrypsinem. pravda nepravda.
Trypsinogen je v tenkém střevě aktivován trypsinem. pravda nepravda.
Tubulární žaludeční žlázky jsou stimulovány aktivitou parasympatických nervů vycházejících z hrudních segmentů páteřní míchy. pravda nepravda.
Tubulární žaludeční žlázky jsou stimulovány aktivitou parasympatických nervů vycházejících z mozkového kmene. pravda nepravda.
Tubulární žaludeční žlázky obsahují buňky, které jsou ovlivňovány nervově i humorálně. pravda nepravda.
Tubulární žaludeční žlázky obsahují parietální buňky produkující HCl. pravda nepravda.
Tvorba slin je stimulována aktivací sympatických nervů vycházejících z hrudních segmentů páteřní míchy pravda nepravda.
V běžné potravě je nejvíce zastoupen škrob. pravda nepravda.
V dutině ústní je zahájeno trávení bílkovin. pravda nepravda.
V dutině ústní je zahájeno vstřebávání bílkovin. pravda nepravda.
V dutině ústní je zahájeno vstřebávání tuků. pravda nepravda.
V hepatocytech se tvoří, mimo jiné, cholesterol a glukóza. pravda nepravda.
V jaterních buňkách je vytvářen cholesterol a nepřímý bilirubin. pravda nepravda.
V jaterních buňkách může probíhat glukoneogeneze, což je novotvorba cukrů z některých aminokyselin a glycerolu. pravda nepravda.
V jaterních buňkách může probíhat glukoneogeneze, což je novotvorba cukrů z některých esenciálních aminokyselin a glycerolu. pravda nepravda.
V játrech je skladován vitamin B12, jehož zásoby vydrží na několik let. pravda nepravda.
V játrech probíhá krvetvorba, která je za fyziologických podmínek ukončena před narozením. pravda nepravda.
V játrech probíhá krvetvorba, která za fyziologických podmínek končí přibližně 6 měsíců po narození. pravda nepravda.
V játrech se vytvářejí imunoglobuliny a esenciální aminokyseliny. pravda nepravda.
V játrech vzniká albumin a beta globuliny. pravda nepravda.
V játrech vzniká asi 1/2 celkové denní produkce lymfy. pravda nepravda.
V pericentrální zóně jaterního lalůčku probíhá 20 mmHg. pravda nepravda.
V pericentrální zóně jaterního lalůčku probíhá, mimo jiné, glykogenolýza. pravda nepravda.
V pericentrální zóně jaterního lalůčku probíhají reakce jako syntéza bílkovin a glykogenolýza. pravda nepravda.
V periportální zóně jaterního lalůčku probíhají reakce jako lipogeneze a glukoneogeneze. pravda nepravda.
V prevertebrálních gangliích dochází k přepojení pre- a postgangliových parasympatických vláken inervujících trávicí trubici. pravda nepravda.
V prevertebrálních gangliích dochází k přepojení pre- a postgangliových sympatických vláken inervujících trávicí trubici. pravda nepravda.
V tlustém střevě dochází několikrát denně k vymizení haustrací. pravda nepravda.
V tlustém střevě je resorbovány voda a některé elektrolyty. pravda nepravda.
V tlustém střevě jsou resorbovány minerály a monosacharidy. pravda nepravda.
V tlustém střevě jsou resorbovány, mimo jiné, minerály, vitaminy, voda a škrob. pravda nepravda.
V tlustém střevě se nevstřebává glukóza. pravda nepravda.
V tlustém střevě se vstřebává voda a některé vitamíny. pravda nepravda.
Většina vody, která je ve střevě resorbována, pochází z potravy. pravda nepravda.
Většina vody, která je ve střevě resorbována, pochází z trávicích šťáv. pravda nepravda.
Větve v. portae vytvářejí hranici mezi jednotlivými jaterními aciny. pravda nepravda.
Vitamin B12 se resorbuje v žaludku pouze v přítomnosti vnitřního faktoru. pravda nepravda.
Vnitřní anální svěrač je tvořen hladkou svalovinou a je inervován somatomotorickými vlákny n. pudendus. pravda nepravda.
Vnitřní anální svěrač je za fyziologických podmínek po prvním roce života ovládán vůlí. pravda nepravda.
Vnitřní anální svěrač relaxuje v důsledku roztažení konečníku fekálním materiálem. pravda nepravda.
Vnitřní faktor je bílkovina, pomocí které je v krvi transportován vitamin B12. pravda nepravda.
Vnitřní faktor je produkován hlavními buňkami žaludečních žlázek. pravda nepravda.
Vnitřní faktor je produkován stejnými buňkami jako HCl. pravda nepravda.
Vnitřní faktor umožňuje vstřebávání kyseliny listové. pravda nepravda.
Vstřebávání tuků je zabezpečeno sodíkovým kotransportem. pravda nepravda.
Vstřebávání tuků probíhá zejména v proximální části tenkého střeva. pravda nepravda.
Vstřebávání vápenatých iontů ve střevě je stimulováno vitaminem D. pravda nepravda.
Vyprazdňování žaludku do duodena je zajištěno především tzv. pylorickou pumpou. pravda nepravda.
Vyprazdňování žlučníku je řízeno pouze humorálně prostřednictvím cholecystokininu. pravda nepravda.
Z hlediska množství uvolněné pankreatické šťávy je nejdůležitější regulace pankreatické sekrece na úrovni intestinální. pravda nepravda.
Z hlediska množství uvolněné pankreatické šťávy je nejdůležitější regulace pankreatické sekrece na úrovni žaludeční. pravda nepravda.
Základní funkční jednotkou jater je jaterní acinus, který zahrnuje všechny hepatocyty zásobované jednou hepatální arteriolou a jednou portální venulou. pravda nepravda.
Základní funkční jednotkou jater je jaterní acinus, v jehož centru leží v. centralis. pravda nepravda.
Zásobní forma železa, které se skladuje zejména v játrech, se označuje jako feritin. pravda nepravda.
Zásobní forma železa, které se skladuje zejména v játrech, se označuje jako hemosiderin. pravda nepravda.
Zásobní forma železa, které se skladuje zejména v játrech, se označuje jako transferin. pravda nepravda.
Zevní anální je tvořen příčně pruhovanou svalovinou a zvyšuje svůj tonus v důsledku aktivity sympatických nervových vláken. pravda nepravda.
Zevní anální svěrač je inervován motorickými vlákny n. pudendus. pravda nepravda.
Zevní anální svěrač je inervován vlákny sakrálního parasympatiku. pravda nepravda.
Zevní anální svěrač je ovládán vůlí. pravda nepravda.
Zevní anální svěrač je tvořen zesílenou cirkulární vrstvou hladké svaloviny. pravda nepravda.
Zevní anální svěrač se relaxuje vždy, když dojde k relaxaci vnitřního análního svěrače. pravda nepravda.
Zvracení je stimulováno podněty z chemorecepční oblasti na spodině 4. komory. pravda nepravda.
Zvracení může být spuštěno podněty, které nepřicházejí z oblasti trávicího traktu. pravda nepravda.
Zvýšená distenze žaludku urychluje jeho vyprazdňování. pravda nepravda.
Zvýšená distenze žaludku zpomaluje jeho vyprazdňování. pravda nepravda.
Žaludeční sekrece je regulována pouze nervovou cestou. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva je produkována v množství asi 1 l denně. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva je produkována v množství asi 2-3 l denně. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva má konstantní složení, které se během dne nemění. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva má nižší pH než pankreatická šťáva. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva má nižší pH než šťáva secernovaná v tlustém střevě. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva má vyšší pH než pankreatická šťáva. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva napomáhá vstřebávání železa. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva obsahuje enzym umožňující trávení škrobu. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva obsahuje enzymy nezbytné pro trávení cukrů. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva obsahuje enzymy nezbytné pro trávení esterů cholesterolu. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva obsahuje vnitřní faktor, jehož nedostatek vede ke vzniku megaloblastové anémie. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva obsahuje vnitřní faktor, jehož nedostatek vede ke vzniku sideropenické anémie. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva umožňuje emulgaci tuků. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva umožňuje trávení aminokyselin. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva usnadňuje vstřebávání vápenatých iontů. pravda nepravda.
Žaludeční šťáva v pyloru žaludku je secernována pylorickou pumpou. pravda nepravda.
Železo se resorbuje pouze v trojmocné (ferri) formě. pravda nepravda.
Železo z potravy se resorbuje pouze ve dvojmocné (ferro) formě. pravda nepravda.
Žlučníková žluč má ve srovnání se žlučí jaterní nižší koncentraci bilirubinu a cholesterolu pravda nepravda.
Žlučníková žluč ve srovnání se žlučí jaterní je hypotonická a obsahuje více bilirubinu a cholesterolu. pravda nepravda.
Žlučníková žluč ve srovnání se žlučí jaterní obsahuje více vápníku a má nižší pH. pravda nepravda.
Žlučové kyseliny jsou resorbovány v distální části tlustého střeva. pravda nepravda.
Žlučové kyseliny jsou resorbovány v tenkém střevě sodíkovým antiportem. pravda nepravda.
Žlučové kyseliny se vstřebávají sodíkovým kotransportem. pravda nepravda.
Žvýkací svaly jsou inervovány motorickými vlákny VII. hlavového nervu. pravda nepravda.
Žvýkací svaly na začátku žvýkacího reflexu vykazují snížení svalového tonu. pravda nepravda.
Žvýkací svaly se kontrahují při aktivaci parasympatiku, naopak relaxují při aktivaci sympatiku. pravda nepravda.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.