1.7 Obecná chemie

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
1.7 Obecná chemie

Description:
Voda a iontový součin vody

Author:
AVATAR

Creation Date:
18/03/2015

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Hodnota iontového součinu vody se mění pouze se změnou: koncentrace vody množství vody teploty nemění se, za všech podmínek je stejný.
Vztah Kv = c(H30+) . c(OH) platí pro: konstantu komplexity iontový součin vody součin rozpustnosti vody vodíkový exponent pH.
Vodíkový exponent je definován vztahem: pH = -log c(H30+) pH = -In c(H30+) pH = log c(H30+) pOH = -log c(OH-).
Rozhodněte, který z následujících vztahů platí pro kyselé prostředí: c(H30+) = c(OH-) c(H30+) < c(OH-) c(OH-) > c(H30+) c(H30+) > c(OH-).
Rozhodněte, který z následujících vztahů platí pro zásadité prostředí: c(OH-) < c(H30+) c(H30+) < c(OH-) c(H30+) = c(OH-) c(H30+) > c(OH-).
Vztah c(H30+) = c(OH-) platí pro prostředí: zásadité silně kyselé slabě kyselé neutrální.
Vztah c(H30+) < c(OH ) platí pro prostředí: neutrální mírně kyselé zásadité kyselé.
Vztah c (H30+) > c (OH ) platí pro prostředí: neutrální slabě zásadité zásadité kyselé.
Koncentrace iontů OH- v čisté vodě (při 25°C) je: 10^-14 mol dm^-3 10^-7 mol 10^-7 mol dm^-3 7 mol dm^-3.
Koncentrace iontů H30+ v čisté vodě (při 25°C) je: 10^-7 mol dm^-3 0 10^-14 mol dm^-3 7.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.