Pv

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Pv

Description:
Test chemie, matematika

Author:
JG
(Other tests from this author)

Creation Date:
09/10/2016

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments:
No comments about this test.
Make a comment?
Login at daypo to comment the test.
Content:
V sudu je 64 litrů džusu. Vyměníme 16 litrů džusu za 16 litrů vody a promícháme. Pak znovu vyměníme 16 litrů roztoku za 16 litrů vody a promícháme. Tento postup ještě jednou zopakujeme. Kolik zůstalo litrů džusu?.
Karel pracuje na směny. 4 dny pracuje a pátý den má volno. Dnes je pátek, má volno a v sobotu půjde zase do práce. Po kolika dnech ode dneška připadne volno zase na pátek?.
Nádoba s vodou má hmotnost 30 kg. Jestliže odlejeme 20 % vody, má nádoba s vodou hmotnost 25 kg. Jaká je hmotnost prázdné nádoby?.
Myslím si číslo. Vynásobím ho dvěma, výsledek odmocním a pak přičtu 3. Z výsledného čísla vypočítám třetinu a nakonec výsledek umocním na druhou. Jaké jsem si myslel číslo?.
Pět koček chytí za 5 dní 5 myší. Za jak dlouho pochytá při stejné výkonnosti 10 koček 100 myší?.
Přehrajte si toto video https://www.youtube.com/watch?v=wBCmt_pJTRA a přeložte z angličtiny větu, jež se týká prvků 18 skupiny periodické soustavy prvků. Noble...
Janek Koliba je rolník jak se patří. Každičký den vstává za svítání, aby mohl obhospodařovat svoje pole a starat se o malý kravín na kraji vesnice. Sedlák Janek vlastní kromě pole a kravína také malý vinohrad, protože je velkým milovníkem vína. Tento lahodný nápoj si vyrábí sám ve vlastním sklepě. Když Janka požádáte, aby vám něco o víně pověděl, dokáže se rozvykládat na celé hodiny: „Tož ba že vám neco povím! Vínko, to mosí byt! Šak proto celý rok chodíme na vinohrad. Je to tvrdá práca, mosí sa pořád stříkat, aby hrozny nezplesnivěly. V zimě sa hlavy střihajú, na jaře vážú a celé léto mosíte skracovat a vylamovat, aby sa hrozny pěkně nafúkly a vinohrad zbytečně nezarústal. Šak dyž je čas, tak aj chodím po vinohradě a zaškubávám lístky, aby slunéčko na hrozny svítilo a byla dobrá sladkost. Jó, u vína je pořád co podělat. No, a na podzim sa hrozny zeberú a dělá sa víno. Je to jednoduché, enem to chce nejaké ty zkušenosti, jak sa říká. Najprv sa hrozny na mlýnku zemelú. Dyž chcete červené, tak to necháte týdeň kvasit v kadi a potom sa lisuje. Dyž děláte bílé, tak sa to hodí rovnú do presu. Može sa stat, že ščáva má málo cukru, tož ho tam přidáme. Mošt sa nechá kvasit v bečkách. Totkáj pozor! Nesmíte do sklepa chodit eném tak, mosíte počítat s tým, že byste sa mohli aj udusit, tož si radši berte svíčku... 1. Jak se jednoslovně nazývá cukr obsažený ve vinné šťávě? 2. Proč není vhodné nechávat kvasící mošt („burčák“) v zavřené nádobě? 3. Je plyn, vznikající při kvašení, těžší nebo lehčí než vzduch? 4. Jak nás může zapálená svíčka ve sklepě zachránit? .
Kyselost a zásaditost látek v domácnosti – pH Vyberte z nabízených látek ty, jež mají kyselé pH. prášek do pečiva (popř. jedlou sodu) mýdlový roztok citrónovou šťávu ocet roztok soli vodu SAVO.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.