Dějiny médií - mgr

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Dějiny médií - mgr

Description:
Uzavřené otázky na zkoušku z dějin médií v éře modernity

Author:
Lenora
(Other tests from this author)

Creation Date:
03/01/2019

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Kdy byla vynalezena rotačka? 1862-1866 1826-1836 1926-1966 1805.
Koho reprezentoval C. Desmoulins ve Velké francouzské revoluci? cordeliéry girondisty jakobíny.
Náklad Timesů v polovině 19.st? 50-60 tisíc 30-40 tisíc 10-20 tisíc 70-80 tisíc.
Co představovalo zlom v německých dějinách? sjednocení Německa Karlovarská usnesení Výmarská republika Hitler říšským kancléřem.
Jaké měly náklady yellow press na konci 19. st? 1.5-1.6 milionu 300-600 tisíc 900 tisíc milion.
Kdy a kde byl poprvé použit Morseův telegraf? 1844, USA: Washington-Baltimore 1833, USA: Washington-Baltimore 1844, Francie: Lille-Paříž 1833, Francie: Lille-Paříž.
Jaké byly nejprodávanější noviny v Německu na počátku 19. století? Allgemeine Zeitung v Augšburgu Allgemeine Zeitung v Lipsku.
Přiřaď revoluční listy ve Francii konce 18. st.: listy podporující jakobíny listy podporující různé směry, proslula ale krajně radikální roajalisté vůdce revoluce prvních dvou let girondisté.
Kdo vedl frakci tzv. zběsilých? Robespierre Hébert.
Kdo používal od začátku elektrický telegraf? stát veřejnost.
Kdo používal elektrický telegraf v 19. st. burzovní společnost stát železniční společnost velkostatkáři veřejnost.
Kdo se podílel na vzniku masových médií? Northcliff Day Bennett Pulitzer Hearst Girardin Dutacq Mosse Ullstein Scherl.
Penny press a státy: USA UK FRANCIE NĚM.
Které noviny byly liberální v UK: Daily News Morning Post Morning Chronicle Daily Telegraph.
Které noviny byly liberální v Německu: Frankfurter Zeitung Vossische Zeitung Berliner Tageblatt Freie Presse Munchner Neuste Nachrichten.
Kdo byli toryové ve VB? konzervativci liberálové.
Kdo byli whigové? konzervativci liberálové.
Kellerův vynález? papír ze dřeva a slámy - 1845 papír ze dřeva a slámy - 1844 papír z buničiny papír z papyrusu.
Kde se v Americe soustředila většina novin? NY Boston Philadelphia Chicago LA Washington San Francisco.
Co to je Revues des deux Mondes výborný vědecký magazín ve Francii List za doby jakobínů.
V čem se oba muži lišili? Bennett Day.
Pod kolik stran platila předběžná cenzura v Německu za Kazrlovarských usnesení? méně než 320 stran více než 320 stran.
Kde a kdy působil lord Northcliff? VB, 1896, Daily Mail USA, 1896, Daily Mail.
Populační exploze vzrostla: 2,5x 2x 1x 1,5x.
Jaký měl náklad dělnický list oproti ostatním? větší menší stejný.
Ozpěvný list v předvečer VFR: Discourse sur la liberté de la presse Revue des deux Mondes.
Počet titulů v Německu před 1848: tisíc sto deset milion.
První deník v USA? 1784, Pennsylvania Packet and Daily Avertiser 1690, Public Occurences Both Foreign and Domestic.
První noviny v USA: 1690, Public Occurences Both Foreign and Domestic 1784, Pennsylvania Packet and Daily Advertiser.
Kdy byla komercionalizace tisku? Northcliffova revolue - konec 19. st. Girardin a Dutacq ve 30. letech 19. st.
Masová výroba od kdy? 1880 1830.
Kinematograf bratří Lumiérů? 1895 1827 1867 1902.
Kdo vydával v Anglii radikální tisk? W. Cobett Robspierre Marat Hébert.
Kinteoskop Edison, 1889 Plateau 1832.
Bill of human rights 1789 1791 1797 1788.
Jaký náklad měli masové noviny v USA na konci 19. st.: milióny statisíce tisíce desetitisíce.
V jakých zemích bylo více než 2/3 vzdělaných? Skotsko Nizozemí Švýcarsko Skandinávie S Německo Prusko Francie VB.
Kde se především budovaly kanály? Anglie Francie severní Německo Rusko Prusko Řecko USA.
Které noviny byly za VFR zpravodajské? La Gazette de France Journal de Paris Journal de Debats Le Moniteur Universel Le Petit Parisien National Gazette.
Kdo byl zakladatelem moderní německé politické žurnalistiky? von Gorres Lamatine Courier.
Kdo byl zakladatel listu Rheinische Merkur? Joseph Gorres Paine Louis Veuillot.
Rychlolis: Konig a Bauer, 1810 Konig a Bauer, 1814.
Nejsilnější zprav. agentury: Havas Reuters AP WTB INS UP.
Kde nejvíce zaostávala industrializace? Německo Francie Prusko ANglie USA.
Fonograf: Edison, 1877 Muybridge, 1878 Morse, 1837 Chappe, 1972.
Elektrický telegraf? Morse, 1837 Chappe, 1791.
Optický telegraf? Claude Chappe, 1791 (1794 Lille-Paříž) Morse, 1837 (1844 Washington-Baltimore).
Zpravodajské agentury: Havas, Francie Reuteurs, UK AP, USA WTB, Německo.
Co se podílelo na vzniku národního státu? romantismus, nacionalismus imperialismus kolonialismus olympijská myšlenka.
Jací francouzští literáti se nepodíleli na tvorbě novin? Rousseau, Degaule Balzac, Lamartin Chateaubraud, Zola Courier, de Musset de Nerval, Saint-Beuve Hugo, Gautier Karr, Dumas.
Raymond založil noviny? NY Times The Times Le Petit Journal NY Sun.
Kdo napsal v pol. 19. st. důležitý dokument o tiskové svobodě? John Stuart Mill von Bismarck Immanuel Kant Emil Berliner.
Co požadovali dělníci v Anglii v chartě z roku 1836: stejné volební obvody zrušení majetkového censu pro poslance všeobecné volební právo pro muže nad 21 let střídání parlamentu po roce tajné volby poslanecké diety boj proti obilním zákonům hospodářské osvobození.
Vedlejší produkt Yellow žurnalistiky? investigativní žurna komix Yellow Kid emancipace žen rozdělení rubrik.
Autor eseje O třetím stavu? Emmanuel Joseph Sieyés Louis Veuillot John Walter John Stuart Mills.
Gramofon Emil Berliner, 1886 John Walter, 1897 Maisenbach, 1886 Muybridge, 1887.
Kdo založil ve Francii katolickou žurnalistiku? Louis Veuillot de Chateaubriaud Joseph von Gorres.
Jaké čtyři noviny existovaly za Napoleona I.? Le Moniteur Journal de Paris La Gazzette de France Le Journal de'l Empire Journal des Débats Le Petit Journal.
Co bylo charakteristické pro masové noviny? mířily na nižší vrstvy, zábava, senzace mířily na střední vrstvy, zábava, vzdělání, kuriozity.
Kdo založil The Times? John Walter I. Raymond Hearst Bennett.
Které noviny patřily k antifederalistům v USA? National Gazzette Aurore L'Ami du People Le Moniteur.
Kdo hlavně využíval optický telegraf? Francie stát policie, armáda veřejnost agentury.
Revoluce v jaké dopravě je symbolická pro průmyslovou revoluci? železniční letecká silniční.
Jak se jmenoval Napoleonův vládní deník? Le Montieur Le Petit Journal Le Gazette de Paris Journal de Paris.
Náklady penny press v USA na konci století? desetitisícové statisícové milionové.
Zakladatel moderní katolické žurnalistiky ve Francii? Veuillot mrdámivhlavěztohouž.
Kde byl tisk v Německu nejliberálnější? Bádensko, Bavorsko Bádensko, Výmarsko Mnichovsko, Bavorsko Bavorsko, Prusko.
Regionální noviny měly v USA význam: velký malý střední žádný.
Hlavní kanály? Suezský Panamský Korintský.
Nejvýznamnější agentury v USA před 1. sv.v.: AP INS UP Havas Reuters.
V kterých agenturách měla AP největší konkurenci v USA? United Press International News Service New York Press Washington News Daily.
První feministická novinářka? Margaret Fullerová Daisy McDonaldová Elizbeth Fishová Alexandra Zettová.
Významný editor Timesů v 19. st.: Thomas Barnes James Post Alexander Bell Nate Cocs.
První večerník ve VB? Evening Post Night Post Evening News Evening Press.
Film z celuloidu? Kodak Leica Alpha.
Největší německá poštovní síť? Thurn-taxis štafeta.
Kdo se s ostatními nemohl potkat na cígo? Wedgewood Niepce starší Niepce mladší Talbot Daquerre.
Liberální deníky v Německu před r. 1848? Wachter am Rhein, Deutsche Tribune DEutsche Zeitung, Rheinische Zeitung Allgemeine Zeitung, Correspondent.
Jaký náklad měly londýnské deníky na konci 18. st.? stovky tisíce desetitisíce statisíce.
Kdo hnedkoms po státu jako první využíval elektrický telegraf? Brněnský deník Rovnost Mladá fronta Dnes korporáty banky železniční společnosti magnáti.
Významný novinář za války za nezávislost v USA? Benjamin Franklin Quentin Tarantino Abraham Lincoln Joseph Collins.
Francouzský katolický list? L'Universe La Presse L'Ami du Peuple La Palle.
Významný bojovník VFR? Honoré de Mirabeau Jean Jeaqck Rousseau Emile Zola Alexandr Dumas.
Protirežimní (až republikánská) periodika za restaurace ve Francii? Le National La Tribune Journal des Débats Le Conservateur Gazette de Paris.
Co přinesl list The Bill of Rights z roku 1791? svoboda tisku svoboda shromažďování svoboda před soudem zrušení otroctví republiku.
Co je to Paté a Gaummont? jména dvou nejvýznamnějších filmových producentů nejstarší filmová společnost na světě první herci barevného filmu vynálezci bezdrátové produkce filmu.
Kdo vedl francouzský list L'Humanité? Jean Jaures Veuillot Jean Paul Marat Robspierre.
První vědecký časopis na světě? Le Journal des Savants Le Journal dela Vie.
Významný opoziční deník ve Francii 2. poloviny 19. st.? Journal de Paris Le Gazette de France Le Petit Journal.
Jmenujte významný celoněmecký deník 19. st.:.
Jmenujte britský deník pro širší vrstvy z druhé pol. 19.st.:.
Uveďte dva britské deníky z přelomu 18. a 19. st.:.
Nacistický tisk Výmarského Německa:.
Napište ústřední tiskový orgán komunistické strany Francie:.
Jmenujte jeden francouzský pravicový list mezi světovými válkami:.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.