Genové inženýrství

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Genové inženýrství

Description:
enzymy (fragmentace, úprava a značení konců)

Author:
Koala
(Other tests from this author)

Creation Date:
11/01/2019

Category:
Science
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Aktivita DNA polymerázy I 5 -> 3 exo, 3 -> 5 exo, polymerační pouze polymerační pouze 3 -> 5 exo 5 -> 3 exo, 3 -> 5 exo.
Aktivita Klenowova Fragmentu (DNA pol I) 5 -> 3 exo, 3 -> 5 exo, polymerační pouze 3 -> 5 3 -> 5 exo a polymerační (5 -> 3) 5 -> 3 exo, 3 -> 5 exo.
Aktivita T4 DNA polymerázy 3 -> 5 exo a polymerační (5 -> 3) pouze 5 -> 3 exo pouze 3 -> 5 exo polymerační.
Aktivita sekvenázy pouze polymerace 3 -> 5 exo, 5 -> 3 exo a polymerační pouze 3 -> 5 exo 3 -> 5 exo, 5 -> 3 exo .
Využití DNA polymerázy I nick translation, syntéza komplementárního vlákna při RT random primer extension,syntéza komplementárního vlákna při RT úprava a značení konců sekvenování.
Využití Klenowova fragmentu nick translation, syntéza komplementárního vlákna při RT random primer extension,syntéza komplementárního vlákna při RT random primer extension, úprava a značení konců, mutageneze in vitro mutageneze in vitro, sekvenování.
Využití T4 DNA polymerázy mutageneze in vitro, syntéza komplementárního vlákna při RT random primer extension, úprava a značení konců, mutageneze in vitro sekvenování.
Využití T7 DNA polymerázy mutageneze in vitro úprava a značení konců úprava a značení konců, mutageneze in vitro sekvenování.
Využití sekvenázy nick translation, mutageneze in vitro syntéza komplementárního vlákna při RT úprava a značení konců, mutageneze in vitro sekvenování.
DNáza I (deoxyribonukleáza I) štěpí ss / ds DNA pouze dsDNA aktivována Ca2+, koaktivována Mg2+ a Mn2+ tvoří 5 fosfo mono / di / tri nukleotidy tvoří 3 fosfo mono / di / tri nukleotidy stabilní v 60°C po 6 hodin endonukleáza exonukleáza neštěpí i proti utajeným přerušením.
Benzonáza štěpí ss / ds DNA i RNA štěpí ss / ds DNA vznikají 5 fosfomononukleotidy a 5 fosfooligonukleotidy preference GC oblastí stabilní v 100°C vznikají 3 fosfomononukleotidy a 3 fosfooligonukleotidy endonukleáza endo a exo nukleáza štěpí i proti utajeným přerušením.
mikrokokální nukleáza (S7 nukleáza) endo a exo nukleáza endonukleáza ss / ds DNA i RNA ss DNA / RNA preference AT (AU) bohaté oblasti aktivována Mg2+ , Ca2+ vznikají 5 fosfomononukleotidy a 5 fosfooligonukleotidy vznikají 3 fosfomononukleotidy a 3 fosfooligonukleotidy štěpí i proti utajeným přerušením neštěpí i proti utajeným přerušením.
Nukleáza S1 štěpí ss DNA / RNA štěpí ss DNA aktivována Zn2+ a / či Ca2+ vznikají 5 fosfomononukleotidy a 5 fosfooligonukleotidy vznikají 3 fosfomononukleotidy a 3 fosfooligonukleotidy štěpí i proti utajeným přerušením exonukleáza endonukleáza neštěpí i proti utajeným přerušením.
Nukleáza P1 štěpí ss DNA / RNA štěpí ss DNA aktivována Zn2+ vznikají 5 fosfomononukleotidy a 5 fosfooligonukleotidy vznikají 3 fosfomononukleotidy a 3 fosfooligonukleotidy neštěpí i proti utajeným přerušením exonukleáza endonukleáza stabilní v 60°C po 6 hodin štěpí i proti utajeným přerušením.
RE I ze tří podjednotek (R, M a S) ze dvou podjednotek (R a M) vyžaduje ATP, AdoMet a Mg2+ vyžaduje GTP a Mg2+.
RE III ze tří podjednotek (R, M a S) ze dvou podjednotek (R a M) vyžaduje ATP a Mg2+ vyžaduje GTP a Mg2+ k restrikci jsou potřeba všechny podjednotky.
RE III ze tří podjednotek (R, M a S) ze dvou podjednotek (R a M) vyžaduje ATP a Mg2+ vyžaduje pouze Mg2+ k restrikci jsou potřeba všechny podjednotky.
RE II z jedné či dvou podjednotek ze dvou podjednotek (R a M) vyžaduje ATP a Mg2+ vyžaduje GTP vyžaduje pouze Mg2+.
Mung Bean exonukleáza endo i exonukleáza ss / ds DNA / RNA ss /ds DNA vznikají 5 fosfomononukleotidy a 5 fosfooligonukleotidy vznikají 3 fosfomononukleotidy a 3 fosfooligonukleotidy preference štěpení za A, T; a od 5' konce zatupování DNA pouze je-li poslední GC zatupování DNA .
Bal31 preferenčně exonukleáza endonukleázová aktivita na ssDNA ss / ds DNA / RNA ss /ds DNA zkracování dsDNA od konců mutageneze vznikají 5 fosfomononukleotidy a 5 fosfooligonukleotidy 5 -> 3 exo na ssDNA a 3 -> 5 exo na dsDNA 5 -> 3 exo na dsDNA a 3 -> 5 exo na ssDNA.
Exo III exonukleáza (3 - > 5) endonukleázová aktivita na ssDNA ss / ds DNA / RNA ds DNA vznikají 3 přesahující konce vznikají 5 přesahující konce 5 -> 3 exo na ssDNA a 3 -> 5 exo na dsDNA.
Klenowův fragment (úprava konců) doplnění 3' ustupujících konců při značení molekul nutno používat alfa značené nukleotidy značení molekul a klonování DNA při značení molekul nutno používat gama značené nukleotidy 5 -> 3 exo aktivita.
T4 DNA polymeráza (úprava konců) zatupení molekul 3' koncové značení hybridizační sondy klonování DNA 5 -> 3 exo aktivita při značení molekul nutno používat gama značené nukleotidy.
Poly A polymeráza syntéza poly A nástavců na 3' koncích RNA syntéza poly A nástavců na 5' koncích RNA značení RNA 3' RACE příprava templátů na translaci in vivo využití při RQ PCR.
Alkalická fosfatáza odstraňuje fosfát na 5' i 3' konci přidává fosfát na 5' i 3' konci z telecího střeva lze inaktivovat proteinázami z antarktických krevet je možná teplotní inaktivaci při 65°C na 15 min z bakterie je možná teplotní inaktivaci při 65°C na 15 min odstranění fosfátu jenom z DNA odstranění fosfátu z DNA, RNA, dNTPs, rNTPs (a proteinů) kofaktory Mg2+ a Zn2+ využití pro klonování a radioaktivní značení využití pro nested PCR.
T4 polynukleotid kináza odstraňuje fosfát z 5' konce přidává fosfát na 5' konce odstraňuje fosfát z 3' konce možno pracovat s fosfátem dvojím způsobem (forward a exchange) pochází mimo jiné i z antarktických krevet inhibována amonnými a fosfátovými ionty kofaktory amonný a fosfátový ionty vadí jí na konci cytosin využití pro radioaktivní značení 5' konců, fosforylace linkerů, adaptérů a primerů nevadí jí na konci cytosin.
TdT (Terminální deoxynukleotidyl Transferáza) aktivita polymerační 5 -> 3, žádná exo aktivita polymerační 5 -> 3 a 3 -> 5 exo kofaktory Mg2+ nebo Co2+ kofaktory Ca2+ a Mg2+ preference pro 3' přesahující konce preference pro 5' přesahující konce využití pro RACE PCR a 3' koncové značení molekul (radioaktivně) využití pro hybridizační sondy stačí primer (OH skupina), nepotřebuje templát za specifických podmínek funguje i na tupých či 3' ustupujících koncích.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.