Zradlo 1.1

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
Zradlo 1.1

Description:
co chces

Author:
AVATAR

Creation Date:
14/04/2018

Category:
Others
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
Aminokyseliny přestupují přes bazolaterální membránu enterocytů prostou nebo facilitovanou difuzí. pravda nepravda.
Aminokyseliny přestupují přes luminální membránu enterocytů sodíkovým kotransportem nebo facilitovanou difuzí. pravda nepravda.
Aminokyseliny se vstřebávají H+ kotransportem. pravda nepravda.
Aminokyseliny se vstřebávají pinocytózou. pravda nepravda.
Aminokyseliny se vstřebávají sodíkovým kotransportem. pravda nepravda.
Aminokyseliny se vstřebávají ve formě micel. pravda nepravda.
Aminopeptidázy jsou součástí cytoplazmy enterocytů. pravda nepravda.
Aminopeptidázy jsou součástí kartáčového lemu enterocytů. pravda nepravda.
Aminopeptidázy jsou tvořeny v exokrinní části pankreatu. pravda nepravda.
Amoniak je produktem metabolismu bílkovin a může sloužit jako zdroj energie při hladovění. pravda nepravda.
Amoniak je v játrech tvořen z močoviny. pravda nepravda.
Amoniak vzniká například činností střevních baktérií. pravda nepravda.
Amyláza je součásti slin a pankreatické šťávy. pravda nepravda.
Amylázy jsou produkovány acinárními buňkami slinných žláz a exokrinní části pankreatu. pravda nepravda.
Apikální membrána hepatocytu je přivrácena do Disseho prostoru, zatímco bazolaterální membrána hepatocytu tvoří stěnu žlučové kapiláry. pravda nepravda.
Bazolaterální membrána hepatocytu je přivrácena do Disseho prostoru, zatímco apikální membrána hepatocytu tvoří stěnu žlučové kapiláry. pravda nepravda.
Během cefalické fáze regulace žaludeční sekrece se uplatňují hlavně inhibiční vlivy pravda nepravda.
Během gastrické fáze regulace žaludeční sekrece se uplatňují hlavně stimulační vlivy. pravda nepravda.
Během intestinální fáze regulace žaludeční sekrece převažují inhibiční vlivy nad vlivy stimulačními. pravda nepravda.
Během intestinální fáze regulace žaludeční sekrece převažují stimulační vlivy nad vlivy inhibičními. pravda nepravda.
Bikarbonátové anionty a draslíkové kationty jsou ve střevě secernovány i resorbovány. pravda nepravda.
Bílkoviny z potravy resorbované v tenkém střevě mohou vést ke vzniku alergické reakce. pravda nepravda.
Bílkoviny z potravy se v žaludku štěpí na jednotlivé aminokyseliny. pravda nepravda.
Bloudivý nerv inervuje trávicí trubici od jícnu až ke konečníku. pravda nepravda.
Bloudivý nerv inervuje trávicí trubici od jícnu až ke slezinnému ohbí tračníku. pravda nepravda.
Brunnerovy žlázy v tenkém střevě secernují lehce alkalický sekret. pravda nepravda.
Buňky hladké svaloviny trávicího traktu mají ve srovnání s kosterní svalovinou méně vyvinuté sarkoplazmatické retikulum a nižší (méně negativní) hodnotu klidového membránového napětí. pravda nepravda.
Buňky hladké svaloviny trávicího traktu mají ve srovnání s kosterní svalovinou více vyvinuté sarkoplazmatické retikulum a nižší (méně negativní) hodnotu klidového membránového napětí. pravda nepravda.
Celkový krevní průtok játry činí asi 1,4 l za minutu. pravda nepravda.
Celkový krevní průtok játry činí asi 1 l za minutu. pravda nepravda.
Centrum parasympatického defekačního reflexu leží v enterickém nervovém systému. pravda nepravda.
Centrum parasympatického defekačního reflexu leží v sakrálních segmentech páteřní míchy. pravda nepravda.
Centrum pro zvracení, které je lokalizováno v prodloužené míše, je stimulováno některými abnormálními podněty z trávicího a urogenitálního traktu. pravda nepravda.
Centrum vnitřního defekačního reflexu leží v enterickém nervovém systému. pravda nepravda.
Centrum vnitřního defekačního reflexu leží v sakrálních segmentech páteřní míchy. pravda nepravda.
Čím je tvorba slin pomalejší, tím je složení slin více podobné složení plazmy. pravda nepravda.
Čím je tvorba slin rychlejší, tím je složení slin více podobné složení plazmy. pravda nepravda.
Činnost buněk vývodů slinných žláz je ovlivňována aldosteronem, který stimuluje resorpci Na+ a sekreci K+. pravda nepravda.
Činnost buněk vývodů slinných žláz je ovlivňována aldosteronem, který stimuluje sekreci Na+ a resorpci K+. pravda nepravda.
Činnost enterického nervového systému je nezbytná pro volní fázi polykání. pravda nepravda.
Činnost plexus myentericus Auerbachi je výrazně narušena při porušené autonomní inervaci. pravda nepravda.
Defekační reflex se může objevit v důsledku náplně horní části tenkého střeva. pravda nepravda.
Defekační reflex se může objevit v důsledku náplně žaludku. pravda nepravda.
Defekační reflex se většinou objevuje po vyvolání enterogastrického reflexu. pravda nepravda.
Děje při trávení a vstřebávání tuků probíhají v následujícím pořadí: emulgace - trávení lipolytickými enzymy - tvorba a vstřebávání chylomikronů ze střeva do enterocytů - reesterifikace tuků - vstřebávání micel do lymfy. pravda nepravda.
Děje při trávení a vstřebávání tuků probíhají v následujícím pořadí: emulgace - trávení lipolytickými enzymy - tvorba micel - vstřebávání tuků ze střeva do enterocytů - reesterifikace tuků - vstřebávání chylomikronů do lymfy. pravda nepravda.
Děje při trávení a vstřebávání tuků probíhají v následujícím pořadí: emulgace - tvorba micel - trávení lipolytickými enzymy - vstřebávání natrávených tuků ze střeva do enterocytů - reesterifikace tuků - vstřebávání chylomikronů do lymfy. pravda nepravda.
Denní produkce slin je menší než denní produkce žaludeční šťávy. pravda nepravda.
Disacharidázy se nacházejí hlavně v kartáčovém lemu enterocytů. pravda nepravda.
Disacharidázy štěpí škrob na disacharidy. pravda nepravda.
Disociace kyseliny uhličité na H+ a HCO3- je katalyzována karboanhydrázou. pravda nepravda.
Disociace kyseliny uhličité na H+ a HCO3- v parietálních buňkách žaludku je katalyzována karboanhydrázou. pravda nepravda.
Dolní jícnový svěrač je tvořen hladkou svalovinou a brání refluxu tráveniny ze žaludku. pravda nepravda.
Dolní jícnový svěrač je tvořen příčně pruhovanou svalovinou a je inervován motorickými vlákny bloudivého nervu. pravda nepravda.
Dolní jícnový svěrač produkuje spontánní vzruchy, které vedou ke vzniku peristaltických vln žaludku. pravda nepravda.
Dolní jícnový svěrač vykazuje tonus, který je zvyšován účinkem gastrinu. pravda nepravda.
Dolní jícnový svěrač, který je tvořen hladkou svalovinou, se uzavírá mechanismem receptivní relaxace. pravda nepravda.
Elektromechanická vazba v buňkách hladké svaloviny trávicí trubice je zajištěna přísunem vápníku z extracelulárního prostředí a fosforylací aktinu. pravda nepravda.
Elektromechanická vazba v buňkách hladké svaloviny trávicí trubice je zajištěna přísunem vápníku z extracelulárního prostředí. pravda nepravda.
Elektromechanická vazba v buňkách hladké svaloviny trávicí trubice je zajištěna vazbou acetylcholinu na nikotinové receptory. pravda nepravda.
Emulgace tuků napomáhá účinku pankreatické lipázy. pravda nepravda.
Emulgace tuků probíhá, mimo jiné, v enterocytech. pravda nepravda.
Emulgace tuků vede k aktivaci prokolipázy na lipázu. pravda nepravda.
Enterický nervový systém je centrem tzv. dlouhých reflexů. pravda nepravda.
Enterický nervový systém je nezbytný pro volní fázi polykání. pravda nepravda.
Enterický nervový systém je, mimo jiné, tvořen pregangliovými parasympatickými vlákny pravda nepravda.
Enterický nervový systém umožňuje receptivní relaxaci trávicí trubice. pravda nepravda.
Enterocyty proximální části tenkého střeva resyntetizují triglyceridy, které jsou poté zabudovány do micel. pravda nepravda.
Enterocyty proximální části tenkého střeva resyntetizují triglyceridy. pravda nepravda.
Enterocyty proximální části tenkého střeva secernují Na+ výměnou za H+ přicházející do střeva se žaludeční šťávou. pravda nepravda.
Enterocyty proximální části tenkého střeva syntetizují triglyceridy. pravda nepravda.
Enterocyty tenkého střeva obsahují trávicí enzym nezbytný pro trávení škrobu. pravda nepravda.
Enzym enterokináza přímo aktivuje chymotrypsinogen na chymotrypsin. pravda nepravda.
Enzym enterokináza přímo aktivuje trypsinogen na trypsin. pravda nepravda.
Enzymatická aktivita amylázy je inaktivována nízkým pH. pravda nepravda.
Enzymatický účinek amylázy se nejvíce projeví v alkalickém prostředí. pravda nepravda.
Fáze repolarizace akčního napětí buněk hladké svaloviny trávicího traktu je způsobena proudem draslíku z buňky. pravda nepravda.
Fáze depolarizace akčního napětí buněk hladké svaloviny trávicího traktu je způsobena proudem vápníku z buňky. pravda nepravda.
Fáze repolarizace akčního napětí buněk hladké svaloviny trávicího traktu je způsobena zejména proudem sodíku do buňky. pravda nepravda.
Fáze depolarizace akčního napětí buněk hladké svaloviny trávicího traktu je způsobena zejména proudem vápníku do buňky. pravda nepravda.
Frekvence akčních napětí buněk hladké svaloviny trávicí trubice ovlivňuje sílu kontrakce této svaloviny. pravda nepravda.
Frekvence spontánně generovaných akčních napětí vláken hladké svaloviny trávicí trubice je snižována acetylcholinem. pravda nepravda.
Frekvence spontánně generovaných akčních napětí vláken hladké svaloviny trávicí trubice je snižována noradrenalinem. pravda nepravda.
Frekvence spontánně generovaných akčních napětí vláken hladké svaloviny trávicí trubice je stejná jako frekvence bazálního elektrického rytmu. pravda nepravda.
Frekvence spontánně generovaných akčních napětí vláken hladké svaloviny trávicí trubice je závislá na výchozí hodnotě membránového napětí. pravda nepravda.
Frekvence spontánně generovaných akčních napětí vláken hladké svaloviny trávicí trubice je zvyšována acetylcholinem. pravda nepravda.
Frekvence spontánně generovaných akčních napětí vláken hladké svaloviny trávicí trubice je zvyšována noradrenalinem. pravda nepravda.
Fruktóza se vstřebává kotransportem s Na+. pravda nepravda.
Fruktóza se vstřebává v tenkém střevě facilitovanou difúzí. pravda nepravda.
Funkčním oběhem přitéká do jater krev s vyšším obsahem kyslíku než má krev přitékající oběhem nutritivním. pravda nepravda.
Galaktóza se vstřebává kotransportem s H+. pravda nepravda.
Galaktóza se vstřebává sodíkovým kotransportem. pravda nepravda.
Gastrin a sympatikus stimulují kontrakci vnitřního análního svěrače. pravda nepravda.
Gastrin inhibuje žaludeční motilitu a snižuje tonus dolního jícnového svěrače. pravda nepravda.
Gastrin má na žaludeční sekreci stejný účinek jako somatostatin. pravda nepravda.
Gastrin působí na střevní motilitu podobně jako cholecystokinin. pravda nepravda.
Gastrin působí na střevní motilitu podobně jako sekretin. pravda nepravda.
Gastrin stimuluje sekreci inzulinu a glukagonu. pravda nepravda.
Gastrin stimuluje sekreci žaludeční a pankreatické šťávy. pravda nepravda.
Gastrin zvyšuje sekreci pankreatických hormonů inzulinu a glukagonu. pravda nepravda.
Glukóza a galaktóza přecházejí přes bazolaterální membránu enterocytů sekundárně aktivním transportem. pravda nepravda.
Glukóza se vstřebává facilitovanou difúzí pravda nepravda.
Glukóza se vstřebává v tenkém střevě sodíkovým kotransportem. pravda nepravda.
H+-K+-ATPáza v membráně parietálních buněk žaludku čerpá H+ do buňky a K+ vypuzuje z buňky ven. pravda nepravda.
H+-K+-ATPáza v membráně parietálních buněk žaludku čerpá K+ do buňky a H+ vypuzuje z buňky ven. pravda nepravda.
Haustrace v tlustém střevě brání refluxu tráveniny do tenkého střeva. pravda nepravda.
Haustrace v tlustém střevě mají charakter mísících pohybů. pravda nepravda.
Haustrace v tlustém střevě slouží k posunu tráveniny a k jejímu promíchání se střevním obsahem. pravda nepravda.
HCl redukuje Fe3+ na Fe2+. pravda nepravda.
HCO3- je směňován na bazolaterální membráně parietální buňky za Cl-. pravda nepravda.
Hepatocyty secernují aktivně do žluče bilirubin, cholesterol a lecithin. pravda nepravda.
Hepatocyty secernují do žluče cholesterol, bilirubin a jaterní lipázu. pravda nepravda.
Hladové kontrakce žaludku se objevují v závislosti na plazmatické hladině glukózy. pravda nepravda.
Hladové kontrakce žaludku zvyšují účinnost pylorické pumpy. pravda nepravda.
Hlavní buňky žaludečních žlázek při roztažení žaludku potravou produkují gastrin. pravda nepravda.
Hlavní buňky žaludečních žlázek secernují gastrin. pravda nepravda.
Hlavní buňky žaludečních žlázek secernují HCl. pravda nepravda.
Hlavní buňky žaludečních žlázek secernují neaktivní formu proteolytického enzymu. pravda nepravda.
Hlavní buňky žaludečních žlázek secernují pepsin. pravda nepravda.
Hlavní buňky žaludečních žlázek secernují pepsinogen. pravda nepravda.
Hlavní buňky žaludečních žlázek secernují vnitřní faktor. pravda nepravda.
Hltanová fáze polykání ovlivňuje dýchací cyklus. pravda nepravda.
Hodnota klidového membránového napětí buněk hladké svaloviny trávicí trubice se posouvá do méně negativních hodnot účinkem acetylcholinu. pravda nepravda.
Hodnota klidového membránového napětí buněk hladké svaloviny trávicí trubice se posouvá do méně negativních hodnot účinkem noradrenalinu. pravda nepravda.
Hodnota klidového membránového napětí buněk hladké svaloviny trávicí trubice se posouvá do více negativních hodnot účinkem acetylcholinu. pravda nepravda.
Hodnota klidového membránového napětí buněk hladké svaloviny trávicí trubice se posouvá do více negativních hodnot účinkem noradrenalinu. pravda nepravda.
Hodnota klidového membránového napětí buněk hladké svaloviny trávicího traktu je asi -80 mV. pravda nepravda.
Hodnota pH pankreatické šťávy je vyšší než pH sliny. pravda nepravda.
Hodnota pH pankreatické šťávy je vyšší než pH žaludeční šťávy, ale nižší než pH sliny pravda nepravda.
Hromadná peristaltika tlustého střeva je koordinována enterickým nervovým systémem. pravda nepravda.
Hromadná peristaltika v tlustém střevě je stimulována duodenokolickým reflexem. pravda nepravda.
Hromadná peristaltika v tlustém střevě je stimulována gastrokolickým reflexem. pravda nepravda.
Hromadná peristaltika v tlustém střevě je tlumena duodenokolickým reflexem. pravda nepravda.
Hromadná peristaltika v tlustém střevě je tlumena gastrokolickým reflexem. pravda nepravda.
Hromadná peristaltika, která vzniká v tlustém střevě, se objevuje většinou před jídlem. pravda nepravda.
Hypoglykémie je způsobena konverzí glukózy na fruktózu v hepatocytech. pravda nepravda.
Hypoglykémie vede k vzestupu produkce jaterního glykogenu. pravda nepravda.
Hypoglykémie vede v játrech ke glykogenolýze. pravda nepravda.
Chemorecepční spouštěcí oblast pro zvracení je lokalizována v blízkosti area postrema na spodině 4. komory. pravda nepravda.
Chemorecepční spouštěcí zóna, která je lokalizována v prodloužení míše, je aktivována např. různými jedy či hypoxií. pravda nepravda.
Chloridové anionty jsou přes bazolaterální membránu parietální buňky vyměňovány za bikarbonátový aniont. pravda nepravda.
Chloridové anionty jsou přes luminální membránu parietální buňky vyměňovány za bikarbonátový aniont. pravda nepravda.
Chloridové anionty jsou v tlustém střevě resorbovány výměnou za sodíkové kationty. pravda nepravda.
Chloridové anionty se v tlustém střevě resorbují společně s bikarbonátovými anionty. pravda nepravda.
Chloridové anionty se v tlustém střevě resorbují výměnou za bikarbonátové anionty. pravda nepravda.
Cholecystokinin je produkován zejména v důsledku přítomnosti tuků ve střevním chymu. pravda nepravda.
Cholecystokinin je produkován zejména v důsledku vzestupu pH tráveniny v duodenu. pravda nepravda.
Cholecystokinin ovlivňuje složení pankreatické šťávy podobně jako gastrin. pravda nepravda.
Cholecystokinin ovlivňuje složení pankreatické šťávy podobně jako vazoaktivní intestinální polypeptid. pravda nepravda.
Cholecystokinin působí na tonus Oddiho svěrače podobně jako aktivace parasympatiku. pravda nepravda.
Cholecystokinin tlumí sekreci bikarbonátu do pankreatické šťávy. pravda nepravda.
Cholecystokinin tlumí žaludeční sekreci a motilitu, na střevní sekreci a motilitu má opačný účinek. pravda nepravda.
Cholecystokinin zpomaluje vyprazdňování žaludku do dvanáctníku. pravda nepravda.
Cholecystokinin zvyšuje sekreci enzymů a snižuje sekreci bikarbonátových aniontů do pankreatické šťávy. pravda nepravda.
Cholecystokinin zvyšuje tonus Oddiho svěrače. pravda nepravda.
Cholesterol je obsažen ve žlučníkové žluči v nižší koncentraci než ve žluči jaterní. pravda nepravda.
Cholesterol je obsažen ve žlučníkové žluči ve vyšší koncentraci než ve žluči jaterní. pravda nepravda.
Cholesterol je z enterocytů vstřebáván do portální krve. pravda nepravda.
Chylomikrony obsahují fosfolipidy, cholesterol a jeho estery. pravda nepravda.
Chylomikrony obsahují žlučové kyseliny, fosfolipidy, cholesterol a triglyceridy. pravda nepravda.
Chylomikrony přestupují z enterocytů do krevních kapilár exocytózou. pravda nepravda.
Chylomikrony přestupují z enterocytů do lymfatických kapilár exocytózou. pravda nepravda.
Chylomikrony vznikají v enterocytech. pravda nepravda.
Chylomikrony vznikají v hepatocytech. pravda nepravda.
Chylomikrony vznikají v lumen střeva. pravda nepravda.
Ileocékální svěrač je tvořen hladkou svalovinou a brání refluxu tráveniny z tlustého střeva. pravda nepravda.
Ileocékální svěrač relaxuje při stimulaci parasympatických vláken bloudivého nervu. pravda nepravda.
Ileocékální svěrač se kontrahuje při roztažení ilea. pravda nepravda.
Ileocékální svěrač snižuje svůj tonus při mechanickém podráždění tračníku. pravda nepravda.
Ileocékální svěrač snižuje svůj tonus při roztažení ilea. pravda nepravda.
Ileocékální svěrač zvyšuje svůj tonus při mechanickém podráždění tračníku. pravda nepravda.
Ileocékální svěrač, který je tvořen hladkou svalovinou, se relaxuje při defekaci. pravda nepravda.
Jaterní buňky jsou zásobárnou vitaminu A, D a K. pravda nepravda.
Jaterní cévy jsou poddajné, proto za fyziologických podmínek mohou pojmout objem krve, který je roven asi jedné polovině srdečního výdeje. pravda nepravda.
Jaterní žluč má ve srovnání se žlučí žlučníkovou nižší koncentraci bilirubinu a cholesterolu. pravda nepravda.
Jaterní žluč má ve srovnání se žlučí žlučníkovou nižší koncentraci sodíkových a chloridových iontů a vyšší koncentraci iontů vápenatých. pravda nepravda.
Jaterní žluč má ve srovnání se žlučí žlučníkovou vyšší koncentraci sodíkových a chloridových iontů. pravda nepravda.
Jednou z funkcí žaludeční šťávy je vytváření micel. pravda nepravda.
K proteolytickým enzymům pankreatické šťávy patří, mimo jiné, trypsin, chymotrypsin a aminopeptidáza. pravda nepravda.
K proteolytickým enzymům pankreatické šťávy patří, mimo jiné, trypsin, chymotrypsin a enterokináza. pravda nepravda.
K proteolytickým enzymům pankreatické šťávy patří, mimo jiné, trypsin, chymotrypsin a karboxypeptidáza pravda nepravda.
K reflexům, jejichž centrum leží v enterických nervových pleteních, patří mimo jiné, peristaltický a enterogastrický reflex. pravda nepravda.
K reflexům, jejichž centrum leží v enterických nervových pleteních, patří, mimo jiné, zvracení, defekační a polykací reflex. pravda nepravda.
K reflexům, jejichž centrum neleží v enterických nervových pleteních, patří, mimo jiné, zvracení, defekační a polykací reflex. pravda nepravda.
K reflexům, jejichž centrum není lokalizováno v enterických nervových pleteních, patří mimo jiné, peristaltický a enterogastrický reflex. pravda nepravda.
K reflexům, které jsou koordinovány enterickým nervovým systémem, patří, mimo jiné, gastrokolický a enterogastrický reflex. pravda nepravda.
K reflexům, které jsou koordinovány enterickým nervovým systémem, patří, mimo jiné, gastrokolický reflex, hltanová a jícnová fáze polykání. pravda nepravda.
K reflexům, které jsou koordinovány enterickým nervovým systémem, patří, mimo jiné, gastrokolický reflex, ústní fáze polykání a žvýkání. pravda nepravda.
K reflexům, které jsou koordinovány enterickým nervovým systémem, patří, mimo jiné, myenterický reflex a jícnová fáze polykání. pravda nepravda.
K reflexům, které nejsou koordinovány enterickým nervovým systémem, patří, mimo jiné, ústní fáze polykání a žvýkání. pravda nepravda.
Kartáčový lem enterocytů obsahují trávicí enzym nezbytný pro trávení škrobu. pravda nepravda.
Kartáčový lem enterocytů obsahují trávicí enzymy nutné pro trávení disacharidů. pravda nepravda.
Kartáčový lem enterocytů tenkého střeva obsahuje, mimo jiné, disacharidázy a aminopeptidázy. pravda nepravda.
Kartáčový lem enterocytů tenkého střeva obsahuje, mimo jiné, enterokinázu a aminopeptidázy. pravda nepravda.
Kartáčový lem enterocytů tenkého střeva obsahuje, mimo jiné, enterokinázu a trypsinogen. pravda nepravda.
Kartáčový lem enterocytů tenkého střeva obsahuje, mimo jiné, trypsinogen, chymotrypsinogen aminopeptidázy. pravda nepravda.
Koloběh žlučových kyselin mezi játry, žlučí, střevem a krví se označuje jako enterohepatální oběh. pravda nepravda.
Kontrakce žlučníku vede k relaxaci Oddiho svěrače, jehož uvolnění způsobují rovněž peristaltické pohyby proximální části tenkého střeva. pravda nepravda.
Kontrakce žlučníku, která je stimulována cholecystokininem a parasympatikem, vede k vyprázdnění žlučníku do ductus hepaticus communis. pravda nepravda.
Krev v jaterních sinusoidách teče směrem k v. centralis, zatímco směr toku žluči ve žlučových kapilárách je opačný. pravda nepravda.
Krevní průtok játry je roven asi 1/4 srdečního výdeje. pravda nepravda.
Krevní průtok játry je roven asi 1/2 srdečního výdeje. pravda nepravda.
Kyselina chlorovodíková je tvořena v žaludku v enterochromafinních buňkách. pravda nepravda.
Mezi pankreatické enzymy, které jsou secernovány v neaktivní formě, patří trypsinogen, chymotrypsinogen a lipáza. pravda nepravda.
Kyselina chlorovodíková je tvořena v žaludku v parietálních buňkách. pravda nepravda.
Kývavé pohyby tenkého střeva vznikají opakovanými kontrakcemi cirkulární hladké svaloviny. pravda nepravda.
Kývavé pohyby tenkého střeva vznikají opakovanými kontrakcemi longitudinální svaloviny. pravda nepravda.
Lecitin je nezbytný pro konjugaci bilirubinu v hepatocytech. pravda nepravda.
Lecitin je secernován hepatocyty a brání vzniku žlučových kamenů. pravda nepravda.
Lecitin štěpí neutrální tuky na mastné kyseliny a glycerol. pravda nepravda.
Maltáza je obsažena ve slinách. pravda nepravda.
Maltáza je produkována enterocyty pravda nepravda.
Maltáza je součástí pankreatické šťávy. pravda nepravda.
Maltáza patří mezi proteolytické enzymy. pravda nepravda.
Mezi látky, které přímo stimulují tvorbu žluči (= choleretika), patří sekretin. pravda nepravda.
Maltáza štěpí disacharidy na monosacharidy. pravda nepravda.
Mastné kyseliny s kratším řetězcem jsou z enterocytů vstřebávány do krevních kapilár pravda nepravda.
Mastné kyseliny, glycerol a žlučové kyseliny se v tenkém střevě vstřebávají difuzí. pravda nepravda.
Mediátorem parasympatických postgangliových vláken inervujících trávicí trubici je acetylcholin pravda nepravda.
Mediátorem parasympatických pregangliových vláken inervujících trávicí trubici je acetylcholin. pravda nepravda.
Mediátorem parasympatických pregangliových vláken inervujících trávicí trubici je noradrenalin. pravda nepravda.
Mediátorem sympatických pregangliových vláken inervujících trávicí trubici je acetylcholin. pravda nepravda.
Mediátorem sympatických pregangliových vláken inervujících trávicí trubici je noradrenalin. pravda nepravda.
Mechanické protažení buněk hladké svaloviny v trávicím traktu vede k depolarizaci. pravda nepravda.
Mechanismem sekundárně aktivního transportu se v tenkém střevě vstřebává glukóza, galaktóza, aminokyseliny a žlučové kyseliny. pravda nepravda.
Mechanismem sekundárně aktivního transportu se v tenkém střevě vstřebává glukóza, galaktóza, oligopeptidy a glycerol. pravda nepravda.
Mezi enzymy, které jsou secernovány v neaktivní formě, patří pepsinogen, chymotrypsinogen a prokarboxypeptidáza. pravda nepravda.
Mezi enzymy, které jsou secernovány v neaktivní formě, patří pepsinogen, trypsinogen, chymotrypsinogen a amyláza. pravda nepravda.
Mezi funkce slin patří ochrana proti infekci, trávení bílkovin, stimulace chuťových pohárků a čištění dutiny ústní a jícnu. pravda nepravda.
Mezi funkce slin patří ochrana proti infekci, trávení cukrů, stimulace chuťových pohárků a čištění dutiny ústní a jícnu. pravda nepravda.
Mezi hormony, které inhibují sekreci žaludeční šťávy, patří sekretin a cholecystokinin. pravda nepravda.
Mezi hormony, které stimulují sekreci žaludeční šťávy, patří somatostatin, sekretin a cholecystokinin. pravda nepravda.
Mezi hormony, které zvyšují tonus Oddiho svěrače, se řadí cholecystokinin. pravda nepravda.
Mezi jaterní funkce nepatří tvorba enzymů nezbytných pro trávení tuků. pravda nepravda.
Mezi jaterní funkce nepatří vzájemná přeměna esenciálních aminokyselin. pravda nepravda.
Mezi jaterní funkce patří tvorba močoviny a některých koagulačních faktorů. pravda nepravda.
Mezi jaterní funkce patří tvorba močoviny a všech koagulačních faktorů. pravda nepravda.
Mezi látky, které přímo stimulují tvorbu žluči (= choleretika), patří gastrin. pravda nepravda.
Mezi látky, které stimulují sekreci žaludeční šťávy, patří histamin a gastrin. pravda nepravda.
Mezi procesy, které probíhají pouze v játrech, patří konjugace bilirubinu. pravda nepravda.
Mezi procesy, které probíhají pouze v játrech, patří produkce erytropoetinu. pravda nepravda.
Micely napomáhají trávení tuků tím, že snižují množství produktů trávení tuků v tenkém střevě. pravda nepravda.
Micely napomáhají trávení tuků tím, že zvětšují plochu, na které může působit pankreatická lipáza. pravda nepravda.
Micely přestupují z lumen tenkého střeva do enterocytu difuzí. pravda nepravda.
Micely ve střevě nemohou vznikat při zablokování žlučových cest, např. kamenem. pravda nepravda.
Micely vznikají v lumen tenkého střevě. pravda nepravda.
Micely vznikají v tlustém střevě činností střevních baktérií. pravda nepravda.
Micely vznikají v žaludku, pro jejich tvorbu je nutná přítomnost vnitřního faktoru. pravda nepravda.
Množství a složení žaludeční šťávy je regulováno nervově a humorálně. pravda nepravda.
Monosacharidy přes bazolaterální membránu enterocytů přecházejí pomocí facilitované difúze. pravda nepravda.
Monosacharidy přestupují přes luminální membránu enterocytů sodíkovým kotransportem nebo facilitovanou difuzí. pravda nepravda.
Motilita tlustého střeva je stimulována parasympatickými nervy, které vycházejí z lumbálních a sakrálních míšních segmentů. pravda nepravda.
Motilita tlustého střeva je stimulována parasympatickými nervy, které vycházejí z mozkového kmene a ze sakrálních míšních segmentů. pravda nepravda.
Motorická aktivita žaludku bezprostředně po jídle na krátkou dobu téměř vymizí, což se označuje jako receptivní relaxace. pravda nepravda.
Motorická aktivita žaludku bezprostředně po jídle na krátkou dobu téměř vymizí, což se označuje jako žaludeční peristola. pravda nepravda.
Motorická aktivita žaludku je stimulována účinkem bloudivého nervu a inhibována podrážděním mechano- či chemoreceptorů v duodenu. pravda nepravda.
Motorická aktivita žaludku je stimulována účinkem bloudivého nervu a podrážděním mechano- či chemoreceptorů v duodenu. pravda nepravda.
Motorická aktivita žaludku je stimulována účinkem cholecystokininu a sekretinu. pravda nepravda.
Mucin aktivuje pepsinogen na pepsin. pravda nepravda.
Mucin je součástí žaludeční šťávy. pravda nepravda.
Mucin se podílí na trávení bílkovin. pravda nepravda.
Na emulgaci tuků se podílejí soli žlučových kyselin a lecitin. pravda nepravda.
Na emulgaci tuků se podílí soli žlučových kyselin, lecitin a bilirubin. pravda nepravda.
Na nervovém řízení vyprazdňování žlučníku se podílí bloudivý nerv. pravda nepravda.
Na+/K+/ATPáza je lokalizována na bazolaterální membráně parietální buňky. pravda nepravda.
Na+/K+/ATPáza je lokalizována na luminální membráně parietální buňky. pravda nepravda.
Následující dvojice pojmů k sobě logicky patří: aminopeptidáza - žaludeční šťáva. pravda nepravda.
Následující dvojice pojmů k sobě logicky patří: enterokináza - aktivace pankreatického proteolytického enzymu. pravda nepravda.
Natrávené tuky jsou v lumen střeva zabudovány do chylomikronů. pravda nepravda.
Nejvíce citlivá k hypoxii je pericentrální zóna jaterního acinu. pravda nepravda.
Nejvíce citlivá k hypoxii je periportální zóna jaterního acinu. pravda nepravda.
Neutrální tuky jsou štěpeny pankreatickou lipázou. pravda nepravda.
Nízké pH žaludeční šťávy je zajišťována sekreční aktivitou hlavních buněk. pravda nepravda.
Nízké pH žaludeční šťávy je zajišťována sekreční aktivitou parietálních buněk. pravda nepravda.
Nutritivní a funkční krevní oběh jater se spojují na úrovni jaterních sinusoid. pravda nepravda.
Nutritivní a funkční krevní oběh jater se spojují v portobiliárním prostoru. pravda nepravda.
Nutritivním oběhem přiteče do jater za časovou jednotku méně krve než oběhem funkčním. pravda nepravda.
Nutritivním oběhem přiteče do jater za časovou jednotku více krve než oběhem funkčním. pravda nepravda.
O sympatických nervových vláknech inervujících trávicí trubici mají obecně inhibiční vliv na motilitu a sekreci trávicího traktu. pravda nepravda.
Oligopeptidy jsou přes luminální membránu enterocytu vstřebávány kotransportem s H+ pravda nepravda.
Oligopeptidy jsou v tenkém střevě štěpeny enterokinázou na jednotlivé aminokyseliny. pravda nepravda.
Optimální pH pro aktivaci pepsinogenu na pepsin je 2-3. pravda nepravda.
Optimální pH pro proteolytickou aktivitu pepsinu je 2-3. pravda nepravda.
Oxidace, glukoneogeneze a syntéza bílkovin probíhají zejména v periportální zóně jaterního lalůčku, která je zásobována krví s vyšším obsahem kyslíku než zóna pericentrální. pravda nepravda.
Pankreatická lipáza je aktivována z neaktivní prolipázy chymotrypsinem v tenkém střevě. pravda nepravda.
Pankreatická lipáza je secernována ve větším množství, pokud je zvýšená sekrece cholecystokininu. pravda nepravda.
Pankreatická lipáza štěpí neutrální tuky na glycerol, monoacylglycerol a aminokyseliny. pravda nepravda.
Pankreatická lipáza štěpí neutrální tuky na glycerol, monoacylglycerol a mastné kyseliny. pravda nepravda.
Parametr, který je shodný pro hladkou svalovinu trávicího traktu a kosterní svalovinu, aferentní inervace. pravda nepravda.
Parametr, který je shodný pro hladkou svalovinu trávicího traktu a kosterní svalovinu, jsou kontraktilní bílkoviny. pravda nepravda.
Parametr, který je shodný pro hladkou svalovinu trávicího traktu a pracovní myokard, je elektrické spojení buněk. pravda nepravda.
Parametr, který je shodný pro hladkou svalovinu trávicího traktu a pracovní myokard, je hlavní depolarizační proud. pravda nepravda.
Parasympatický defekační reflex má centrum v mozkové kůře, vnitřní defekační reflex má centrum v sakrálních segmentech páteřní míchy. pravda nepravda.
Parasympatický defekační reflex má centrum v sakrálních segmentech míchy. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek obsahují enzym karboanhydrázu, která urychluje vznik kyseliny uhličité z vodíkového kationtu a bikarbonátového aniontu. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek obsahují enzym karboanhydrázu, která urychluje vznik kyseliny uhličité z vody a oxidu uhličitého. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek obsahují karboanhydrázu. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek ovlivňují svojí aktivitou pH krve odtékající ze žaludku. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek secernují gastrin. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek secernují kyselinu chlorovodíkovou. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek secernují pepsin. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek secernují pepsinogen. pravda nepravda.
Parietální buňky žaludečních žlázek secernují vnitřní faktor. pravda nepravda.
Pepsin je inaktivován v alkalickém prostředí. pravda nepravda.
Pepsin je v žaludku produkován stejnými buňkami jako kyselina chlorovodíková. pravda nepravda.
Pepsin štěpí bílkoviny na aminokyseliny. pravda nepravda.
Pepsin vykazuje maximální proteolytickou aktivitu při neutrálním pH. pravda nepravda.
Pericentrální zóna, která je lokalizována na periferii jaterního acinu, je zásobena krví s nižším obsahem kyslíku a živin než zóna periportální. pravda nepravda.
Pericentrální zóna, která je lokalizována na periferii jaterního acinu, je zásobena krví s vyšším obsahem kyslíku a živin než zóna periportální. pravda nepravda.
Periportální zóna, která je lokalizována v centru jaterního acinu, je zásobena krví s nižším obsahem kyslíku a živin než zóna pericentrální. pravda nepravda.
Periportální zóna, která je lokalizována v centru jaterního acinu, je zásobena krví s vyšším obsahem kyslíku a živin než zóna pericentrální. pravda nepravda.
Peristaltický a gastrokolický reflex patří mezi tzv. dlouhé reflexy, protože jejich centrum je v enterickém nervovém systému. pravda nepravda.
Peristaltický a gastrokolický reflex patří mezi tzv. krátké reflexy, protože jejich centrum je v enterickém nervovém systému. pravda nepravda.
Peristaltický pohyb je iniciován podrážděním mechanoreceptorů střevní stěny potravou. pravda nepravda.
Peristaltický pohyb střeva je inhibován parasympatikem a stimulován sympatikem pravda nepravda.
Peristaltický pohyb střeva je koordinován zejména myenterickou nervovou pletení. pravda nepravda.
Peristaltický pohyb střeva je koordinován zejména submukózní nervovou pletení. pravda nepravda.
Peristaltický pohyb střeva je stimulován parasympatikem a inhibován sympatikem. pravda nepravda.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.