priklady

INFO
STADISTICS
RECORDS
Title of test:
priklady

Description:
priklady

Author:
priklad
(Other tests from this author)

Creation Date:
20/06/2016

Category:
Open University
Click 'LIKE' to follow the bests test of daypo at facebook
Last comments
No comments about this test.
Content:
...Hmotnost odfiltrovaneho a vysuseneho roztoku AgCl... 0,164 180 64 18 6,4.10'-3 640 1,8.10'-3 180.
Pacientovi... Vypocitajte, aka bola sekrecia ZALUdkOVej kyseliny... 25 0,18 0,036 g 0,036 mol 2,53 1,31 145 mmol 145 mg.
Kolko percentny (w%) roztok dostaneme, ak zmiesame 15 kg 18,6% roztoku.. 10,5% 12,8% 14,0% 15,0% 16,7% 18,5% 20,2% 32,0%.
50 ml roztoku kyseliny chlorovodikovej sme zneutralizovali pridanim 20 ml ... 0,08 0,04 6,8 0,01 0,8 680 0,02 9,6.
Kolko vody treba odparit zo 600g 3,5% (w%) ... 175 28,3 3,5 350 425 23,6 480 1,8.
15 litrov 80 % (w%) kyseliny sirovej... 1,7.10'4 125 1,7.10'2 125.10'4 17.10'4 0,27 1,25.10'3 2.7.10'2.
z 500 g roztoku chloridu barnateho... 16 % 20% 24% 30% 32% 36% 26% 39%.
Mame 200g 25% roztoku chloridu amoneho... pridat 53,38 odparit 43,28 odparit 73,08 pridat 123,08 odparit 50,08 pridat 12,31 oparit 14,60 pridat 23,13.
Reakciou dvojchromanu draselneho.... 8,49 g 0,15 mol 0,015 mol 8,82 g 0,32 mol 4,41 g 2,20 g 6,25 g.
Vypocitajte, kolko gramov siranu hexaakvachromiteho... 588,0 421,4 235,0 186,1 121,6 107,5 99,6 72,1.
Kolko gramov treba odparit z 1kg 35% ... oparit 175 vody vykrystalizuje 13g ZnSO4 odparit 150 vody odparit 50 vody vykrystalizuje 85 ZnSO4 vykrystalizuje 115 ZnSO4 odparit 125 vody vykrystalizuje 205 ZnSO4.
Kolko ml roztoku kyseliny chlorovodikovej s koncentraciou 20% ... 8 10 12 15 18 6 11 14.
Hydroxid sodny sa vyraba zo sodika ziskaneho elektrolyticky z roztok chloridu sodneho. Ake mnozstvo 88%... 44 kg roztoku NaCl 44 kg NaCl 50 kg roztoku NaCl 50 kg NaCl 80 kg roztoku NaCl 80 kg NaCl 100 kg roztoku NaCl 100 kg NaCl.
Jednotky koncentracie latkoveho mnozstva : mmol. dm-3 roztoku mol.l-1 vody nmol.l-1 roztoku mol.m-3 roztoku mol.l-1 H20 MikroMol.dm-3 roztoku mol.m-3 rozpustadla mol.dm3 roztoku.
Jeden nmol je: 10 ' 3 pmol 10 ' 9 mol 10 ' -6 mmol 10 ' 3 mmol 10 ' -9 mol 10 ' -3 pmol 10 ' -3 MikroMol 10 ' 6 fmol.
V 250 g vody rozpustime 35 g NaNo3... ziskame 14 %... ziskame 12,28 % ... ziskame 35 % ... 140 g je v 0,100 g 12,28 g je v 0,100 g 24,56 g je v 250 g 14 g je v 1 l 368,4 g je v 3 kg.
Roztok CH3CH3OH, ktoreho ... 16 v 1000 16 v 100 0,16 v 1 20 v 105 10 v 100 40 v 250 16 v 84 40 v 200.
Roztok KCl, ktoreho hmotnostny zlomok w(KCl) = 0,03 obsahuje : 3 v 97 3 v 900 0,01 v 0,1 0,003 v 10 6 v 0,2 3 v 100 6 v 200 6 v 200.
Vypocitajte hmotnostne zlomky uhlika, vodika alebo kyslika v celobioze C= ... H= ... O=0,533 C=... H = ... O=0,515 C= ... H = ... O=0,540 C= ... H = ... O=0,494 C= ... H = ... O=0,551 C= ... H = ... O=0,540 C= ... H = ... O=0,533 C= ... H = ... O=0,594.
Kolko hmotnostnych percent jednotlivych, pripadne vybranych prvkov obsahuje TIOMOCOVINA? 20,10 % C 36,84 % N 36,66 % S 15,79 % C 42,11 % N 5,26 % H 26,66 % O 42,11 % S.
Na pripravu 250 cm'3 nasyteneho roztoku jodicnanu strieborneho .... Ks = 2,43 . 10' -4 Ks = 1,56 . 10' -4 Ks = 2,43 . 10' - 8 Ks = 3,79 . 10' -8 [Ag+] = 2,43 [Ag+] = 0,156 [IO 3 - ] = 1,56 . 10'-4 [IO 4 - ] = 1,56 . 10'-4.
Konstanta rozpustnosti bromidu strieborneho je 3,6.10 ' -13.... c (Ag+) = 6,48 .10'-5 mol/l c (Ag+) = 6 . 10'-7 mol/l 6,48 . 10'-5 g Ag+ v litri nasyteneho roztoku 6,48 . 10'-5 g Br- v litri nasyteneho roztoku c (Br-) = 6 . 10'-4 mol/l c (Br-) = 6,48 .10'-5 mol/l 4,8 . 10'-5 g Br- v litri nasyteneho roztoku c (Br-) = 3,6 . 10'-13 mol/l.
Nasyteny vodny roztok hydroxidu strieborneho sa pripravil rozpustanim oxidu strieborneho vo vode. Po ustaleny rovnovahy bolo pH ... Ks = 3,16 . 10 ' -10 Ks = 6,32 . 10 ' -10 Ks = 9,99 . 10 ' -12 Ks = 9,99 . 10 ' -10 c( Ag+) = 6,32 . 10 ' -5 mol/l c( Ag+) = 3,16 . 10 ' -2 mmol/l c( OH- ) = 3,16 . 10 ' -5 mol/l c( OH- ) = 3,16 . 10 ' -2 mol/l.
Vypocitajte koncentraciu bromidu strieborneho .... c ( Ag+ ) =6 . 10' -6 mol/l c ( Ag+ ) =1,8 . 10' -12 mol/l c ( AgBr ) =1,8 . 10' -12 mol/l c ( AgBr ) =6 . 10' -6 mol/l c ( AgBr ) = 0,2 mol/l c ( Br- ) =1,8 . 10' -12 mol/l c ( Br- ) = 0,2 mol/l c ( Ag+ ) =1,8 . 10' -6 mol/l.
V nasytenom vodnom roztoku siranu vapenateho vo vodnom roztoku siranu sodneho.... Ks = 1,0 . 10' -4 Ks = 1,1 . 10' -5 Ks = 1,0 . 10' -6 Ks = 1,1 . 10' -6 [ Ca2+ ] = 0,011 mol/l [ Ca2+ ] = 0,001 mol/l [ SO4 -2 ] = 0,011 mol/l [ SO4 -2 ] = 0,001 mol/l.
Zistite, ci pri zmiesani rovnic rovnakych objemov roztoku CaCl2 .... [ Ca 2+ ] = 0,01 mol/l [ Ca 2+ ] = 10 mmol/l vznikne zrazenina ... nevznikne zrazenina... [ Ca 2+ ] = 5. 10 ' -3 mmol/l [ SO4 2- ] = 0,01 mol/l [ SO4 2- ] = 0,05 mol/l [ SO4 2- ] = 5 mmol/l.
Aka je konstanta rozpustnosti (Ks) chromanu strieborneho, ked jeho rozpustnost za danych podmienok je ...? Aka je koncentracia jednotlivych ionov v roztoku? .. Ag2CrO4 Ks = 4. 10' -4 Ks = 1. 10' -12 Ks = 4. 10' -8 Ks = 4. 10' -12 c(CrO4 2-) = 1. 10' -1 mmol.dm-3 c( Ag+) = 1. 10' -4 mol.dm-3 c( Ag+) = 2. 10' -4 mol.dm-3 c(Cr2O7 2-) = 2. 10' -4 mol.dm-3.
Konstanta rozpustnosti siranu strieborneho he 7.10'-5 .... LOGARIT 6,15 . 10'-2 mol.dm-3 2,6 . 10'-2 mol.cm-3 2,6 mol.dm-3 2,6 . 10'-5 mol.cm-3 16,22 g/2 l 6,15 mol/l 8,11 g/l 81,1 g/l.
Na rozpustenie 1 g jodidu olovnateho pri 18° C ... c (PbI2) = 2,169.10'-3 mol/l Ks = 1,28 . 10'-6 Ks = 1,28 . 10'-8 c (Pb2+) = 1,28 . 10-4 mol/l c (Pb2+) = 1,476 mmol/l c (PbI2) = 2,951 .10'-3 mol/l Ks = 2,28 . 10'-6 c (I-) = 2,951 mmol/l.
Konstanta rozpustnosti jodidu olovnateho pri 25°C je 1,4.10'-8. ... LOGARITM [PbI2] = 3,04 .10'-3 mol/l [PbI2] = 1,52 .10'-3 mol/l [Pb2+] = 3,04 mmol/l [I-] = 3,04 .10'-3 mol/l [I-] = 1,52 .10'-3 mol/l [PbI2] = 1,52 mmol/l [Pb2+] = 1,52 mmol/l [Pb4+] = 1,52 mmol/l.
Kolko 96%-nej (w%) kysliny sirovej.... 25,52 g 51,04 g 2,774. 10'-2 litra 26,63 ml 49,00 g 27,74 ml 28,85 ml 0,051 kg.
Koncentracia KMnO4 je... 5 .10 '-3 mol 1 .10 '-2 mol 5 .10 '-4 mol 3 .10 '-4 mol 5 mmol 0,5 mmol 50 mikromol 500 mikromol.
Vypocitajte koncentraciu latkoveho mnozstva kyseliny chlorovodikovej.. 2,73 mol/l 3 mol/l 5,42 mol/l 1,24 mol/l 0,542 mol/l 5,42. 10'3 mmol.dm-3 4,93 mol/l 4,93 mmol/.
Vypocitajte, kolko vody treba pridat k 600 ml roztoku HCl.. 600 ml 192 ml 1920 ml 1320 ml 1,32 litra 1,92 litra 13,2 litra 2,52 litra.
Vypocitajte, kolko roztoku chloridu zeleziteho s koncentraciou c=0,02... 15 litrov 1,5 litra 150 ml 20 litrov 1,5 . 10 '6 Mikro l 1500 cm3 2000 cm3 200 cmr.
Mame roztok NaOH, c = 2 mol/l , hustota = 1,08 ... w = 10,8 % w = 8,00 % w = 7,41 % w = 1,08 % 7,41 g NaOH je rozpustene v 100 g roztoku w = 0,741 8,00 kg NaO je rozpustene v 800 kg roztoku roztok moze obsahovat 14,82 g NaOH a 185,18 g H2O.
Roztok kyseliny dusicnej ma koncentraciu 5,62 mol/l , hustota = 1,18..... w = 3% w = 35,4 % w = 39,4 % w = 30 % w = 0,954 w = 0,03 w = 0,30 w = 0,394.
Vypocitajte kolko kyseliny sirovej je v 2500 cm3.... 15 mol 12 mol 1,5 mol 0,147 kg 147 g 14,7 g 98 g 1,5 l.
Aky objem roztoku HCl danej kncentracie, resp kolko gramov HCl je potrebne na neutralizaciu ..... 160 .... 16 .... 1,46... 0,08... 14,6... 400.. 0,73... 0,04...
Vypocitajte koncentraciu HNO3 v roztoku, ktory obsahuje 3,5. 10'-3 mol HNO3 v 400ml....... 7,85 mol/l 8,75 . 10'-3 mol/l 440 mg 0,22 g 7,85 mmol/l 8,75 mmol/l 220 mg 0,55 g.
Aka je koncentracia HClO3 v roztoku, ktory obsahuje .... HClO3 v.... 3. 10'-2 mol/l 0,012 mol/l 0,030 mmol/l 1,2 . 10'-2 mol/l 1,5. 10'-3 mol/l 0,015 mol/l 0,012 mmol/l 12 mmol/l.
Vypocitajte koncentraciu latkoveho mnozstva 25%-neho (w%) ... 6,85 mol/l 0,753 mol/l 7,53. 10'3 mmol/l 0,685 mol/l 7,53 mol/l 6,85. 10'3 mmol/l 8,53 mol/l 7,53. 10-3mol/l.
Rozpusili sme 30g NaCl v 420g H20 .... w = 0,714 w = 6,67% w = 1,26 mmol/l w = 7,14 % c = 1,26 mol/l c = 1,11 mol/l c = 1,26. 10'3 mmol/l w = 0,667.
Kolko siranu sodneho je treba na pripravu 5 litrov 8%-neho .... 43 g 430 g 400 g 40 g 0,3028 mol 0,605 mol 3,028 mol 0,43 kg.
K 400 ml 85%-neho (w%) roztoku kyseliny sirovej s hustotou... cp = 13,6 mol/l cp = 15,6 mol/l cv = 5,2. 10'3 mmol/l cp = 1,56 mol/l cv = 5,2 mol/l cv = 5,2 mmol/l cv = 4,5 mol/l cp = 1,56. 10'4 mmol/l.
Aku hmotnost chloridu litneho, resp vody potrebujeme na pripravu 750 ml... 6,5 g LiCl 54,6 g LiCl 659,4 g H2O 48,75 g LiCl 785,4 g H20 69,54 g H20 743, 50 g H2O 0,0546 kg LiCl.
Kolko CuSO4.5H2O..... 90 g modrej skalice 1359,4 g H2O 1410 g H20 1,3594 kg H20 140,6 g modrej skalice 0,1406 kf CuSO4.5H2O 140,6 g CuSO4 90 g CuSO4.5H2o.
Vypocitajte, aky objem 95%-neho (obj%) etanolu, .... 360 ml H20 240 ml etanolu 252,63 ml etanolu 347,37 ml H2O 0,34737 litra etanolu 0,34737 litra H2O 295, 53 ml H2O 0,25263 litra etanolu.
Mame roztok A..... 1 A + 37,5 B 3,75 B + 1 A 5 B + 15 A 18,75 B + 5 A 4 A + 15 B 10 A + 37,5 B 0,6 A + 2,25 B 0,8 B + 3 A.
Vypocitajte, kolko vody resp Technickej SODY.... 29,47 g sody 29,47 g ... 28 g sody 322,0 g H2O 320,53 g H2O 29,6 g ... 2,947. 10'4 mg sody 0,32053 kg H2O.
Report abuse Terms of use
We use cookies to personalize your experience. If you continue browsing you will be accepting its use. More information.